Uchwała nr 2/2020

uczestników postępowania scaleniowego w miejscowości Gąsówka,

gm. Tarnowiec z dnia 25.08.2020 r.

Działając na podstawie art. 13 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 908 z późn. zm.) uczestnicy postępowania scaleniowego gruntów położonych we wsi Gąsówka, gmina Tarnowiec na obszarze 192,37 ha uchwalają co następuje:

  • § 1.

Uczestnicy scalenia gruntów wsi Gąsówka, gmina Tarnowiec wyrażają zgodę na szacunek gruntów, wykonany przez Podkarpackie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie, opracowany w oparciu o zasady szacunku gruntów przyjęte przez uczestników postępowania scaleniowego uchwałą z dnia 01.07.2020 r.

  • § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został wytworzony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 28, wrzesień 2020 10:51 Paulina Niszczak
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 28, wrzesień 2020 10:54 Paulina Niszczak