Drukuj

 

Uchwała nr 2/2020

uczestników postępowania scaleniowego w miejscowości Czeluśnica,

Tarnowiec z dnia 27.08.2020 r.

Działając na podstawie art. 13 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 908 z późn. zm.) uczestnicy postępowania scaleniowego gruntów położonych we wsi Czeluśnica, gmina Tarnowiec na obszarze 311,77 ha uchwalają co następuje:

Uczestnicy scalenia gruntów wsi Umieszcz, gmina Tarnowiec wyrażają zgodę na szacunek gruntów, wykonany przez Podkarpackie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie, opracowany w oparciu o zasady szacunku gruntów przyjęte przez uczestników postępowania scaleniowego uchwałą z dnia 02.07.2020 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wytworzony przez: Mariusz Pabisz (Naczelnik Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości)
Nadrzędna kategoria: Ogłoszenia
Kategoria: Geodezja
Odsłony: 123
Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został wytworzony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 28, wrzesień 2020 10:57 Paulina Niszczak
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 28, wrzesień 2020 10:58 Paulina Niszczak