INFORMACJA

o rozpoczęciu prac geodezyjnych mających na celu modernizację ewidencji gruntów i budynków oraz trybie postępowania związanego z tą modernizacją

 

Stosownie do art. 24a ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. Nr 276) Starosta Jasielski informuje, że rozpoczęte zostały prace geodezyjne mające na celu modernizację ewidencji gruntów i budynków na obrębie ewidencyjnym: Toki jednostka ewidencyjna Nowy Żmigród w zakresie danych ewidencyjnych dotyczących gruntów i budynków.