Wykaz

powierzchni użytkowej  przeznaczonej do użyczenia w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony

 

Na podstawie art. 35 ust 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U z 2020 r., poz. 65) Zarząd Powiatu Jasielskiego podaje do publicznej wiadomości wykaz powierzchni użytkowej przeznaczonej do użyczenia w trybie bezprzetargowym.

 

Oznaczenie nieruchomości

według ewidencji gruntów i budynków oraz księgi wieczystej

 

   

Powierzchnia przeznaczona do użyczenia

Przeznaczenie powierzchni użytkowej

Wysokość opłat 

Tryb  użyczenia

 

Nieruchomość gruntowa zabudowana, oznaczona  w ewidencji  gruntów i budynków jako działka ewid. nr 525/6 o pow. 0,4424 ha, położona w Nowym Żmigrodzie, dla której Sąd Rejonowy w Jaśle prowadzi księgę wieczystą nr KS1J/00073299/6

 

48,60 m²

 

Z przeznaczeniem na garaż

oraz przechowywanie składników majątku ruchomego Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowym Żmigrodzie

Nieruchomość zostanie oddana do nieopłatnego używania

Umowa użyczenia zostanie zawarta w formie bezprzetargowe, na czas nieoznaczony

 

                                                     

Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu oraz zostanie zamieszczony na stronie internetowej Urzędu na okres 21 dni.

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Jaśle, ul. Rynek 18, 38-200 Jasło, pokój nr 2 tel. 13 44-864-76. 

Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został wytworzony.
Dodane załączniki
piątek, 07, luty 2020 13:02 Łukasz Kosiba