ZAWIADOMIENIE

Zgodnie z art. 12 ust. 1, art. 31 ustawy z dnia 26 marca 1982 r. – O scalaniu i wymianie gruntów (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 908), oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 256)

zwołuję ogólne zebranie uczestników scalenia

wsi Czeluśnica gm. Tarnowiec.

Zebranie odbędzie się w dniu 23.07.2020 roku o godz. 19:00 w Domu Ludowym we wsi Czeluśnica.

Celem zebrania jest zapoznanie uczestników scalenia z wynikami oszacowania gruntów, które następnie zostaną udostępnione do publicznego wglądu na okres 7 dni roboczych od 27.07.2020 r. do 04.08.2020 r. w Domu Ludowym w Gąsówce w godz. od 8:00 do 15:00.

Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został wytworzony.
Dodane załączniki
piątek, 03, lipiec 2020 13:10 Paulina Niszczak