Drukuj

 Uchwała nr 1/2020

uczestników postępowania scaleniowego w miejscowości Gąsówka, gm. Tarnowiec z dnia 01.07.2020 r.

w sprawie: określenia zasad szacunku gruntów

Działając na podstawie art. 11 ust. 1 oraz art. 13 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 908 z późn. zm.) uczestnicy postępowania scaleniowego gruntów położonych we wsi Gąsówka, gmina Tarnowiec na obszarze 192,37 ha uchwalają co następuje:

Przyjmuje się zasady szacunków gruntów, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wytworzony przez: Mariusz Pabisz (Naczelnik Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości)
Nadrzędna kategoria: Ogłoszenia
Kategoria: Geodezja
Odsłony: 112