Tytuł Wytworzony Odsłony
Uchwała Nr 6/9/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie z dnia 13 stycznia 2021 r. w sprawie: opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Jasielskiego, wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań 15-Sty-2021 Odsłon: 189
Uchwała Nr 6/8/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie z dnia 13 stycznia 2021 r. w sprawie: opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego przez Powiat Jasielski w uchwale budżetowej na 2021 rok 15-Sty-2021 Odsłon: 138
Uchwała Nr 6/91/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie z dnia 2 grudnia 2020 r. w sprawie: opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego przez Powiat Jasielski w projekcie uchwały budżetowej na 2021 rok 07-Gru-2020 Odsłon: 192
Uchwała Nr 6/5/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie z dnia 2 grudnia 2020 r. w sprawie: opinii projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2021-2027 07-Gru-2020 Odsłon: 178
Uchwała Nr 6/16/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Jasielskiego, wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań 20-Sty-2020 Odsłon: 432
Uchwała Nr 6/15/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego przez Powiat Jasielski w uchwale budżetowej na 2020 rok 20-Sty-2020 Odsłon: 326
Uchwała Nr 6/81/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego przez Powiat Jasielski w projekcie uchwały budżetowej na 2020 rok 28-Lis-2019 Odsłon: 342
Uchwała Nr 6/1/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie opinii do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego 28-Lis-2019 Odsłon: 379
Uchwała Nr 6/1/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na rok 2020. 28-Lis-2019 Odsłon: 437
Uchwała Nr 6/20/2019 z dnia 26 kwietnia 2019 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie sprawozdania rocznego Zarządu Powiatu w Jaśle z wykonania budżetu powiatu za 2018 r. 06-Maj-2019 Odsłon: 442