Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Jaśle ul. Piotra Skargi 47 informuje, że na ogłoszenie o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - kierownik Warsztatów Terapii Zajęciowej w Jaśle w terminie określonym w ogłoszeniu tj. do dnia 04.07.2018 r. nie wpłynęła żadna oferta.

W związku z powyższym procedura naboru wszczęta ww. ogłoszeniem została zakończona bez wyłonienia kandydata.

Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został wytworzony.
Dodane załączniki
wtorek, 10, lipiec 2018 13:51 Monika Niziołek
Artykuł został zmieniony. wtorek, 10, lipiec 2018 13:51 Monika Niziołek