ZAWIADOMIENIE

Zgodnie z art. 11 ust. 1, art. 13 ust. 2 i art. 31 ustawy z dnia 26 marca 1982 r. – O scalaniu i wymianie gruntów (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 908), oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 256)

zwołuję ogólne zebranie uczestników scalenia

wsi Gąsówka gm. Tarnowiec.

Zebranie odbędzie się w dniu 01.07.2020 roku o godz. 18:00 w Domu Ludowym we wsi Gąsówka.

W przypadku braku wymaganej frekwencji uczestników scalenia, zebranie w drugim terminie odbędzie się w dniu 01.07.2020 roku o godz. 18:30 w Domu Ludowym we wsi Gąsówka.

Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został wytworzony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 15, czerwiec 2020 11:41 Paulina Niszczak