Zawiadomienie

o wyłożeniu projektu operatu opisowo-kartograficznego

Na podstawie art. 24a ust. 4-5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z roku 2020, poz. 276)

STAROSTA JASIELSKI

zawiadamia, że w siedzibie Starostwa Powiatowego w Jaśle przy ul. Rynek 18 pokój nr 10 w terminie od 14-09-2020 r. do 02-10-2020 r. (w dni robocze) w godz. od 8:00 do 15:00 zostanie wyłożony do wglądu osób zainteresowanych projekt operatu opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i założenia ewidencji budynków obrębu Mytarz położonego w jednostce ewidencyjnej Nowy Żmigród.