Odsłuchaj
Polish Czech English German Russian Slovak Ukrainian

OTWARTE KONKURSY OFERT

Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Jasielskiego w 2018 roku.

Ogłoszenie o naborze na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Jasielskiego w 2018 roku

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Jasielskiego w 2018 roku.

Wzór oferty realizacji zadania publicznego

 

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Jasielskiego w 2018 roku

Drugi otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji przez organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zadań publicznych Powiatu Jasielskiego w roku 2017

Ogłoszenie o drugim otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji przez organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zadań publicznych Powiatu Jasielskiego w roku 2017

 

Ogłoszenie o naborze na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w drugim otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji przez organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zadań publicznych Powiatu Jasielskiego w roku 2017

 

Wzór oferty

 

Rozstrzygnięcie drugiego otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji przez organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalnośc pożytku publicznego zadań publicznych Powiatu Jasielskiego w roku 2017

 

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji przez organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zadań publicznych Powiatu Jasielskiego w roku 2017

 

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji przez organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zadań publicznych Powiatu Jasielskiego w roku 2017

 

Ogłoszenie o naborze na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji przez organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zadań publicznych Powiatu Jasielskiego w 2017 roku

 

Wzór oferty

 

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji przez organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalnośc pożytku publicznego zadań publicznych Powiatu Jasielskiego w roku 2017

 

Otwarty konkurs ofert na realizację w 2017 roku przez organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zadań publicznych Powiatu Jasielskiego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji zyciowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.

  Unieważnienie otwartego konkursu ofert na realizacje w 2017 roku przez organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zadań publicznych Powiatu Jasielskiego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób

 

Otwarty konkurs ofert na realizację w 2017 roku przez organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zadań publicznych Powiatu Jasielskiego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji zyciowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.

 

Ogłoszenie o naborze na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację w 2017 roku przez organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalnośc pożytku publicznego zadań publicznych Powiatu Jasielskiego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób

 

 

 

Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Jasielskiego w 2017 roku.

Ogłoszenie o naborze na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Jasielskiego w 2017 roku

 

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Jasielskiego w 2017 roku.

Wzór oferty realizacji zadania publicznego

 

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Jasielskiego w 2017 roku


 

Drugi otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji przez organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zadań publicznych Powiatu Jasielskiego w roku 2016

 Ogłoszenie o drugim otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji przez organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zadań publicznych Powiatu Jasielskiego w roku 2016

Ogłoszenie o naborze na członków Komisji Konkursowej opiniujących ofert złożone w drugim otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji przez organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zadań publicznych Powiatu Jasielskiego w roku 2016

 Wzór oferty realizacji zadania publicznego

Rozstrygnięcie drugiego otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji przez organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalnosć pożytku publicznego zadań publicznych Powiatu Jasielskiego w roku 2016


 

 

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji przez organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zadań publicznych Powiatu Jasielskiego w roku 2016

 Ogłoszenie o naborze na członków Komisji Konkursowej opiniujących ofert złożone w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji przez organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zadań publicznych Powiatu Jasielskiego w roku 2016

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji przez organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zadań publicznych Powiatu Jasielskiego w roku 2016

Oferta realizacji zadania publicznego

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji przez organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zadań publicznych Powiatu Jasielskiego w roku 2016.

 


 

 

Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Jasielskiego w 2016 roku.

Ogłoszenie o naborze na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Jasielskim w 2016 roku.

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert

Oferta realizacji zadania publicznego

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Jasielskiego w 2016 roku.

CK Najnowsza galeria

Najnowsza galeria

CK Najnowszy film

Najnowszy film

Odsłuchaj