Drukuj

Zgodnie z art. 152b ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, w terminie 14 dni od dnia udostępnienia zgłoszenia lub informacji, o których mowa w art. 152 ust. 1 lub ust. 6 pkt 1 i 2 ww. ustawy, organizacja pozarządowa w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadząca działalność w zakresie, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 6 lub 18 tej ustawy, lub osoba zamieszkała w gminie, na terenie której ma być lub jest eksploatowana instalacja, może wnieść do organu ochrony środowiska właściwego do przyjęcia zgłoszenia uwagi dotyczące okoliczności, o których mowa w art. 152 ust. 4a ustawy prawo ochrony środowiska, wraz z ich szczegółowym uzasadnieniem uprawdopodabniającym zasadność ich wniesienia.

Treść uwag wniesionych w terminie przekazywana jest niezwłocznie prowadzącemu instalację lub użytkownikowi urządzenia, którego uwagi dotyczą.

Wytworzony przez: M. Kucharska - POLKOMTEL Infrastruktura Sp z o.o. (Pełnomocnik)
Nadrzędna kategoria: Ogłoszenia
Kategoria: Ochrona środowiska
Odsłony: 323
Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został wytworzony.
Dodane załączniki
czwartek, 31, październik 2019 14:29 Małgorzata Krajewska
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
poniedziałek, 04, listopad 2019 15:15 Małgorzata Krajewska
Artykuł został zmieniony. wtorek, 26, listopad 2019 15:04 Małgorzata Krajewska
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 02, grudzień 2019 09:15 Małgorzata Krajewska