Wykaz

  pomieszczeń przeznaczonych do wynajęcia
w trybie bezprzetargowym

 

Na podstawie art. 35 ust 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U z 2020 r., poz. 65 ze zm.) Zarząd Powiatu w Jaśle podaje do publicznej wiadomości wykaz pomieszczeń przeznaczonych do wynajęcia w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat.

 

Adres

   

Oznaczenie
nieruchomości
według katastru i księgi wieczystej

Opis pomieszczeń

Stawka czynszu najmu

(w zł/ m2/netto)

 

 

Wysokość opłat

Informacje dodatkowe

Położenie
w budynku

Przeznaczenie

Powierzchnia

(w m2)

Jasło,
ul. Modrzejewskiego 12

 

działka ewid. nr 2424
o pow. 0,1121 ha, zabudowana budynkiem administracyjnym, położona w Jaśle, obręb nr 08 – Centrum, objęta księgą wieczystą nr

KS1J/0044246/8

pomieszczenie położone na parterze budynku

siedziba Powiatowo -Gminnego Związku Komunikacyjnego

w Powiecie Jasielskim

10,36

5,00

 

czynsz płatny będzie na podstawie wystawionych faktur płatnych w terminie do 14 dni od daty ich wystawienia przez wynajmującego

 

- czynsz najmu będzie podlegał corocznej waloryzacji, o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszony przez Prezesa GUS
w Monitorze Polskim

 

- na najemcy będzie ciążył obowiązek ponoszenia kosztów zużycia mediów tj. energii elektrycznej, c. o.,, wody, wywozu nieczystości oraz odpadów komunalnych.

 

pomieszczenie położone na parterze budynku

siedziba Powiatowo - Gminnego Związku Komunikacyjnego
w Powiecie Jasielskim

15,40

5,00

pomieszczenie położone na parterze budynku

siedziba Powiatowo - Gminnego Związku Komunikacyjnego
w Powiecie Jasielskim

12,65

 5,00

                                                     

Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został wytworzony.
Dodane załączniki
czwartek, 04, czerwiec 2020 14:52 Łukasz Kosiba