Tytuł Wytworzony Odsłony
Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń i kursów dla uczniów i nauczycieli w ramach projektu „Poprawa jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych na terenie Powiatu Jasielskiego” 13-Cze-2018 Odsłon: 10033
Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego w Jaśle 28-Cze-2017 Odsłon: 2899
Mobilny przewodnik po Powiecie Jasielskim 28-Cze-2017 Odsłon: 19919
Atrakcje turystyczne Powiatu 22-Maj-2017 Odsłon: 18685
Stypendia sportowe 21-Gru-2016 Odsłon: 10050
Nagrody i wyróżnienia 21-Gru-2016 Odsłon: 6843
Szkolne schroniska młodzieżowe 21-Gru-2016 Odsłon: 7390
Park Rekreacji i Edukacji Ekologicznej w Foluszu 21-Gru-2016 Odsłon: 7616
Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie Powiatu Jasielskiego w 2018 roku 21-Gru-2016 Odsłon: 99654
NABÓR ELEKTRONICZNY DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH POWIATU JASIELSKIEGO 21-Gru-2016 Odsłon: 1535015
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego 08-Lis-2016 Odsłon: 11914
Nieodpłatna pomoc prawna 08-Lis-2016 Odsłon: 108473
Rejestry, ewidencje i archiwa oraz sposoby i zasady ich udostępniania 08-Lis-2016 Odsłon: 15288
Dostęp do informacji publicznej 08-Lis-2016 Odsłon: 31710
Uchwała Nr XXXIII/227/2012 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu części nieruchomości gruntowej, znajdującej się w trwałym zarządzie I LO 20-Gru-2012 Odsłon: 10891
Uchwała XXIII/150/2012 rady powiatu w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki PFRON w roku 2012 26-Kwi-2012 Odsłon: 13202
Uchwała nr XXIII/147/2012 Rady Powiatu w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2011- 2020 26-Kwi-2012 Odsłon: 12800
Raport o stanie Powiatu Jasielskiego 30-Maj-2019 Odsłon: 418
Strategia Rozwoju Powiatu Jasielskiego 20-Paź-2016 Odsłon: 44422
Jednostki organizacyjne 19-Paź-2016 Odsłon: 106003
Gminy 19-Paź-2016 Odsłon: 16329
Statut Powiatu Jasielskiego 19-Paź-2016 Odsłon: 76344
Powiat 19-Paź-2016 Odsłon: 6558
Rachunki bankowe Starostwa Powiatowego w Jaśle 20-Sie-2018 Odsłon: 6836
Budżet Powiatu Jasielskiego na rok 2018 23-Sty-2018 Odsłon: 979
Budżet Powiatu Jasielskiego na rok 2017 23-Sty-2018 Odsłon: 708
Budżet Powiatu Jasielskiego na rok 2016 23-Sty-2018 Odsłon: 623
Budżet Powiatu Jasielskiego na rok 2015 23-Sty-2018 Odsłon: 581
Budżet Powiatu Jasielskiego na rok 2014 23-Sty-2018 Odsłon: 640
Budżet Powiatu Jasielskiego na rok 2013 23-Sty-2018 Odsłon: 582
Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Jasielskiego za 2018 rok 06-Maj-2019 Odsłon: 108
Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Jasielskiego za 2017 rok 06-Maj-2019 Odsłon: 74
Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Jasielskiego za 2016 rok 22-Sty-2018 Odsłon: 726
Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Jasielskiego za 2015 rok 22-Sty-2018 Odsłon: 621
Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Jasielskiego za 2014 rok 22-Sty-2018 Odsłon: 584
Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Jasielskiego za 2013 rok 22-Sty-2018 Odsłon: 613
Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Jasielskiego za 2012 rok 22-Sty-2018 Odsłon: 689
Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Jasielskiego za 2011 rok 22-Sty-2018 Odsłon: 572
Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Jasielskiego za 2010 rok 22-Sty-2018 Odsłon: 518
Uchwała Nr 6/20/2019 z dnia 26 kwietnia 2019 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie sprawozdania rocznego Zarządu Powiatu w Jaśle z wykonania budżetu powiatu za 2018 r. 06-Maj-2019 Odsłon: 68
Uchwała Nr 6/5/2018 z dnia 30 listopada 2018 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie zaopiniowania projektu uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na rok 2019 06-Mar-2019 Odsłon: 109
Uchwała nr 6/67/2019 z dnia 5 stycznia 2018 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Jasielskiego wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań 18-Lut-2019 Odsłon: 123
Uchwała Nr 6/66/2019 z dnia 13 lutego 2019 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego przez Powiat Jasielski w uchwale budżetowej na 2019 rok 18-Lut-2019 Odsłon: 151
Uchwała Nr 6/5/2018 z dnia 30 listopada 2018 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii do projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2016-2027 04-Gru-2018 Odsłon: 242
Uchwała Nr 6/3/2018 z dnia 30 listopada 2018 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o mozliwości sfinansowania deficytu przedstawionego przez Powiat Jasielski w projekcie uchwały budżetowej na 2019 rok 04-Gru-2018 Odsłon: 237
Uchwała nr VI/19/2018 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w dniu 5 stycznia 2018 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Jasielskiego wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań 22-Sty-2018 Odsłon: 521
Uchwała nr VI/18/2018 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w dniu 5 stycznia 2018 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego przez Powiat Jasielski w uchwale budżetowej na 2018 rok 22-Sty-2018 Odsłon: 499
Uchwała Nr VI/74/2017 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego przez Powiat Jasielski w projekcie uchwały budżetowej na 2018 rok 22-Sty-2018 Odsłon: 517
Uchwała nr VI/12/2017 z dnia 11 stycznia 2017 r. Składu Orzekającego Regionalnego Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie: opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Jasielskiego, wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań 22-Sty-2018 Odsłon: 548
Uchwała Nr VI/2/2017 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie opinii do projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2016 - 2027 22-Sty-2018 Odsłon: 468
Uchwała Nr VI/70/2016 z dnia 25 listopada 2016 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie: opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego przez Powiat Jasielski w projekcie uchwały budżetowej na 2017 rok 22-Sty-2018 Odsłon: 445
Uchwała Nr VI/38/2016 z dnia 27 stycznia 2016 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie: opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Jasielskiego, wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań. 22-Sty-2018 Odsłon: 507
Uchwała Nr VI/37/2016 z dnia 27 stycznia 2016 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie: opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego przez Powiat Jasielski w uchwale budżetowej na 2016 rok. 22-Sty-2018 Odsłon: 540
Uchwała Nr VI/13/2016 z dnia 25 listopada 2016 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie: opinii do projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2016 - 2027 22-Sty-2018 Odsłon: 432
Uchwała Nr VI/74/2015 z dnia 3 grudnia 2015 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie: opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego przez Powiat Jasielski w projekcie uchwały budżetowej na 2016 rok. 22-Sty-2018 Odsłon: 409
Uchwała Nr VI/20/2015 z dnia 3 grudnia 2015 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie: opinii do projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowanej Powiatu Jasielskiego na lata 2015-2024. 22-Sty-2018 Odsłon: 261
Uchwała Nr VI/16/2014 z dnia 15 stycznia 2014 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty Powiatu Jasielskiego wynikającej z zaciągniętych zobowiązań 22-Sty-2018 Odsłon: 232
Uchwała Nr VI/4/2013 z dnia 7 stycznia 2013 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie: opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Jasielskiego, wynikającej z zaciągniętych zobowiązań. 22-Sty-2018 Odsłon: 229
Uchwała nr VI/13/2012 z dnia 11 stycznia 2012 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie: opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Jasielskiego wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań. 22-Sty-2018 Odsłon: 236
Uchwała Nr VI/35/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie: opinii do projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2011-2020 22-Sty-2018 Odsłon: 249
Uchwała nr VI/10/2011 z dnia 2 lutego 2011 r. Składy Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie: opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Jasielskiego wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań. 22-Sty-2018 Odsłon: 237
Uchwała nr VI/9/2011 z dnia 2 lutego 2011 r. Składy Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie: opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego przez Powiat Jasielski w projekcie uchwały budżetowej na 2011 rok 22-Sty-2018 Odsłon: 247
Uchwała nr VI/24/2010 z dnia 22 grudnia 2010 r. Składy Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie: opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego przez Powiat Jasielski w projekcie uchwały budżetowej na 2011 rok 22-Sty-2018 Odsłon: 402
Uchwała nr VI/25/2010 z dnia 22 grudnia 2010 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie: opinii do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2011 - 2020 22-Sty-2018 Odsłon: 335
Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 30 czerwca 2019 roku 16-Sie-2019 Odsłon: 42
Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 30 czerwca 2019 roku 16-Sie-2019 Odsłon: 35
Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2019 roku 16-Sie-2019 Odsłon: 36
Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec II kwartału 2019 roku 16-Sie-2019 Odsłon: 32
Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec II kwartału 2019 roku 16-Sie-2019 Odsłon: 34
Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec I kwartału 2019 roku 07-Maj-2019 Odsłon: 78
Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec I kwartału 2019 roku 07-Maj-2019 Odsłon: 77
Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca 2019 roku 07-Maj-2019 Odsłon: 78
Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 31 marca 2019 roku 07-Maj-2019 Odsłon: 83
Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 31 marca 2019 roku 07-Maj-2019 Odsłon: 69
Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec IV kwartału 2018 roku 04-Mar-2019 Odsłon: 111
Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2018 roku 04-Mar-2019 Odsłon: 102
Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec IV kwartału 2018 roku 04-Mar-2019 Odsłon: 105
Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 31 grudnia 2018 roku 04-Mar-2019 Odsłon: 112
Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 31 grudnia 2018 roku 04-Mar-2019 Odsłon: 92
Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 30 września 2018 roku 16-Lis-2018 Odsłon: 237
Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 30 września 2018 roku 16-Lis-2018 Odsłon: 298
Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec III kwartału 2018 roku 16-Lis-2018 Odsłon: 218
Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec III kwartału 2018 roku 16-Lis-2018 Odsłon: 225
Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września 2018 roku 16-Lis-2018 Odsłon: 225
Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego za II kw 2018 r. 27-Wrz-2018 Odsłon: 351
Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego za II kw 2018 r. 27-Wrz-2018 Odsłon: 342
Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za II kw 2018 r. 27-Wrz-2018 Odsłon: 386
Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za II kw 2018 r. 27-Wrz-2018 Odsłon: 380
Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za II kw 2018 r. 27-Wrz-2018 Odsłon: 773
Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec I kwartału 2017 roku 22-Sty-2018 Odsłon: 450
Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2017 22-Sty-2018 Odsłon: 482
Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec II kwartału 2017 roku 22-Sty-2018 Odsłon: 455
Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2017 22-Sty-2018 Odsłon: 521
Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec III kwartału 2017 roku 22-Sty-2018 Odsłon: 446
Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2017 22-Sty-2018 Odsłon: 428
Projekt Budżetu Powiatu Jasielskiego na 2019 rok 10-Gru-2018 Odsłon: 346
Informacja dodatkowa 07-Maj-2019 Odsłon: 62
Zestawienie zmian w funduszu jednostki - jednostki budżetowe - zestawienie łączne - Powiat Jasielski - sporządzone na dzień 31.12.2018 07-Maj-2019 Odsłon: 52
Rachunek zysków i strat - jednostki budżetowe - zestawienie łączne - Powiat Jasielski 07-Maj-2019 Odsłon: 58
Bilans łączny - jednostki budżetowe Powiatu Jasielskiego 07-Maj-2019 Odsłon: 50
Bilans z wykonania budżetu Powiatu Jasielskiego sporządzony na dzień 31.12.2018 07-Maj-2019 Odsłon: 67
Mikroprojekt pt. „Poprawa jakości edukacji specjalistycznej i zawodowej Zespołu Szkół Nr 3 i Zespołu Szkół Nr 4 w Jaśle oraz Spojena Skola w Svidniku” 30-Wrz-2019 Odsłon: 26
Dostosowanie infrastruktury placówek edukacyjnych Powiatu Jasielskiego do środowiska pracy zawodowej – część II 24-Lip-2019 Odsłon: 52
Dostosowanie infrastruktury placówek edukacyjnych Powiatu Jasielskiego do środowiska pracy zawodowej – część I 24-Lip-2019 Odsłon: 46
Instalacja odnawialnych źródeł energii – fotowoltaika i pompy ciepła do wspomagania ogrzewania wody na budynkach wielomieszkaniowych, produkcyjnych i budynkach użyteczności publicznej 01-Mar-2019 Odsłon: 177
Scalenie gruntów wsi Umieszcz gm. Tarnowiec na obszarze 416,59 ha 01-Mar-2019 Odsłon: 142
Scalenie gruntów wsi Gąsówka z gm. Tarnowiec na obszarze 192,37 ha 01-Mar-2019 Odsłon: 136
Scalenie gruntów wsi Czeluśnica z gm. Tarnowiec na obszarze 311,77 ha 01-Mar-2019 Odsłon: 147
Młodzieżowy Dom Kultury w Jaśle – Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Ożennej 01-Mar-2019 Odsłon: 250
"Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie powiatu jasielskiego- część III" 22-Maj-2018 Odsłon: 594
"Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie powiatu jasielskiego- część II" 22-Maj-2018 Odsłon: 540
Poprawa jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych na terenie Powiatu Jasielskiego 27-Kwi-2018 Odsłon: 583
Rozwój infrastruktury drogowej pomiędzy powiatem gorlickim, jasielskim i bardejowskim 20-Paź-2016 Odsłon: 602
Regionalne Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania - powiat jasielski 20-Paź-2016 Odsłon: 650
Odbudowa infrastruktury drogowej na terenie powiatu jasielskiego – ulica Sobniowska (Jasło) 20-Paź-2016 Odsłon: 533
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Jasielskiego – II etap 20-Paź-2016 Odsłon: 627
Poprawa jakości usług świadczonych przez DPS w Foluszu poprzez wykonanie prac remontowych i modernizacyjnych w pawilonach, zagospodarowanie terenu oraz podniesienie kwalifikacji personelu 20-Paź-2016 Odsłon: 494
PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej 20-Paź-2016 Odsłon: 523
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1837R Kołaczyce – Sieklówka – Lubla – III etap 20-Paź-2016 Odsłon: 506
Rozwój produktów i marek regionalnych na obszarze polsko - słowackiego pogranicza 20-Paź-2016 Odsłon: 494
Odbudowa powiatowej infrastruktury drogowej na terenie Powiatu Jasielskiego 20-Paź-2016 Odsłon: 620
Budowa Systemu Informacji Przestrzennej wspomagającego zarządzanie powiatem jasielskim wraz ze zwiększeniem zakresu i dostępności usług świadczonych drogą elektroniczną 20-Paź-2016 Odsłon: 439
Jasielska Strefa Usług Publicznych 20-Paź-2016 Odsłon: 534
Odbudowa powiatowej infrastruktury drogowej na terenie miasta Jasła - ul. Mickiewicza, Szopena, Jagiełły 20-Paź-2016 Odsłon: 466
Przebudowa drogi powiatowej NR 1837 R Kołaczyce-Sieklówka- Lubla IV etap 20-Paź-2016 Odsłon: 460
Poprawa dostępności i jakości pomocy społecznej poprzez rozbudowę DPS w Foluszu wraz z modernizacją gospodarki cieplnej i wodno-ściekowej 20-Paź-2016 Odsłon: 403
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie powiatu jasielskiego 20-Paź-2016 Odsłon: 435
Karpackie Niebo. Rozwój produktów turystycznych związanych z astronomią na terenie polsko-słowackiego pogranicza 20-Paź-2016 Odsłon: 476
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1850R Jasło - Zręcin 20-Paź-2016 Odsłon: 623
ISO 9001 w systemie administracji samorządowej 20-Paź-2016 Odsłon: 459
Rozwój infrastruktury drogowej pomiędzy powiatem krośnieńskim, jasielskim i bardejowskim 20-Paź-2016 Odsłon: 444
Budowa obiektów sportowych w szkołach ponadpodstawowych na terenie Powiatu Jasielskiego 20-Paź-2016 Odsłon: 473
Poprawa warunków nauczania w obiektach dydaktycznych w powiecie jasielskim poprzez nadbudowę z przebudową tych obiektów 20-Paź-2016 Odsłon: 475
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1829R Jareniówka - Jabłonica 20-Paź-2016 Odsłon: 470
Przebudowa drogi powiatowej NR 1837 R Kołaczyce-Sieklówka- Lubla 20-Paź-2016 Odsłon: 462
Przebudowa drogi powiatowej NR 1850R Jasło - Zręcin - II etap 20-Paź-2016 Odsłon: 500
Wspólnie rządźmy- porozumienie bez granic 20-Paź-2016 Odsłon: 449
Platforma współpracy polsko- ukraińskiej na rzecz rozwoju gospodarczego i kulturalnego 20-Paź-2016 Odsłon: 528
Polsko - Ukraińskie Centrum Inicjatyw Gospodarczych w Jaśle 20-Paź-2016 Odsłon: 435
Akty prawa miejscowego 20-Paź-2016 Odsłon: 124412
Uchwała Nr XVI/112/2019 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2016-2027 02-Paź-2019 Odsłon: 8
Uchwała Nr XVI/123/2019 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 30 września 2019 r. w sprawie nadania kategorii dróg powiatowych drogom Nr 113670R Przysieki - Zawodzie - Pusta Wola, Nr 113668R Pusta Wola - Przysieki - Zawodzie, Nr 113667R Siedliska Sławęcińskie K. Pa 02-Paź-2019 Odsłon: 10
Uchwała Nr XVI/122/2019 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 30 września 2019 r. w sprawie pozbawienia dróg Nr 1831R Skołyszyn - Lisów, Nr 1834R Droga przez wieś Lipnica Górna, Nr 1862R Skołyszyn dojazd do stacji kolejowej w Skołyszynie kategorii dróg powiatowych 02-Paź-2019 Odsłon: 5
Uchwała Nr XVI/121/2019 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 30 września 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie na rok 2020 zobowiązań na pokrycie kosztów związanych z zimowym utrzymaniem dróg, konserwacją sygnalizacji świetlnej, usługami internetowymi 02-Paź-2019 Odsłon: 7
Uchwała Nr XVI/120/2019 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 30 września 2019 r. zmieniająca Uchwałę w sprawie zatwierdzenia i wyrażenia zgody na przystąpienie przez Powiat Jasielski / Powiatowy Urząd Pracy w Jaśle do realizacji projektu pod nazwą "Aktywizacja osó 02-Paź-2019 Odsłon: 8
Uchwała Nr XVI/119/2019 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 30 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu przyznania nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe 02-Paź-2019 Odsłon: 5
Uchwała Nr XVI/118/2019 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 30 września 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na używanie herbu Powiatu Jasielskiego przez Towarzystwo Sportowe "Pro Familia" w Wojaszówce 02-Paź-2019 Odsłon: 4
Uchwała Nr XVI/117/2019 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 30 września 2019 r. w sprawie ustalenia godzin pracy aptek ogólnodostępnych w 2019 roku, działających na terenie Powiatu Jasielskiego 02-Paź-2019 Odsłon: 6
Uchwała Nr XVI/116/2019 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 30 września 2019 r. zmieniająca uchwałe w sprawie ustalenia zasad udzielania i rozmiar obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono funkcje kierownicze w szkoła 02-Paź-2019 Odsłon: 5
Uchwała Nr XVI/115/2019 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 30 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu w Jaśle 02-Paź-2019 Odsłon: 4
Uchwała Nr XVI/114/2019 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 30 września 2019 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Jasielskiego 02-Paź-2019 Odsłon: 4
Uchwała Nr XVI/113/2019 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 30 września 2019 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Jasielskiego 02-Paź-2019 Odsłon: 3
Uchwała Nr XVI/111/2019 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2019 rok 02-Paź-2019 Odsłon: 3
Uchwała Nr XV/110/2019 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie oceny działalności Szpitala Specjalistycznego w Jaśle 29-Sie-2019 Odsłon: 36
Uchwała Nr XV/109/2019 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno - finansowej Szpitala Specjalistycznego w Jaśle 29-Sie-2019 Odsłon: 28
Uchwała Nr XV/108/2019 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia zasad przyznawania stypendium studentom kształcącym się w szkole wyższej na kierunku lekarskim 29-Sie-2019 Odsłon: 43
Uchwała Nr XV/107/2019 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 26 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Jasielski oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów 29-Sie-2019 Odsłon: 23
Uchwała Nr XV/106/2019 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia odpłatności za zakwaterowanie wychowanków w Bursie Międzyszkolnej w Zespole Szkół Usługowych i Spożywczych w Jaśle 29-Sie-2019 Odsłon: 20
Uchwała Nr XV/105/2019 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli praktycznej nauki zawodu we wszystkich typach szkół i na kwalifikacyjnych kursach zawodowych prowadzonych przez Powia 29-Sie-2019 Odsłon: 25
Uchwała Nr XV/104/2019 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na lata 2020-2022 na pokrycie kosztów usług telefonicznych oraz faksowych w systemie telefonii stacjonarnej dla Starostwa Powiato 29-Sie-2019 Odsłon: 19
Uchwała Nr XV/103/2019 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie na 2020 rok zobowiązania na pokrycie kosztów związanych z zakupem gazu dla Starostwa Powiatowego w Jaśle oraz dla jednostek organizacyjnych Po 29-Sie-2019 Odsłon: 13
Uchwała Nr XV/102/2019 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie na lata 2020 - 2021 zobowiązania na pokrycie kosztów związanych z zakupem energii elektrycznej dla Starostwa Powiatowego w Jaśle oraz dla jedn 29-Sie-2019 Odsłon: 16
Uchwała Nr XV/101/2019 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg powiatowych ulicy Żniwnej, ulicy Towarowej, Ulicy Hankówka 29-Sie-2019 Odsłon: 12
Uchwała Nr XV/100/2019 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie pozbawienia dróg Nr 1852R Jasło - ul. Szajnochy, Nr 1857R Jasło - ul. Jagiełły, Nr 1858R Jasło - ul. Kraszewskiego, Nr 1856R Jasło - ul. Szopena kategorii dróg powiatowych 29-Sie-2019 Odsłon: 11
Uchwała Nr XV/99/2019 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Zarządu Powiatu w Jaśle i Starosty Jasielskiego 29-Sie-2019 Odsłon: 33
Uchwała Nr XV/98/2019 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Powiat Jasielski w drodze darowizny nieruchomości położonych w miejscowości Cieklin 29-Sie-2019 Odsłon: 10
Uchwała Nr XV/97/2019 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie na 2020 rok zobowiązań finansowych na udzielenie pomocy finansowej dla Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego 29-Sie-2019 Odsłon: 15
Uchwała Nr XV/96/2019 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego 29-Sie-2019 Odsłon: 11
Uchwała Nr XV/95/2019 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie przystąpienia do realizacji i zabezpieczenia środków finansowych na realizację zadań inwestycyjnych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych 29-Sie-2019 Odsłon: 25
Uchwała Nr XV/94/2019 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2016-2027 29-Sie-2019 Odsłon: 10
Uchwała Nr XV/93/2019 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2019 rok 29-Sie-2019 Odsłon: 12
Uchwała Nr XIV/92/2019 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2016-2027 16-Lip-2019 Odsłon: 32
Uchwała Nr XIV/91/2019 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2019 rok 16-Lip-2019 Odsłon: 48
Uchwała Nr XIV/90/2019 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie na 2020 rok zobowiązań finansowych na udzielenie pomocy finansowej dla Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego. 16-Lip-2019 Odsłon: 41
Uchwała Nr XIV/89/2019 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 12 lipca 2019 r. w uchylającą uchwałę w sprawie udzielania pomocy finansowej dla Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego 16-Lip-2019 Odsłon: 39
Uchwała Nr  XIII/83/2019 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Szpitala Specjalistycznego w Jaśle za rok obrotowy 2018.  26-Cze-2019 Odsłon: 61
Uchwała Nr  XIII/84/2019 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 24 czerwca 2019 r. uchylająca uchwałę w sprawie włączenia Powiatowego Ośrodka Edukacji Nauczycieli w Jaśle do Zespołu Szkół Nr 4 w Jaśle 26-Cze-2019 Odsłon: 54
Uchwała Nr  XIII/85/2019 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie  udzielenia wotum zaufania Zarządowi Powiatu w Jaśle. 26-Cze-2019 Odsłon: 39
Uchwała Nr XIII/86/2019 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie  rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Jasielskiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Jasielskiego za 2018 rok. 26-Cze-2019 Odsłon: 35
 Uchwała Nr XIII/87/2019 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie  absolutorium dla Zarządu Powiatu w Jaśle z wykonania budżetu za 2018 rok. 26-Cze-2019 Odsłon: 42
Uchwała Nr XIII/88/2019 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2019 rok 26-Cze-2019 Odsłon: 40
Uchwała nr XII/82/2019 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie przystąpienia do realizacji i zabezpieczenia środków finansowych na realizację projektu pn. „Rozwój potencjału turystycznego powiatu jasielskiego i okresu Svidnik” 27-Maj-2019 Odsłon: 63
Uchwała nr XII/81/2019 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu w Jaśle 27-Maj-2019 Odsłon: 49
Uchwała nr XII/80/2019 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 23 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań w 2019 roku z zakresu rehabi 27-Maj-2019 Odsłon: 33
Uchwała nr XII/79/2019 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na używanie herbu Powiatu Jasielskiego przez Fundację im. Generała Pułaskiego w związku z organizacją XVIII Krempniańskiej Parady Historycznej 27-Maj-2019 Odsłon: 49
Uchwała nr XII/78/2019 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie powierzenia Gminie Dębowiec realizacji zadania własnego Powiatu Jasielskiego w zakresie prowadzenia placówki oświatowo - wychowawczej 27-Maj-2019 Odsłon: 56
Uchwała nr XII/77/2019 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 23 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr XXX/205/05 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 2 czerwca 2005 r. w sprawie nadania statutów szkolnym schroniskom młodzieżowym prowadzonym przez Powiat Jasielski 27-Maj-2019 Odsłon: 30
Uchwała nr XII/76/2019 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania i rozmiar obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono funkcje kierownicze w szkołach i placówkach prowadz 27-Maj-2019 Odsłon: 41
Uchwała nr XII/75/2019 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie włączenia Powiatowego Ośrodka Edukacji Nauczycieli w Jaśle do Zespołu Szkół Nr 4 w Jaśle 27-Maj-2019 Odsłon: 37
Uchwała nr XII/74/2019 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Jaśle w Centrum Kształcenia Zawodowego Nr 2 w Jaśle 27-Maj-2019 Odsłon: 104
Uchwała nr XII/73/2019 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Centrum Kształcenia Praktycznego w Jaśle w Centrum Kształcenia Zawodowego Nr 1 w Jaśle 27-Maj-2019 Odsłon: 175
Uchwała nr XII/72/2019 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia czteroletniego Technikum Nr 5 w Jaśle wchodzącego w skład Zespołu Szkół Budowlanych im. Króla Kazimierza Wielkiego w Jaśle 27-Maj-2019 Odsłon: 34
Uchwała nr XII/71/2019 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia czteroletniego Technikum Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Jaśle wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 4 w Jaśle 27-Maj-2019 Odsłon: 30
Uchwała nr XII/70/2019 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia czteroletniego Technikum Nr 3 w Jaśle wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr. 3 im. Stanisława Pawłowskiego w Jaśle 27-Maj-2019 Odsłon: 39
Uchwała nr XII/69/2019 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia czteroletniego Technikum Nr 2 im. Generała Józefa Hallera w Jaśle wchodzącego w skład Zespołu Szkół Usługowych i Spożywczych w Jaśle 27-Maj-2019 Odsłon: 26
Uchwała nr XII/68/2019 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia czteroletniego Technikum Nr 1 w Jaśle wchodzącego w skład Zespołu Szkół Technicznych im. Bohaterów Września w Jaśle 27-Maj-2019 Odsłon: 26
Uchwała nr XII/67/2019 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Jaśle wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 3 im. Stanisława Pawłowskiego w Jaśle 27-Maj-2019 Odsłon: 174
Uchwała nr XII/66/2019 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej – Curie w Kołaczycach 27-Maj-2019 Odsłon: 26
Uchwała nr XII/65/2019 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego IV Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Jaśle wchodzącego w skład Zespołu Szkół nr 4 w Jaśle 27-Maj-2019 Odsłon: 24
Uchwała nr XII/64/2019 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego II Liceum Ogólnokształcącego im. ppłk. J. Modrzejewskiego w Jaśle 27-Maj-2019 Odsłon: 39
Uchwała nr XII/63/2019 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego I Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Jaśle 27-Maj-2019 Odsłon: 27
Uchwała nr XII/62/2019 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Jasielskiego od dnia 1 września 2019 roku 27-Maj-2019 Odsłon: 62
Uchwała nr XII/61/2019 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Szpitala Specjalistycznego w Jaśle 27-Maj-2019 Odsłon: 74
Uchwała nr XII/60/2019 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2019 rok 27-Maj-2019 Odsłon: 42
Uchwała Nr XI/59/2019 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 10 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego 15-Kwi-2019 Odsłon: 83
Uchwała Nr XI/58/2019 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2016-2027 15-Kwi-2019 Odsłon: 54
Uchwała Nr XI/57/2019 w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2019 rok 15-Kwi-2019 Odsłon: 90
Uchwała Nr IX/55/2019 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2016 - 2027 04-Kwi-2019 Odsłon: 68
Uchwała Nr IX/54/2019 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2019 rok 04-Kwi-2019 Odsłon: 79
Uchwała Nr IX/53/2019 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko Dyrektora Szpitala Specjalistycznego w Jaśle. 04-Kwi-2019 Odsłon: 141
Uchwała Nr IX/56/2019 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Jaśle na 2019 r. 02-Kwi-2019 Odsłon: 81
Uchwała Nr VIII/52/2019 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie powołania Rady Społecznej Szpitala Specjalistycznego w Jaśle 02-Kwi-2019 Odsłon: 53
Uchwała Nr VIII/51/2019 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie określenia liczby członków Rady Społecznej Szpitala Specjalistycznego w Jaśle będących przedstawicielami organu tworzącego. 02-Kwi-2019 Odsłon: 53
Uchwała Nr VIII/50/2019 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań w 2019 roku z zakresu rehabilitacji społecznej i 02-Kwi-2019 Odsłon: 60
Uchwała Nr VIII/49/2019 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia do realizacji „Powiatowego programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie na rok 2019” 02-Kwi-2019 Odsłon: 58
Uchwała Nr VIII/48/2019 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia i wyrażenia zgody na przystąpienie przez Powiat Jasielski / Powiatowy Urząd Pracy w Jaśle do realizacji projektu pod nazwą ,,Aktywizacja osób powyżej 29 r. ż. po 02-Kwi-2019 Odsłon: 43
Uchwała Nr VIII/47/2019 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia i wyrażenia zgody na przystąpienie przez Powiat Jasielski / Powiatowy Urząd Pracy w Jaśle do realizacji projektu pod nazwą ,,Aktywizacja osób młodych pozosta 02-Kwi-2019 Odsłon: 53
Uchwała Nr VIII/46/2019 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie powierzenia Gminie Tarnowiec realizacji zadania własnego Powiatu Jasielskiego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1847R Szebnie – Tarnowiec – Jedlicze – Potok polegająca na 02-Kwi-2019 Odsłon: 52
Uchwała Nr VIII/45/2019 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 11 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu przyznania nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe 02-Kwi-2019 Odsłon: 51
Uchwała Nr VIII/44/2019 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych w 2019 roku, działających na terenie Powiatu Jasielskiego 02-Kwi-2019 Odsłon: 55
Uchwała Nr VIII/43/2019 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie na 2020 rok zobowiązania na pokrycie kosztów związanych z zakupem energii elektrycznej dla Starostwa Powiatowego w Jaśle oraz dla jednostek orga 02-Kwi-2019 Odsłon: 53
Uchwała Nr VIII/42/2019 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2016 - 2027 02-Kwi-2019 Odsłon: 64
Uchwała Nr VIII/41/2019 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2019 rok 02-Kwi-2019 Odsłon: 86
Uchwała Nr VII/40/2019 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 6 lutego 2019 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy stałych komisji Rady Powiatu w Jaśle na 2019 r. 08-Lut-2019 Odsłon: 105
Uchwała Nr VII/39/2019 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 6 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Szpitalowi Specjalistycznemu w Jaśle. 08-Lut-2019 Odsłon: 101
Uchwała Nr VII/38/2019 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 6 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej Szpitala Specjalistycznego w Jaśle. 08-Lut-2019 Odsłon: 146
Uchwała Nr VII/37/2019 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 6 lutego 2019 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie dla projektu pn. „Scalanie gruntów wsi Gąsówka gm. Tarnowiec na obszarze 192,37ha” dofinansowa 08-Lut-2019 Odsłon: 93
Uchwała Nr VII/36/2019 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 6 lutego 2019 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie dla projektu pn. „Scalanie gruntów wsi Czeluśnica gm. Tarnowiec na 08-Lut-2019 Odsłon: 96
Uchwała Nr VII/35/2019 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 6 lutego 2019 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie dla projektu pn. „Scalanie gruntów wsi Umieszcz gm. Tarnowiec na ob 08-Lut-2019 Odsłon: 84
Uchwała Nr VII/34/2019 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 6 lutego 2019 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2016-2027 08-Lut-2019 Odsłon: 81
Uchwała Nr VII/33/2019 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 6 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2019 rok. 08-Lut-2019 Odsłon: 98
Uchwała Nr VI/32/2019 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Jasielskiego 25-Sty-2019 Odsłon: 134
Uchwała Nr VI/31/2019 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie powierzenia reprezentowania Powiatu Jasielskiego w Zgromadzeniu Powiatowo-Gminnego Związku Komunikacyjnego w Powiecie Jasielskim 25-Sty-2019 Odsłon: 143
Uchwała Nr VI/30/2019 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 17 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Szpitalowi Specjalistycznemu w Jaśle 25-Sty-2019 Odsłon: 102
Uchwała Nr VI/29/2019 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 17 stycznia 2019 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Jasielskiego 25-Sty-2019 Odsłon: 121
Uchwała Nr VI/28/2019 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu w Jaśle 2019 r. 25-Sty-2019 Odsłon: 120
Uchwała Nr VI/27/2019 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2016-2027 25-Sty-2019 Odsłon: 82
Uchwała Nr VI/25/2019 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego 25-Sty-2019 Odsłon: 113
Uchwała budżetowa Powiatu Jasielskiego na 2019 rok Rady Powiatu w Jaśle Nr VI/26/2019 z dnia 17 stycznia 2019 r. 25-Sty-2019 Odsłon: 168
Uchwała Nr V/24/2019 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 11 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składu osobowego i przedmiotu działania stałych komisji Rady Powiatu w Jaśle. 16-Sty-2019 Odsłon: 171
Uchwała Nr V/23/2019 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 11 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Jaśle. 16-Sty-2019 Odsłon: 123
Uchwała Nr V/22/2019 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 11 stycznia 2019 r. w sprawie wyboru Członka Zarządu Powiatu w Jaśle. 16-Sty-2019 Odsłon: 156
Uchwała Nr V/21/2019 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 11 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji Członka Zarządu Powiatu w Jaśle. 16-Sty-2019 Odsłon: 105
Uchwała Nr V/20/2019 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 11 stycznia 2019 r. w sprawie wyboru Etatowego Członka Zarządu Powiatu w Jaśle. 16-Sty-2019 Odsłon: 98
Uchwała Nr V/19/2019 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 11 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji Etatowego Członka Zarządu Powiatu w Jaśle. 16-Sty-2019 Odsłon: 133
Uchwała Nr V/18/2019 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 11 stycznia 2019 r. w sprawie wyboru Wicestarosty Jasielskiego. 16-Sty-2019 Odsłon: 121
Uchwała Nr IV/17/2018 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na używanie herbu Powiatu Jasielskiego przez Okręgowy Związek Piłki Nożnej w Krośnie 27-Gru-2018 Odsłon: 116
Uchwała Nr IV/16/2018 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2018 rok 27-Gru-2018 Odsłon: 155
Uchwała Nr III/15/2018 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie powierzenia Gminie Kołaczyce realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej 13-Gru-2018 Odsłon: 153
Uchwała Nr III/14/2018 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 7 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań w 2018 roku z zakresu rehabil 13-Gru-2018 Odsłon: 139
Uchwała Nr III/13/2018 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia Programu Naprawczego Szpitala Specjalistycznego w Jaśle na lata 2019 – 2020. 13-Gru-2018 Odsłon: 190
Uchwała Nr III/12/2018 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 7 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Jasielskiego. 13-Gru-2018 Odsłon: 137
Uchwała Nr III/11/2018 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 7 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr V/42/2015 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie powołania Rady Społecznej Szpitala Specjalistycznego w Jaśle 13-Gru-2018 Odsłon: 149
Uchwała Nr III/10/2018 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie delegowania radnych Powiatu Jasielskiego do pracy w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. 13-Gru-2018 Odsłon: 108
Uchwała Nr III/9/2018 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2018 rok 13-Gru-2018 Odsłon: 120
Uchwała Nr II/8/2018 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2018 rok 13-Gru-2018 Odsłon: 96
Uchwała Nr II/7/2018 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Statutowej Rady Powiatu w Jaśle. 13-Gru-2018 Odsłon: 122
Uchwała Nr II/6/2018 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia składu osobowego i przedmiotu działania stałych komisji Rady Powiatu w Jaśle. 13-Gru-2018 Odsłon: 99
Uchwała Nr II/5/2018 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Jaśle. 13-Gru-2018 Odsłon: 125
Uchwała Nr I/4/2018 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Powiatu w Jaśle. 30-Lis-2018 Odsłon: 138
Uchwała Nr I/3/2018 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Członków Zarządu Powiatu. 30-Lis-2018 Odsłon: 162
Uchwała Nr I/2/2018 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Starosty Jasielskiego. 30-Lis-2018 Odsłon: 159
Uchwała Nr I/1/2018 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu w Jaśle 30-Lis-2018 Odsłon: 139
Uchwała Nr LXIII/436/2018 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019. 26-Lis-2018 Odsłon: 133
Uchwała Nr LXIII/437/2018 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia obowiązujących na terenie Powiatu Jasielskiego w 2019 r. wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokośc 26-Lis-2018 Odsłon: 167
Uchwała Nr LXII/435/2018 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 30 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań w 2018 roku z zakres 31-Paź-2018 Odsłon: 226
Uchwała Nr LXII/434/2018 z dnia 30 października 2018 r. w sprawie przystąpienia do realizacji i zabezpieczenia środków finansowych na realizację projektu pn. „Pieśni korzeni – współpraca jednostek edukacyjnych Polski i Białorusi na rzecz propagowania dzie 31-Paź-2018 Odsłon: 218
Uchwała Nr LXII/433/2018 z dnia 30 października 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2016 - 2027 31-Paź-2018 Odsłon: 214
Uchwała Nr LXII/432/2018 z dnia 30 października 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2018 rok 31-Paź-2018 Odsłon: 292
Uchwała Nr LXI/431/2018 z dnia 2 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanawiania oraz zasad przyznawania okresowych stypendiów sportowych. 08-Paź-2018 Odsłon: 240
Uchwała Nr LXI/430/2018 z dnia 2 października 2018 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych w 2018 roku, działających na terenie Powiatu Jasielskiego. 08-Paź-2018 Odsłon: 235
Uchwała Nr LXI/429/2018 z dnia 2 października 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągniecie zobowiązań finansowych na 2019 rok w celu zimowego utrzymania dróg powiatowych i/lub chodników tych dróg dla Gmin: Tarnowiec, Krempna i Brzyska 08-Paź-2018 Odsłon: 309
Uchwała Nr LXI/428/2018 z dnia 2 października 2018 r. w sprawie powierzenia Gminie Brzyska realizacji zadania publicznego w zakresie zimowego utrzymania chodników w ciągu dróg powiatowych położonych na terenie Gminy Brzyska. 08-Paź-2018 Odsłon: 255
Uchwała Nr LXI/427/2018 z dnia 2 października 2018 r. w sprawie powierzenia Gminie Tarnowiec realizacji zadania publicznego w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych i chodników w ciągu tych dróg, położonych na terenie Gminy Tarnowiec 08-Paź-2018 Odsłon: 309
Uchwała Nr LXI/426/2018 z dnia 2 października 2018 r. w sprawie powierzenia Gminie Krempna realizacji zadania publicznego w zakresie zimowego utrzymania 3,478 km odcinka drogi powiatowej Nr 1907R Katy – Myscowa – Krempna, położonej na terenie Gminy Krempn 08-Paź-2018 Odsłon: 214
Uchwała Nr LXI/425/2018 z dnia 2 października 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2016 – 2027 08-Paź-2018 Odsłon: 187
Uchwała Nr LXI/424/2018 z dnia 2 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2018 rok 08-Paź-2018 Odsłon: 232
Uchwała Nr LX/423/2018 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 13 września 2018 r. w sprawie przystąpienia do realizacji i zabezpieczenia środków finansowych na realizację projektu pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1858R ul. Kraszewskiego w Jaśle”. 17-Wrz-2018 Odsłon: 316
Uchwała Nr LX/422/2018 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 13 września 2018 r. w sprawie przystąpienia do realizacji i zabezpieczenia środków finansowych na realizację projektu pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1845R Szebnie – Chrząstówka - Przybówka”. 17-Wrz-2018 Odsłon: 275
Uchwała Nr LX/421/2018 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 13 września 2018 r. w sprawie pozbawienia odcinka drogi Nr 1891R Tarnowiec - Brzezówka w km 3+257 -3+384 kategorii drogi powiatowej. 17-Wrz-2018 Odsłon: 300
Uchwała Nr LX/420/2018 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 13 września 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie na rok 2019 zobowiązań na pokrycie kosztów związanych z zimowym utrzymaniem dróg, konserwacją sygnalizacji świetlnej oraz zakupem paliwa do 17-Wrz-2018 Odsłon: 262
Uchwała nr LX/419/2018 Rady Powiatu w Jaśle w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2018 rok 17-Wrz-2018 Odsłon: 297
Uchwała Nr LIX/418/2018 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie oceny działalności Szpitala Specjalistycznego w Jaśle. 21-Sie-2018 Odsłon: 328
Uchwała Nr LIX/417/2018 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Szpitala Specjalistycznego w Jaśle. 21-Sie-2018 Odsłon: 372
Uchwała Nr LIX/416/2018 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie: zmiany Uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2018 rok 21-Sie-2018 Odsłon: 299
Uchwała Nr LVIII/415/2018 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Powiat Jasielski w drodze darowizny nieruchomości stanowiących własność Gminy Skołyszyn. 01-Sie-2018 Odsłon: 341
Uchwała Nr LVIII/414/2018 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 26 lipca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań w 2018 roku z zakresu rehab 01-Sie-2018 Odsłon: 301
Uchwała Nr LVIII/413/2018 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na 2019 rok na pokrycie kosztów usług teleinformatycznych dla Starostwa Powiatowego w Jaśle oraz dla jednostek organizacyjnych Po 01-Sie-2018 Odsłon: 298
Uchwała Nr LVIII/412/2018 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 26 lipca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Szpitalowi Specjalistycznemu w Jaśle 01-Sie-2018 Odsłon: 335
Uchwała Nr LVIII/411/2018 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Jasielskiego. 01-Sie-2018 Odsłon: 327
Uchwała Nr LVIII/410/2018 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2016 - 2027 01-Sie-2018 Odsłon: 333
Uchwała Nr LVIII/409/2018 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2018 rok 01-Sie-2018 Odsłon: 315
Uchwała Nr LVIII/408/2018 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie podjęcia działań zmierzających do przeniesienia siedziby placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego. 01-Sie-2018 Odsłon: 247
Uchwała Nr LVII/407/2018 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na używanie herbu Powiatu Jasielskiego przez Okręgowy Związek Piłki Nożnej w Krośnie 27-Cze-2018 Odsłon: 291
Uchwała Nr LVII/406/2018 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie na 2019 rok zobowiązania na pokrycie kosztów związanych z zakupem gazu dla Starostwa Powiatowego w Jaśle oraz dla jednostek organizacyjnych P 27-Cze-2018 Odsłon: 236
Uchwała Nr LVII/405/2018 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 26 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powierzenia Gminie Tarnowiec realizacji zadania własnego Powiatu Jasielskiego pn. „Budowa chodnika i utwardzenie pobocza drogi powiatowej Nr 1892R Tarnow 27-Cze-2018 Odsłon: 274
Uchwała Nr LVII/404/2018 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości gruntowej znajdującej się w użytkowaniu Szpitala Specjalistycznego w Jaśle 27-Cze-2018 Odsłon: 285
Uchwała Nr LVII/403/2018 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie na 2019 rok zobowiązań finansowych na udzielenie pomocy finansowej dla Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego. 27-Cze-2018 Odsłon: 283
Uchwała Nr LVII/402/2018 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego 27-Cze-2018 Odsłon: 280
Uchwała Nr LVII/401/2018 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2016 - 2027 27-Cze-2018 Odsłon: 244
Uchwała Nr LVII/400/2018 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2018 rok 27-Cze-2018 Odsłon: 282
Uchwała Nr LVII/399/2018 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie przystąpienia do realizacji i zabezpieczenia środków finansowych na realizację projektu pn. „Instalacja odnawialnych źródeł energii – fotowoltaika i pompy ciepła do wspomag 27-Cze-2018 Odsłon: 291
Uchwała Nr LVI/398/2018 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 15 czerwca 2018 r. zmieniająca Uchwałę w sprawie zatwierdzenia i wyrażenia zgody na przystąpienie przez Powiat Jasielski / Powiatowy Urząd Pracy w Jaśle do realizacji projektu pod nazwą "Aktywizacja osób 19-Cze-2018 Odsłon: 303
Uchwała Nr LVI/397/2018 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu w Jaśle z wykonania budżetu za 2017 rok 19-Cze-2018 Odsłon: 375
Uchwała nr LVI/396/2018 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Jasielskiego wraz ze sprawowaniem z wykonania budżetu Powiatu Jasielskiego za 2017 rok 19-Cze-2018 Odsłon: 309
Uchwała Nr LV/395/2018 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie: zmiany Uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2018 rok 07-Cze-2018 Odsłon: 394
Uchwała Nr LIV/394/2018 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie powierzenia Gminie Tarnowiec realizacji zadania własnego Powiatu Jasielskiego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1847R Szebnie – Tarnowiec – Jedlicze – Potok polegająca na bud 30-Maj-2018 Odsłon: 363
Uchwała Nr LIV/393/2018 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie powierzenia Gminie Dębowiec realizacji zadania własnego Powiatu Jasielskiego pn. „Budowa chodnika wraz z zabudową rowu w ciągu drogi powiatowej Nr 1877R Cieklin – Wola Cieklińs 30-Maj-2018 Odsłon: 327
Uchwała Nr LIV/392/2018 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie przyjęcia do realizacji „Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2018 – 2020”. 30-Maj-2018 Odsłon: 328
Uchwała Nr LIV/391/2018 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie przyjęcia do realizacji „Powiatowego Programu Profilaktycznego Promującego Prawidłowe Metody Wychowawcze w Rodzinach Zagrożonych Przemocą na lata 2018 - 2020 30-Maj-2018 Odsłon: 275
Uchwała Nr LIV/390/2018 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie przyjęcia do realizacji „Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Jasielskim na lata 2018-2020” 30-Maj-2018 Odsłon: 307
Uchwała Nr LIV/389/2018 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Powiatu Jasielskiego. 30-Maj-2018 Odsłon: 457
Uchwała Nr LIV/388/2018 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 24 maja 2018 r. zmieniająca Uchwałę w sprawie powierzenia Gminie Tarnowiec realizacji zadania własnego Powiatu Jasielskiego pn. „Przebudowa dróg powiatowych Nr 1849R Wolica – Gliniczek – Sądkowa – Dobr 30-Maj-2018 Odsłon: 371
Uchwała Nr LIV/387/2018 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie ustalenia obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Jasielski 30-Maj-2018 Odsłon: 240
Uchwała Nr LIV/386/2018 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie likwidacji Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Nowym Żmigrodzie. 30-Maj-2018 Odsłon: 310
Uchwała nr LIV/385/2018 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Szpitala Specjalistycznego w Jaśle za rok obrotowy 2017 30-Maj-2018 Odsłon: 320
Uchwała nr LIV/384/2018 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2016 - 2027 30-Maj-2018 Odsłon: 237
Uchwała nr LIV/383/2018 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2018 rok 30-Maj-2018 Odsłon: 289
Uchwała nr LIII/382/2018 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na używanie herbu Powiatu Jasielskiego przez Polskie Towarzystwo Numizmatyczne im. dr Stanisława Kadyiego Oddział w Jaśle 17-Maj-2018 Odsłon: 260
Uchwała nr LIII/381/2018 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2016 - 2027 17-Maj-2018 Odsłon: 258
Uchwała nr LIII/380/2018 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2018 rok 17-Maj-2018 Odsłon: 307
Uchwała nr LIII/379/2018 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 25 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizacje zadań w 2018 roku z zakresu reh 17-Maj-2018 Odsłon: 280
Uchwała Nr LII/378/2018 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 3 kwietnia 2018 r. w sprawie powierzenia Gminie Tarnowiec realizacji zadania własnego Powiatu Jasielskiego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1887R Czeluśnica – Tarnowiec w km 2+050 – 2+733 – opraco 11-Kwi-2018 Odsłon: 306
Uchwała nr LII/377/2018 Rady Powiatu w Jaśle z dnai 3 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2016 - 2027 11-Kwi-2018 Odsłon: 337
Uchwała Nr LII/376/2018 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 3 kwietnia 2018 r. w sprawie: zmiany Uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2018 rok 11-Kwi-2018 Odsłon: 376
Uchwała Nr LI/375/2018 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie na 2019 rok zobowiązań finansowych na udzielenie pomocy finansowej dla Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego. 11-Kwi-2018 Odsłon: 361
Uchwała Nr LI/374/2018 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego. 11-Kwi-2018 Odsłon: 493
Uchwała Nr L/373/2018 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 15 marca 2018 r w sprawie powierzenia Gminie Tarnowiec realizacji zadania własnego Powiatu Jasielskiego pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1887R Czeluśnica - Tarnowiec w km 0+050 - 2+733 - opracowanie dok 22-Mar-2018 Odsłon: 474
Uchwała Nr L/372/2018 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 15 marca 2018 r w sprawie określenia zadań na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań w 2018 roku z zakresu rehabilitacji społecznej i zawo 22-Mar-2018 Odsłon: 485
Uchwała Nr L/371/2018 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 15 marca 2018 r w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2016-2027 22-Mar-2018 Odsłon: 401
Uchwała Nr L/370/2018 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 15 marca 2018 r w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2018 rok 22-Mar-2018 Odsłon: 421
Uchwała Nr L/369/2018 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 15 marca 2018 r w sprawie zatwierdzenia i wyrażenia zgody na przystąpienie przez Powiat Jasielski / Powiatowy Urząd Pracy w Jaśle do realizacji projektu pod nazwą "Aktywizacja osób powyżej 29 r.ż. pozostaj 22-Mar-2018 Odsłon: 414
Uchwała Nr XLIX/368/2018 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 22 lutego 2018 r w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu części nieruchomości, stanowiącej własność Powiatu Jasielskiego 16-Mar-2018 Odsłon: 325
Uchwała Nr XLIX/367/2018 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 22 lutego 2018 r w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie na 2019 rok zobowiązania na pokrycie kosztów związanych z zakupem energii elektrycznej dla Starostwa Powiatowego w Jaśle oraz dla jednostek org 16-Mar-2018 Odsłon: 276
Uchwała Nr XLIX/366/2018 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 22 lutego 2018 r w sprawie przyjęcia do realizacji „Powiatowego programu oddziaływań korekcyjno–edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie na rok 2018” 16-Mar-2018 Odsłon: 303
Uchwała Nr XLIX/365/2018 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 22 lutego 2018 r w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie Powiatu Jasielskiego przez inne niż Powiat Jasielski osoby prawne i osoby fizyc 16-Mar-2018 Odsłon: 369
Uchwała Nr XLIX/364/2018 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 22 lutego 2018 r w sprawie zamiaru likwidacji szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Nowym Żmigrodzie 16-Mar-2018 Odsłon: 419
Uchwała Nr XLIX/363/2018 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 22 lutego 2018 r w sprawie zatwierdzenia planu pracy stałych komisji Rady Powiatu w Jaśle na 2018 rok 16-Mar-2018 Odsłon: 370
Uchwała Nr XLIX/362/2018 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 22 lutego 2018 r w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Jaśle na 2018 rok 16-Mar-2018 Odsłon: 362
Uchwała Nr XLIX/361/2018 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 22 lutego 2018 r w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2018 rok 16-Mar-2018 Odsłon: 348
Uchwała Nr XLVIII/360/2018 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 19 stycznia 2018 r w sprawie ustalenia godzin pracy aptek ogólnodostępnych w 2018 roku działających na terenie Powiatu Jasielskiego 16-Mar-2018 Odsłon: 277
Uchwała Nr XLVIII/359/2018 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 19 stycznia 2018 r w sprawie zaciągnięcia kredytu z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu roku 2018 oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów 16-Mar-2018 Odsłon: 380
Uchwała Nr XLVIII/358/2018 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 19 stycznia 2018 r w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2016 - 2027 16-Mar-2018 Odsłon: 319
Uchwała Nr XLVIII/357/2018 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 19 stycznia 2018 r w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2018 rok 16-Mar-2018 Odsłon: 300
Uchwała Nr XLVII/356/2017 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 21 grudnia 2017 r w sprawie nadania statutu Szpitalowi Specjalistycznemu w Jaśle 23-Sty-2018 Odsłon: 396
Uchwała Nr XLVII/355/2017 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 21 grudnia 2017 r w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2016 - 2027 23-Sty-2018 Odsłon: 302
Uchwała budżetowa Powiatu Jasielskiego na 2018 rok Rady Powiatu w Jaśle Nr XLVII/354/2017 z dnia 21 grudnia 2017 r. 23-Sty-2018 Odsłon: 336
Uchwała Nr XLVII/353/2017 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 14 grudnia 2017 r zmieniająca Uchwałę w sprawie powierzenia Gminie Tarnowiec realizacji zadania własnego Powiatu Jasielskiego pn "Budowa chodnika i utwardzenie pobocza drogi powiatowej Nr 1892R Tarnowi 23-Sty-2018 Odsłon: 279
Uchwała Nr XLVII/352/2017 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 14 grudnia 2017 r zmieniająca Uchwałę w sprawie powierzenia Gminie Tarnowiec realizacji zadania własnego Powiatu Jasielskiego pn "Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1850R Jasło-Łajsce-Zręcin w 23-Sty-2018 Odsłon: 375
Uchwała Nr XLVII/351/2017 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 14 grudnia 2017 r zmieniająca Uchwałę w sprawie powierzenia Gminie Tarnowiec realizacji zadania własnego Powiatu Jasielskiego pn "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1849R Wolica-Gliniczek-Sądkowa-Dobrucowa 23-Sty-2018 Odsłon: 342
Uchwała Nr XLVII/350/2017 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 14 grudnia 2017 r zmieniającą Uchwałę w sprawie powierzenia Gminie Tarnowiec realizacji zadania własnego Powiatu Jasielskiego pn. "Przebudowa dróg powiatowych Nr 1849R Wolica-Gliniczek-Sądkowa-Dobrucow 23-Sty-2018 Odsłon: 531
Uchwała Nr XLVII/349/2017 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 14 grudnia 2017 r zmieniającą uchwałę w sprawie powierzenia Gminie Tarnowiec realizacji zadania własnego Powiatu Jasielskiego pn."Przebudowa drogi powiatowej Nr 1847R Szebnie-Tarnowiec-Jedlicze polegaj 23-Sty-2018 Odsłon: 305
Uchwała Nr XLVII/348/2017 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 14 grudnia 2017 r w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy części nieruchomości znajdującej się w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Nr 3 w Jaśle 23-Sty-2018 Odsłon: 354
Uchwała Nr XLVII/347/2017 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 14 grudnia 2017 r w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi oraz opłat za jego parkowanie na parkingu strzeżonym obowiązujących na terenie Powiatu Jasielskiego w roku 2017 23-Sty-2018 Odsłon: 313
Uchwała Nr XLVII/346/2017 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 14 grudnia 2017 r w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego łącznie z planem finansowym tych wydatków, które nie wygasają z końcem 2017 roku 23-Sty-2018 Odsłon: 218
Uchwała Nr XLVII/345/2017 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 14 grudnia 2017 r w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2017 rok 23-Sty-2018 Odsłon: 224
Uchwała Nr XLVI/344/2017 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 29 listopada 2017 r w sprawie powierzenia Gminie Kołaczyce realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej 23-Sty-2018 Odsłon: 284
Uchwała Nr XLVI/343/2017 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 29 listopada 2017 r w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018 23-Sty-2018 Odsłon: 277
Uchwała Nr XLVI/342/2017 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 29 listopada 2017 r w sprawie uchwalenia "Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Jasielskiego na lata 2017 - 2020 z perspektywą do 2024 r." 23-Sty-2018 Odsłon: 260
Uchwała Nr XLVI/341/2017 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 29 listopada 2017 r w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu w Jaśle na 2018 r 23-Sty-2018 Odsłon: 277
Uchwała Nr XLVI/340/2017 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 29 listopada 2017 r w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2017 rok 23-Sty-2018 Odsłon: 281
Uchwała Nr XLV/339/2017 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 17 listopada 2017 r w sprawie przyjęcia rezygnacji Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Jaśle 23-Sty-2018 Odsłon: 266
Uchwała Nr XLV/338/2017 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 17 listopada 2017 r w sprawie wyboru Członka Zarządu Powiatu w Jaśle 23-Sty-2018 Odsłon: 308
Uchwała Nr XLV/337/2017 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 17 listopada 2017 r w sprawie przyjęcia rezygnacji z członkostwa w Zarządzie Powiatu w Jaśle 23-Sty-2018 Odsłon: 274
Uchwała Nr XLIV/336/2017 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 26 października 2017 r w sprawie ustalenia godzin pracy aptek ogólnodostępnych w 2017 roku działających na terenie Powiatu Jasielskiego 23-Sty-2018 Odsłon: 278
Uchwała Nr XLIV/335/2017 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 26 października 2017 r w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej Nr 6 im Generała Józefa Hallera Zespołu Szkół Usługowych i Spożywczych w Jaśle w Branżową Szkołę I S 23-Sty-2018 Odsłon: 292
Uchwała Nr XLIV/334/2017 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 26 października 2017 r w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 5 Zespołu Szkół Budowlanych im Króla Kazimierza Wielkiego w Jaśle w Branżową Szkołę I Stopnia Nr 5 Zespołu S 23-Sty-2018 Odsłon: 275
Uchwała Nr XLIV/333/2017 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 26 października 2017 r w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 4 im. Jana Pawła II Zespołu Szkół Nr 4 w Jaśle w Branżową Szkołę I Stopnia Nr 4 im. Jana Pawła II Zespołu Sz 23-Sty-2018 Odsłon: 271
Uchwała Nr XLIV/332/2017 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 26 października 2017 r w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 3 Zespołu Szkół Nr 3 im Stanisława Pawłowskiego w Jaśle w Branżową Szkołę I Stopnia Nr 3 Zespołu Szkół Nr 3 23-Sty-2018 Odsłon: 367
Uchwała Nr XLIV/331/2017 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 26 października 2017 r w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 2 im. Generała Józefa Hallera Zespołu Szkół Usługowych i Spożywczych w Jaśle w Branżową Szkołę I Stopnia Nr 23-Sty-2018 Odsłon: 265
Uchwała Nr XLIV/330/2017 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 26 października 2017 r w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 1 Zespołu Szkół Technicznych im Bohaterów Września w Jaśle w Branżową Szkołę I Stopnia Nr 1 Zespołu Szkół Te 23-Sty-2018 Odsłon: 293
Uchwała Nr XLIV/329/2017 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 26 października 2017 r w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz d 23-Sty-2018 Odsłon: 304
Uchwała Nr XLIV/328/2017 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 26 października 2017 r w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Powiat Jasielski w drodze darowizny od Gminy Dębowiec, nieruchomości położonej w miejscowości Folusz 23-Sty-2018 Odsłon: 289
Uchwała Nr XLIV/327/2017 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 26 października 2017 r w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum Specjalnego Nr 3 23-Sty-2018 Odsłon: 324
Uchwała Nr XLIV/326/2017 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 26 października 2017 r w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 5 Specjalnej wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Wychowawczego im Janusza Korczaka w Jaśle 23-Sty-2018 Odsłon: 220
Uchwała Nr XLIV/325/2017 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 26 października 2017 r w sprawie powierzenia Gminie Krempna realizacji zadania publicznego w zakresie zimowego utrzymania 3,478 km odcinka drogi powiatowej Nr 1907R Kąty Myscowa Krempna położonej na ter 23-Sty-2018 Odsłon: 216
Uchwała Nr XLIV/324/2017 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 26 października 2017 r w sprawie powierzenia Gminie Brzyska realizacji zadania publicznego w zakresie zimowego utrzymania chodników w ciągu dróg powiatowych położonych na terenie Gminy Brzyska 23-Sty-2018 Odsłon: 226
Uchwała Nr XLIV/323/2017 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 26 października 2017 r w sprawie powierzenia Gminie Tarnowiec realizacji zadania publicznego w zakresie utrzymania dróg powiatowych wraz z chodnikami, położonych na terenie Gminy Tarnowiec 23-Sty-2018 Odsłon: 215
Uchwała Nr XLIV/322/2017 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 26 października 2017 r w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie na rok 2018 zobowiązań finansowych na zimowe utrzymanie dróg powiatowych i/lub chodników dla Gminy Tarnowiec, Gminy Krempna i Gminy Brzys 23-Sty-2018 Odsłon: 225
Uchwała Nr XLIV/321/2017 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 26 października 2017 r w sprawie przystąpienia do realizacji i zabezpieczenia środków finansowych na realizację projektu pn "Tańczące kolory - współpraca jednostek edukacyjnych Polski i Słowacji na rzec 23-Sty-2018 Odsłon: 220
Uchwała Nr XLIV/320/2017 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 26 października 2017 r w sprawie przystąpienia do realizacji i zabezpieczenia środków finansowych na realizacje projektu pn Karpackie Centrum Turystyki Rowerowej 23-Sty-2018 Odsłon: 217
Uchwała Nr XLIV/319/2017 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 26 października 2017 r w sprawie przystąpienia do realizacji i zabezpieczenia środków finansowych na realizacje projektu pn Poprawa jakości kształcenia ogólnego w szkołach ponadgimnazjalnych i ponadpods 23-Sty-2018 Odsłon: 214
Uchwała Nr XLIV/318/2017 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 26 października 2017 r w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2016 - 2027 23-Sty-2018 Odsłon: 206
Uchwała Nr XLIV/317/2017 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 26 października 2017 r w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2017 rok 23-Sty-2018 Odsłon: 236
Uchwała Nr XLIII/316/2017 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 12 września 2017 r zmieniająca Uchwałę w sprawie przystąpienia do realizacji i zabezpieczenia środków finansowych na realizację projektu pn "Rodzina zastępcza bezpieczną przystanią w powiecie jasielski 23-Sty-2018 Odsłon: 279
Uchwała Nr XLIII/315/2017 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 12 września 2017 r w sprawie przystąpienia do realizacji i zabezpieczenia środków finansowych na realizację projektu pn Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1860R Trzcinica - Jareniówka - I etap" 23-Sty-2018 Odsłon: 272
Uchwała Nr XLIII/314/2017 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 12 września 2017 r w sprawie powierzenia Gminie Tarnowiec realizacji zadania publicznego w zakresie remontu chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1891R Tarnowiec - Brzezówka w miejscowości Tarnowiec 23-Sty-2018 Odsłon: 297
Uchwała Nr XLIII/313/2017 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 12 września 2017 r w sprawie przystąpienia do realizacji i zabezpieczenia środków finansowych na realizację projektu pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1847R Szebnie - Tarnowiec - Jedlicze - Potok - I 23-Sty-2018 Odsłon: 290
Uchwała Nr XLIII/312/2017 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 12 września 2017 r w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie na rok 2018 zobowiązań na pokrycie kosztów związanych z zimowym utrzymaniem dróg, konserwacją sygnalizacji świetlnej oraz zakupem paliwa do 23-Sty-2018 Odsłon: 280
Uchwała Nr XLIII/311/2017 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 12 września 2017 r w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2016 - 2027 23-Sty-2018 Odsłon: 272
Uchwała Nr XLIII/310/2017 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 12 września 2017 r w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2017 rok 23-Sty-2018 Odsłon: 278
Uchwała Nr XLIII/309/2017 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 12 września 2017 r w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego 23-Sty-2018 Odsłon: 302
Uchwała Nr XLII/308/2017 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 24 sierpnia 2017 r w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Gąsawa na usuwanie skutków nawałnicy 29-Sie-2017 Odsłon: 286
Uchwała Nr XLII/307/2017 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 24 sierpnia 2017 r w sprawie oceny działalności Szpitala Specjalistycznego w Jaśle 29-Sie-2017 Odsłon: 314
Uchwała Nr XLII/306/2017 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 24 sierpnia 2017 r w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno–finansowej Szpitala Specjalistycznego w Jaśle. 29-Sie-2017 Odsłon: 295
Uchwała Nr XLII/305/2017 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 24 sierpnia 2017 r w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Powiatem Jasielskim a Powiatem Strzyżowskim w zakresie prowadzenia i współfinansowania Międzyszkolnego Punktu Katechetycznego Kościoła Zielono 29-Sie-2017 Odsłon: 299
Uchwała Nr XLII/304/2017 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 24 sierpnia 2017 r zmieniająca Uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki PFRON przeznaczone na realizację zadań w 2017 roku w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej. 29-Sie-2017 Odsłon: 310
Uchwała Nr XLII/303/2017 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 24 sierpnia 2017 r w zmieniającą Uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie na 2018 rok zobowiązania na pokrycie kosztów związanych z zakupem gazu dla Starostwa Powiatowego w Jaśle oraz jednostek 29-Sie-2017 Odsłon: 289
Uchwała Nr XLII/302/2017 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 24 sierpnia 2017 r w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jaśle 29-Sie-2017 Odsłon: 263
Uchwała Nr XLII/301/2017 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 24 sierpnia 2017 r zmieniająca Uchwałę w sprawie powierzenia Gminie Tarnowiec realizacji zadania własnego Powiatu Jasielskiego pn. „Przebudowa dróg powiatowych Nr 1849R Wolica – Gliniczek – Sądkowa – Do 29-Sie-2017 Odsłon: 317
Uchwała Nr XLII/300/2017 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 24 sierpnia 2017 r w sprawie powierzenia Gminie Dębowiec realizacji zadania własnego Powiatu Jasielskiego pn. „Budowa chodnika wraz z zabudową rowu w ciągu drogi powiatowej Nr 1877R Cieklin – Wola Ciekl 29-Sie-2017 Odsłon: 275
Uchwała Nr XLII/299/2017 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 24 sierpnia 2017 r w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2017 rok 29-Sie-2017 Odsłon: 278
Uchwała Nr XLI/298/2017 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 28 czerwca 2017 r w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na dotację celową na pokrycie wkładu własnego Szpitala Specjalistycznego w Jaśle w projekcie pn. "Poprawa i zwiększenie dostępu do opieki zd 29-Sie-2017 Odsłon: 278
Uchwała Nr XLI/297/2017 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 28 czerwca 2017 r w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na 2018 rok na pokrycie kosztów usług teleinformatycznych dla Starostwa Powiatowego w Jaśle oraz dla jednostek organizacyjnych Pow 29-Sie-2017 Odsłon: 293
Uchwała Nr XLI/296/2017 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 28 czerwca 2017 r w sprawie powierzenia Gminie Tarnowiec realizacji zadania własnego Powiatu Jasielskiego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1847R Szebnie – Tarnowiec – Jedlicze – Potok polegająca na bu 29-Sie-2017 Odsłon: 285
Uchwała Nr XLI/295/2017 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 28 czerwca 2017 r w sprawie powierzenia reprezentowania Powiatu Jasielskiego w Zgromadzeniu Powiatowo Gminnego Związku Komunikacyjnego w Powiecie Jasielskim 29-Sie-2017 Odsłon: 286
Uchwała Nr XLI/294/2017 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 28 czerwca 2017 r w sprawie zaciągnięcia kredytu z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu roku 2017 oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów 29-Sie-2017 Odsłon: 273
Uchwała Nr XLI/293/2017 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 28 czerwca 2017 r w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2016 - 2027 29-Sie-2017 Odsłon: 270
Uchwała Nr XLI/292/2017 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 28 czerwca 2017 r w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2017 rok 29-Sie-2017 Odsłon: 255
Uchwała Nr XL/291/2017 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu w Jaśle z wykonania budżetu za 2016 rok. 29-Sie-2017 Odsłon: 257
Uchwała Nr XL/290/2017 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 14 czerwca 2017 r w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu jasielskiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Jasielskiego za 2016 rok 29-Sie-2017 Odsłon: 265
Uchwała Nr XXXIX/289/2017 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 25 maja 2017 roku zmieniająca Uchwałę w sprawie przystąpienia do realizacji i zabezpieczenia środków finansowych na realizację projektu pn. "Rodzina zastępcza bezpieczną przystanią w powiecie jasielski 29-Sie-2017 Odsłon: 273
Uchwała Nr XXXIX/288/2017 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 25 maja 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie na 2018 rok zobowiązania na pokrycie kosztów związanych z zakupem gazu dla Starostwa Powiatowego w Jaśle oraz dla jednostek organizacyjnych P 29-Sie-2017 Odsłon: 302
Uchwała Nr XXXIX/287/2017 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 25 maja 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Powiatu Jasielskiego 29-Sie-2017 Odsłon: 276
Uchwała Nr XXXIX/286/2017 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 25 maja 2017 roku w sprawie powierzenia gminie Kołaczyce realizacji zadania własnego Powiatu Jasielskiego pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1838R Bieździedza - Sowina - Januszkowice polegająca na bud 29-Sie-2017 Odsłon: 259
Uchwała Nr XXXIX/285/2017 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 25 maja 2017 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2016 - 2027 29-Sie-2017 Odsłon: 272
Uchwała Nr XXXIX/284/2017 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 25 maja 2017 roku w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2017 rok 29-Sie-2017 Odsłon: 300
Uchwała Nr XXXIX/284/2017 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 25 maja 2017 roku w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2017 rok 29-Maj-2017 Odsłon: 282
Uchwała Nr XXXVIII/283/2017 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie delegowania radnych Powiatu Jasielskiego do pracy w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku 30-Mar-2017 Odsłon: 278
Uchwała Nr XXXVIII/282/2017 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie przyjęcia do realizacji \"Powiatowego programu oddziaływań korekcyjno - edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie na rok 2017\" 30-Mar-2017 Odsłon: 263
Uchwała Nr XXXVIII/281/2017 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia i wyrażenia zgody na przystąpienie przez Powiat Jasielski / Powiatowy Urząd Pracy w Jaśle do realizacji projektu pod nazwą 30-Mar-2017 Odsłon: 257
Uchwała Nr XXXVIII/280/2017 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych. 30-Mar-2017 Odsłon: 237
Uchwała Nr XXXVIII/279/2017 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2017 rok 30-Mar-2017 Odsłon: 299
Uchwała Nr XXXVII/278/2017 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 9 marca 2017 roku w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczone na realizację 09-Mar-2017 Odsłon: 301
Uchwała Nr XXXVII/277/2017 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 9 marca 2017 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2016 - 2017 09-Mar-2017 Odsłon: 243
Uchwała Nr XXXVII/276/2017 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 9 marca 2017 roku w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2017 rok 09-Mar-2017 Odsłon: 300
Uchwała Nr XXXVI/275/2017 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 24 lutego 2017 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego 24-Lut-2017 Odsłon: 281
Uchwała Nr XXXVI/274/2017 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 24 lutego 2017 roku w sprawie zatwierdzenia i wyrażenia zgody na przystąpienie przez Powiat Jasielski / Powiatowy Urząd Pracy w Jaśle do realizacji projektu pod 24-Lut-2017 Odsłon: 293
Uchwała Nr XXXVI/273/2017 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 24 lutego 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie na 2018 rok zobowiązania na pokrycie kosztów związanych z zakupem energii elektrycznej dla 24-Lut-2017 Odsłon: 342
Uchwała Nr XXXVI/272/2017 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 24 lutego 2017 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych publicznych oraz niepublicznych prowadzonych przez inny niz 24-Lut-2017 Odsłon: 266
Uchwała Nr XXXVI/271/2017 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 24 lutego 2017 roku w sprawie zamiaru likwidacji Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Nowym Żmigrodzie 24-Lut-2017 Odsłon: 261
Uchwała Nr XXXVI/270/2017 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 24 lutego 2017 roku w sprawie zamiaru likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 4 im. Jana Pawła II w Zespole Szkół nr 4 w Jaśle 24-Lut-2017 Odsłon: 262
Uchwała Nr XXXVI/269/2017 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 24 lutego 2017 roku w sprawie projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego oraz ustalenia sieci szkół 24-Lut-2017 Odsłon: 261
Uchwała Nr XXXVI/268/2017 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 24 lutego 2017 roku w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2017 rok 24-Lut-2017 Odsłon: 293
Uchwała Nr XXXV/267/2017 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 10 lutego 2017 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu w Jaśle do podjęcia działań związanych z zawarciem porozumienia z Zarządem Województwa 10-Lut-2017 Odsłon: 279
Uchwała Nr XXXIV/266/2017 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 24 stycznia 2017 roku zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości diet radnych Rady Powiatu w Jaśle 24-Sty-2017 Odsłon: 282
Uchwała Nr XXXIV/265/2017 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 24 stycznia 2017 roku w sprawie powołania Komisji Statutowej Rady Powiatu w Jaśle 24-Sty-2017 Odsłon: 298
Uchwała Nr XXXIV/264/2017 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 24 stycznia 2017 roku w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa przez Radę Powiatu w Jaśle przez Uchwały podjęte na XXXI Sesji Rady Powiatu w 24-Sty-2017 Odsłon: 300
Uchwała Nr XXXIV/263/2017 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 24 stycznia 2017 roku w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Jaśle na 2017 r. 24-Sty-2017 Odsłon: 273
Uchwała Nr XXXIV/262/2017 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 24 stycznia 2017 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy stałych komisji Rady Powiatu w Jaśle na 2017 r 24-Sty-2017 Odsłon: 284
Uchwała Nr XXXIV/261/2017 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 24 stycznia 2017 roku w sprawie przyjęcia Statutu Powiatowo - Gminnego Związku Komunikacyjnego w Powiecie Jasielskim 24-Sty-2017 Odsłon: 283
Uchwała Nr XXXIV/260/2017 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 24 stycznia 2017 roku w sprawie utworzenia Powiatowo - Gminnego Związku Komunikacyjnego w Powiecie Jasielskim 24-Sty-2017 Odsłon: 312
Uchwała Nr XXXIV/259/2017 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 24 stycznia 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej, niezabudowanej stanowiącej własność Powiatu 24-Sty-2017 Odsłon: 319
Uchwała Nr XXXIV/258/2017 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 24 stycznia 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej na nieruchomości położonej w Nowym Żmigrodzie, stanowiącej własność 24-Sty-2017 Odsłon: 274
Uchwała Nr XXXIV/257/2017 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 24 stycznia 2017 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2016 - 2027 24-Sty-2017 Odsłon: 305
Uchwała Nr XXXIV/256/2017 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 24 stycznia 2017 roku w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na rok 2017 24-Sty-2017 Odsłon: 218
Uchwała Nr XXXIII/255/2016 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 22 grudnia 2016 roku zmieniająca uchwałę Nr V/42/2015 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 26 lutego 2015 roku w sprawie powołania Rady Społecznej Szpitala 22-Gru-2016 Odsłon: 277
Uchwała Nr XXXIII/254/2016 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 22 grudnia 2016 roku w sprawie rozpatrzenia wezwania Pana Janusza Przetacznika do usunięcia naruszenia prawa przez Radę Powiatu w Jaśle przez Uchwałę Nr 22-Gru-2016 Odsłon: 299
Uchwała Nr XXXIII/253/2016 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 22 grudnia 2016 roku w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych w 2017 roku, działających na terenie Powiatu Jasielskiego 22-Gru-2016 Odsłon: 283
Uchwała Nr XXXIII/252/2016 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 22 grudnia 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie części nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Powiatu Jasielskiego 22-Gru-2016 Odsłon: 275
Uchwała Nr XXXIII/251/2016 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 22 grudnia 2016 roku zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składu osobowego i przedmiotu działania stałych komisji Rady Powiatu w Jaśle 22-Gru-2016 Odsłon: 282
Uchwała Nr XXXIII/250/2016 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 22 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu w Jaśle na 2017 rok 22-Gru-2016 Odsłon: 286
Uchwała Nr XXXIII/249/2016 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 22 grudnia 2016 roku w sprawie powierzenia Gminie Kołaczyce realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej 22-Gru-2016 Odsłon: 266
Uchwała Nr XXXIII/248/2016 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 22 grudnia 2016 roku uchylająca uchwałę w sprawie zamiaru przystąpienia do zadania pn. \"Rozbudowa Szpitala Specjalistycznego w Jaśle\". 22-Gru-2016 Odsłon: 259
Uchwała Nr XXXIII/247/2016 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 22 grudnia 2016 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego łącznie z planem finansowym tych wydatków, które nie wygasają z końcem 22-Gru-2016 Odsłon: 260
Uchwała Nr XXXIII/246/2016 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 22 grudnia 2016 roku w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2016 rok 22-Gru-2016 Odsłon: 278
Uchwała Nr XXXIII/245/2016 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 22 grudnia 2016 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2016 - 2027 22-Gru-2016 Odsłon: 227
Uchwała Nr XXXII/237/2016 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 30 listopada 2016 roku w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2016 rok 30-Lis-2016 Odsłon: 286
Uchwała Nr XXXII/243/2016 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 30 listopada 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie w latach 2017-2018 zobowiązań na pokrycie kosztów związanych z zakupem dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń dla Starostwa Powiatowego w 30-Lis-2016 Odsłon: 371
Uchwała Nr XXXII/242/2016 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 30 listopada 2016 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi oraz opłat za jego parkowanie na parkingu strzeżonym obowiązujących na terenie Powiatu Jasielskiego w roku 2017. 30-Lis-2016 Odsłon: 319
Uchwała Nr XXXII/241/2016 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 30 listopada 2016 roku zmieniająca uchwałę w sprawie założenia Przedszkola Specjalnego Nr 12 w Jaśle dla dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym, z autyzmem i niepełnosprawno 30-Lis-2016 Odsłon: 287
Uchwała Nr XXXII/240/2016 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 30 listopada 2016 roku zmieniająca w sprawie delegowania radnych Powiatu Jasielskiego do pracy w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku 30-Lis-2016 Odsłon: 275
Uchwała Nr XXXII/239/2016 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 30 listopada 2016 roku zmieniająca Uchwałę Rady Powiatu w Jaśle w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Jaśle 30-Lis-2016 Odsłon: 367
Uchwała Nr XXXII/238/2016 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 30 listopada 2016 roku w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017. 30-Lis-2016 Odsłon: 311
Uchwała Nr XXXI/236/2016 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 10 listopada 2016 roku w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Jaśle 10-Lis-2016 Odsłon: 356
Uchwała Nr XXXI/235/2016 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 10 listopada 2016 roku w sprawie odwołania Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Jaśle 10-Lis-2016 Odsłon: 297
Uchwała Nr XXXI/234/2016 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 10 listopada 2016 roku w sprawie odwołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Jaśle 10-Lis-2016 Odsłon: 322
Uchwała Nr XXXI/233/2016 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 10 listopada 2016 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu w Jaśle 10-Lis-2016 Odsłon: 308
Uchwała Nr XXXI/232/2016 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 10 listopada 2016 roku w sprawie przyjęcia rezygnacji Przewodniczącego Rady Powiatu w Jaśle 10-Lis-2016 Odsłon: 305
Uchwała Nr XXXI/231/2016 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 10 listopada 2016 roku w sprawie wyboru Członków Zarządu Powiatu 10-Lis-2016 Odsłon: 341
Uchwała Nr XXXI/230/2016 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 10 listopada 2016 roku w sprawie wyboru Wicestarosty Jasielskiego 10-Lis-2016 Odsłon: 327
Uchwała Nr XXXI/229/2016 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 10 listopada 2016 roku w sprawie wyboru Starosty Jasielskiego 10-Lis-2016 Odsłon: 361
Uchwała Nr XXXI/228/2016 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 10 listopada 2016 roku w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2016 rok 10-Lis-2016 Odsłon: 401
Uchwała XXX/221/2016 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 27 października 2016 r. w sprawie powierzenia Gminie Krempna realizacji zadania publicznego w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych położonych na terenie Gminy Krempna w okresie od 1 listopada 2016 27-Paź-2016 Odsłon: 281
Uchwała XXX/220/2016 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 27 października 2016 r. w sprawie powierzenia Gminie Tarnowiec realizacji zadania publicznego w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych wraz z chodnikami, położonych na terenie Gminy Tarnowiec w okres 27-Paź-2016 Odsłon: 296
Uchwała XXX/219/2016 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 27 października 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie na rok 2017 zobowiązań na pokrycie kosztów związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych 27-Paź-2016 Odsłon: 582
Uchwała XXX/218/2016 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 27 października 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2016 rok 27-Paź-2016 Odsłon: 398
Uchwała XXX/227/2016 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 27 października 2016 r. w sprawie odwołania Starosty Jasielskiego 27-Paź-2016 Odsłon: 327
Uchwała XXX/226/2016 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 27 października 2016 r. w sprawie aktualizacji Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla powiatu jasielskiego. 27-Paź-2016 Odsłon: 292
Uchwała XXX/225/2016 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 27 października 2016 r. zmieniająca Uchwałę w sprawie przystąpienia do realizacji i zabezpieczenia środków finansowych na realizację projektu pn. "Poprawa jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimn 27-Paź-2016 Odsłon: 271
Uchwała Nr XXX/224/2016 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 27 października 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na 2017 rok na pokrycie kosztów przygotowania dokumentacji do złożenia wniosku o dofinansowanie zadania pod nazwą "Scalenie 27-Paź-2016 Odsłon: 336
Uchwała XXX/223/2016 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 27 października 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie w latach 2017 - 2020 zobowiązań na pokrycie kosztów związanych z zakupem dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń dla Starostwa Powiatowego w J 27-Paź-2016 Odsłon: 297
Uchwała XXX/222/2016 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 27 października 2016 r. w sprawie powierzenia Gminie Brzyska realizacji zadania publicznego w zakresie zimowego utrzymania chodników w ciągu dróg powiatowych położonych na terenie Gminy Brzyska w okresie od 27-Paź-2016 Odsłon: 296
Uchwała XXVIII/217/2016 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 14 września 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2016 - 2027 14-Wrz-2016 Odsłon: 284
Uchwała XXVIII/216/2016 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 14 września 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2016 rok 14-Wrz-2016 Odsłon: 282
Uchwała XXVIII/215/2016 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 14 września 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zamiaru przystąpienia do zadania pn. "Rozbudowa Szpitala Specjalistycznego w Jaśle". 14-Wrz-2016 Odsłon: 270
Uchwała XXVIII/214/2016 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 14 września 2016 r. w sprawie przystąpienia do realizacji i zabezpieczenia środków finansowych na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1845R Szebnie - Chrząstówka - Przybówka - III etap 14-Wrz-2016 Odsłon: 271
Uchwała XXVIII/213/2016 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 14 września 2016 r. w sprawie przystąpienia do realizacji i zabezpieczenia środków finansowych na realizację zadania pn. "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1828R Siepietnica - Święcany - Lisów II Etap" 14-Wrz-2016 Odsłon: 255
Uchwała XXVIII/212/2016 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 14 września 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Powiat Jasielski nieruchomości położonej w Jaśle 14-Wrz-2016 Odsłon: 266
Uchwała XXVII/203/2016 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 29 sierpnia 2016 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych w 2016 roku, działających na terenie Powiatu Jasielskiego 29-Sie-2016 Odsłon: 270
Uchwała XXVII/202/2016 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 29 sierpnia 2016 r. w sprawie pozbawienia drogi Nr 1848R Droga przez wieś Zimna Woda kategorii drogi powiatowej. 29-Sie-2016 Odsłon: 290
Uchwała XXVII/201/2016 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 29 sierpnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Jasielski oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów. 29-Sie-2016 Odsłon: 311
Uchwała XXVII/200/2016 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 29 sierpnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych za trwały zarząd. 29-Sie-2016 Odsłon: 274
Uchwała XXVII/199/2016 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 29 sierpnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia nieruchomości będących własnością Powiatu Jasielskiego 29-Sie-2016 Odsłon: 267
Uchwała XXVII/198/2016 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 29 sierpnia 2016 r. w sprawie odpowiedzi na skargę 29-Sie-2016 Odsłon: 334
Uchwała XXVII/197/2016 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 29 sierpnia 2016 r. w sprawie zawarcia porozumień pomiędzy Powiatem Jasielskim a Miastem Jasłem, Gminą Tarnowiec i Gminą Skołyszyn dotyczących prowadzenia i współfinansowania Międzyszkolnego Punktu Katech 29-Sie-2016 Odsłon: 221
Uchwała XXVII/196/2016 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 29 sierpnia 2016 r. w sprawie założenia Przedszkola Specjalnego Nr 12 w Jaśle dla dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym, z autyzmem i z niepełnosprawnościami sprzężonymi w Spe 29-Sie-2016 Odsłon: 215
Uchwała XXVII/195/2016 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 29 sierpnia 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na rok 2016 29-Sie-2016 Odsłon: 211
Uchwała XXVII/194/2016 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 29 sierpnia 2016 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXII/158/2016 Rady Powiatu w Jaśle w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy pomiędzy Powiatem Jasielskim a Województwem Podkarpackim w sprawie określe 29-Sie-2016 Odsłon: 239
Uchwała XXVII/211/2016 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 29 sierpnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości od Miasta Jasła. 29-Sie-2016 Odsłon: 315
Uchwała XXVII/210/2016 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 29 sierpnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Powiatu Jasielskiego za cenę niższą od ich wartości rynkowej. 29-Sie-2016 Odsłon: 277
Uchwała XXVII/209/2016 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 29 sierpnia 2016 r. uchylająca Uchwałę Nr IX/72/2015 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z Województwem Podkarpackim porozumienia o współpracy w zakresie p 29-Sie-2016 Odsłon: 303
Uchwała XXVII/208/2016 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 29 sierpnia 2016 r. uchylająca Uchwałę Nr IV/30/2015 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia statutu Związku Powiatów Województwa Podkarpackiego. 29-Sie-2016 Odsłon: 281
Uchwała XXVII/207/2016 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 29 sierpnia 2016 r. uchylająca Uchwałę Nr III/18/2014 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 30 grudnia 2014 w sprawie zasad reprezentacji Powiatu Jasielskiego w Związku Powiatów Województwa Podkarpackiego. 29-Sie-2016 Odsłon: 268
Uchwała XXVII/206/2016 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 29 sierpnia 2016 r. uchylająca Uchwałę Nr III/16/2014 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie utworzenia Związku Powiatów Województwa Podkarpackiego. 29-Sie-2016 Odsłon: 271
Uchwała XXVII/205/2016 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 29 sierpnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na rok 2017 na pokrycie kosztów usług telefonicznych i faksowych w systemie telefonii stacjonarnej. 29-Sie-2016 Odsłon: 269
Uchwała XXVII/204/2016 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 29 sierpnia 2016 r. w sprawie wskazania przedstawicieli Rady Powiatu w Jaśle do składu Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego 29-Sie-2016 Odsłon: 260
Uchwała XXVI/193/2016 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Powiat Jasielski w drodze darowizny od Gminy Dębowiec nieruchomości położonej w miejscowości Pagórek 24-Cze-2016 Odsłon: 266
Uchwała Nr XXV/192/2016 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 17 czerwca 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy 17-Cze-2016 Odsłon: 346
Uchwała Nr XXV/191/2016 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 17 czerwca 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy 17-Cze-2016 Odsłon: 278
Uchwała Nr XXV/190/2016 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 17 czerwca 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy 17-Cze-2016 Odsłon: 270
Uchwała Nr XXV/189/2016 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 17 czerwca 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na 2017 rok na zadanie inwestycyjne pn."Przebudowa i rozbudowa ujęcia wody dla DPS w Foluszu wraz z modernizacją układu technol 17-Cze-2016 Odsłon: 309
Uchwała Nr XXV/188/2016 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 17 czerwca 2016 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2015 - 2024 17-Cze-2016 Odsłon: 292
Uchwała Nr XXV/187/2016 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 17 czerwca 2016 roku w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2016 rok 17-Cze-2016 Odsłon: 312
Uchwała Nr XXV/186/2016 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 17 czerwca 2016 roku w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu w Jaśle z wykonania budżetu za 2015 rok 17-Cze-2016 Odsłon: 289
Uchwała Nr XXV/185/2016 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 17 czerwca 2016 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Jasielskiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Jasielskiego za 2015 rok 17-Cze-2016 Odsłon: 286
Uchwała Nr XXV/184/2016 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 17 czerwca 2016 roku w sprawie przystąpienia do realizacji i zabezpieczenia środków finansowych na realizację projektu pn. "Rodzina zastępcza bezpieczną przystanią w powiecie jasielskim" 17-Cze-2016 Odsłon: 322
Uchwała Nr XXIV/183/2016 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 17 maja 2016 r. zmieniająca Uchwałę w sprawie przyjęcia do realizacji "Powiatowego programu rozwoju pieczy zastępczej w powiecie jasielskim na lata 2015 - 2017" 17-Maj-2016 Odsłon: 271
Uchwała Nr XXIV/182/2016 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 17 maja 2016 r. w sprawie przyjęcia do realizacji "Powiatowego programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie na rok 2016" 17-Maj-2016 Odsłon: 288
Uchwała Nr XXIV/181/2016 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 17 maja 2016 r. w sprawie wprowadzenia programu pn. "Powiat Jasielski dla rodzin wielodzietnych" 17-Maj-2016 Odsłon: 264
Uchwała Nr XXIV/180/2016 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 17 maja 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebności przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Jasielskiego położonej w miejscowości Nowy Żmigród 17-Maj-2016 Odsłon: 261
Uchwała Nr XXIV/179/2016 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 17 maja 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Powiatu Jasielskiego prawa własności nieruchomości położonej w miejscowości Radość, gmina Dębowiec 17-Maj-2016 Odsłon: 275
Uchwała Nr XXIV/178/2016 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 17 maja 2016 r. w sprawie powierzenia gminie Tarnowiec realizacji zadania własnego Powiatu pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1847R Szebnie - Tarnowiec - Jedlicze polegającą na budowie chodnika i odwod 17-Maj-2016 Odsłon: 260
Uchwała Nr XXIV/177/2016 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 17 maja 2016 r. w sprawie powierzenia Gminie Tarnowiec realizacji zadania własnego Powiatu Jasielskiego pn. "Budowa chodnika i utwardzenie pobocza drogi powiatowej Nr 1892R Tarnowiec - Wrocanka - Piotró 17-Maj-2016 Odsłon: 266
Uchwała Nr XXIV/176/2016 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 17 maja 2016 r. w sprawie powierzenia Gminie Tarnowiec realizacji zadania własnego Powiatu Jasielskiego pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1849R Wolica - Gliniczek - Sądkowa - Dobrucowa w miejscowości 17-Maj-2016 Odsłon: 259
Uchwała Nr XXIV/175/2016 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 17 maja 2016 r. w sprawie powierzenia Gminie Tarnowiec realizacji zadania własnego Powiatu Jasielskiego pn. "Przebudowa dróg powiatowych Nr 1849R Wolica - Gliniczek - Sądkowa - Dobrucowa i Nr 1890R Glin 17-Maj-2016 Odsłon: 258
Uchwała Nr XXIV/174/2016 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 17 maja 2016 r. w sprawie przystąpienia do realizacji i zabezpieczenia środków finansowych na realizację projektu pn. "Poprawa jakości edukacji i kompetencji kształcenia ogólnego w placówkach oświatowyc 17-Maj-2016 Odsłon: 273
Uchwała Nr XXIV/173/2016 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 17 maja 2016 r. w sprawie rozwiązania porozumienia z Miastem Jasłem o zorganizowanie punktu katechetycznego nauczania religii Kościoła Zielonoświątkowego 17-Maj-2016 Odsłon: 223
Uchwała Nr XXIV/172/2016 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 17 maja 2016 r. w sprawie likwidacji Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Nowym Żmigrodzie 17-Maj-2016 Odsłon: 215
Uchwała Nr XXIV/171/2016 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 17 maja 2016 r. w sprawie zatwierdzenia i wyrażenia zgody na przystąpienie przez Powiat Jasielski / Powiatowy Urząd Pracy w Jaśle do realizacji projektu pod nazwa "Aktywizacja osób młodych pozostających 17-Maj-2016 Odsłon: 229
Uchwała Nr XXIV/170/2016 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 17 maja 2016 r. w sprawie zatwierdzenia i wyrażenia zgody na przystąpienie przez Powiat Jasielski / Powiatowy Urząd Pracy w Jaśle do realizacji projektu pod nazwą "Aktywizacja osób powyżej 29 r. ż. pozo 17-Maj-2016 Odsłon: 224
Uchwała Nr XXIV/169/2016 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 17 maja 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2016 rok 17-Maj-2016 Odsłon: 251
Uchwała Nr XXIV/168/2016 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 17 maja 2016 r. w sprawie zawarcia porozumienia przez Powiat Jasielski z Miastem Jasłem dotyczącego założenia i prowadzenia przedszkola specjalnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Jaśle 17-Maj-2016 Odsłon: 216
Uchwała Nr XXIII/167/2016 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie przyjęcia Powiatowego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych w powiecie jasielskim na lata 2016 – 2022 31-Mar-2016 Odsłon: 386
Uchwała Nr XXIII/166/2016 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie przyjęcia „Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Powiatu Jasielskiego na lata 2016 – 2022” 31-Mar-2016 Odsłon: 354
Uchwała Nr XXIII/165/2016 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 31 marca 2016 roku zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej Szpitala Specjalistycznego w Jaśle 31-Mar-2016 Odsłon: 284
Uchwała Nr XXIII/164/2016 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie powierzenia Gminie Tarnowiec realizacji zadania własnego Powiatu Jasielskiego pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1850R Jasło – Łajsce – Zręcin w m. Glinik Pol 31-Mar-2016 Odsłon: 271
Uchwała Nr XXIII/163/2016 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie uchwalenia Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i ochrony obywateli na lata 2016 - 2019 31-Mar-2016 Odsłon: 304
Uchwała Nr XXIII/162/2016 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczane na realizację zadań w 2016 roku z zakresu rehabilita 31-Mar-2016 Odsłon: 243
Uchwała Nr XXIII/161/2016 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie odpowiedzi na skargę 31-Mar-2016 Odsłon: 307
Uchwała Nr XXIII/160/2016 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2016 rok 31-Mar-2016 Odsłon: 313
Uchwała Nr XXII/151/2016 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 23 lutego 2016 roku zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składu osobowego i przedmiotu działania stałych Komisji Rady Powiatu w Jaśle. 23-Lut-2016 Odsłon: 297
Uchwała Nr XXII/159/2016 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 23 lutego 2016 w sprawie: zmiany Uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2016 rok. 23-Lut-2016 Odsłon: 317
Uchwała Nr XXII/158/2016 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 23 lutego 2016 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy pomiędzy Powiatem Jasielskim a Województwem Podkarpackim w sprawie określenia szczegółowych zasad współpracy przy realizacji Projektu „Podkarpa 23-Lut-2016 Odsłon: 264
Uchwała Nr XXII/157/2016 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 23 lutego 2016 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej na nieruchomościach stanowiących własność Powiatu Jasielskiego. 23-Lut-2016 Odsłon: 273
Uchwała Nr XXII/156/2016 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 23 lutego 2016 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Jasielskiego, położonej w Jaśle za cenę niższą od jej wartości rynkowej. 23-Lut-2016 Odsłon: 262
Uchwała Nr XXII/155/2016 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 23 lutego 2016 roku w sprawie zamiaru likwidacji internatu funkcjonującego przy Liceum Ogólnokształcącym im. M. Kopernika w Nowym Żmigrodzie. 23-Lut-2016 Odsłon: 265
Uchwała Nr XXII/154/2016 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 23 lutego 2016 roku w sprawie zamiaru likwidacji Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Nowym Żmigrodzie. 23-Lut-2016 Odsłon: 275
Uchwała Nr XXII/153/2016 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 23 lutego 2016 roku w sprawie zawarcia porozumienia ze Stowarzyszeniem „Kopernik” w Nowym Żmigrodzie o zapewnieniu możliwości kontynuowania nauki przez uczniów likwidowanej szkoły – Liceum Ogólnokształc 23-Lut-2016 Odsłon: 258
Uchwała Nr XXII/152/2016 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 23 lutego 2016 roku zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielenia i rozliczenia dotacji dla szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inny niż jednostka samorządu ter 23-Lut-2016 Odsłon: 276
Uchwała Nr XXI/150/2016 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 28 stycznia 2016 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy stałych komisji Rady Powiatu w Jaśle. 28-Sty-2016 Odsłon: 277
Uchwała Nr XXI/149/2016 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 28 stycznia 2016 roku w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Jaśle na 2016 rok, 28-Sty-2016 Odsłon: 818
Uchwały Nr XXI/148/2016 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 28 stycznia 2016 roku w sprawie zmiany uchwały Nr V/42/2015 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie powołania Rady Społecznej Szpitala Specjalistycznego w Jaśle. 28-Sty-2016 Odsłon: 324
Uchwała Nr XXI/146/2016 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 28 stycznia 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na 2017 rok na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 1905R Kąty – Desznica – Świątkowa Wielka 28-Sty-2016 Odsłon: 274
Uchwała Nr XXI/145/2016 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 28 stycznia 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na 2017 rok na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1885R Nowy Glinik – Glinik Polski w km 2 + 607 – 2 + 69 28-Sty-2016 Odsłon: 313
Uchwała Nr XXI/147/2016 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 28 stycznia 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na 2017 rok na pokrycie kosztów remontu mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 1899R Droga przez wieś Grabanina w km 0 + 392 przez 28-Sty-2016 Odsłon: 295
Uchwała Nr XXI/144/2016 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 28 stycznia 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na 2017 rok na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1847R Szebnie – Tarnowiec – Jedlicze – Potok w km 1 + 6 28-Sty-2016 Odsłon: 274
Uchwała Nr XXI/143/2016 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 28 stycznia 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na 2017 rok na pokrycie kosztów remontu mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 1313R Jasło – Błażkowa – Jodłowa w km 0 + 794 w miej 28-Sty-2016 Odsłon: 261
Uchwała Nr XXI/142/2016 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 28 stycznia 2016 roku w sprawie przystąpienia do realizacji i zabezpieczenia środków finansowych na realizację projektu pn. „Poprawa infrastruktury drogowej na terenie powiatu jasielskiego – część III”. 28-Sty-2016 Odsłon: 277
Uchwała Nr XXI/141/2016 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 28 stycznia 2016 roku w sprawie przystąpienia do realizacji i zabezpieczenia środków finansowych na realizację projektu pn. „Poprawa infrastruktury drogowej na terenie powiatu jasielskiego – część II”. 28-Sty-2016 Odsłon: 346
Uchwała Nr XXI/140/2016 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 28 stycznia 2016 roku w sprawie przystąpienia do realizacji i zabezpieczenia środków finansowych na realizację projektu pn. „Poprawa infrastruktury drogowej na terenie powiatu jasielskiego – część I”. 28-Sty-2016 Odsłon: 232
Uchwała Nr XXI/139/2016 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 28 stycznia 2016 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/124/2016 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 11 stycznia 2016 roku w sprawie przystąpienia do realizacji i zabezpieczenia środków finansowych na realizacji pr 28-Sty-2016 Odsłon: 220
Uchwała Nr XXI/138/2016 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 28 stycznia 2016 roku w sprawie przyjęcia Strategii Powiatu Jasielskiego na lata 2016 – 22. 28-Sty-2016 Odsłon: 232
Uchwała Nr XXI/137/2016 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 28 stycznia 2016 roku w sprawie powierzenia Gminie Kołaczyce realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej. 28-Sty-2016 Odsłon: 312
Uchwała Nr XXI/136/2016 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 28 stycznia 2016 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr II/7/2014 Rady Powiatu w Jaśle w sprawie ustalenia składu osobowego i przedmiotu działania stałych Komisji Rady Powiatu w Jaśle. 28-Sty-2016 Odsłon: 222
Uchwała Nr XXI/135/2016 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 28 stycznia 2016 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr II/6/2014 Rady Powiatu w Jaśle w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Jaśle. 28-Sty-2016 Odsłon: 219
Uchwała Nr XXI/134/2016 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 28 stycznia 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy 60 m² nieruchomości, znajdującej się w trwałym zarządzie I Liceum Ogólnokształcącego w Jaśle. 28-Sty-2016 Odsłon: 214
Uchwała Nr XXI/133/2016 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 28 stycznia 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy 8 m² nieruchomości, znajdującej się w trwałym zarządzie I Liceum Ogólnokształcącego w Jaśle. 28-Sty-2016 Odsłon: 224
Uchwała Nr XXI/132/2016 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 28 stycznia 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Powiat Jasielski w drodze darowizny od Gminy Skołyszyn nieruchomości położonych w miejscowości Harklowa i Pusta Wola. 28-Sty-2016 Odsłon: 221
Uchwała Nr XXI/131/2016 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 28 stycznia 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Powiat Jasielski w drodze darowizny od Gminy Skołyszyn nieruchomości położonych w miejscowości Bączal Dolny i Bączal Górny. 28-Sty-2016 Odsłon: 207
Uchwała Nr XXI/130/2016 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 28 stycznia 2016 roku w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2016 rok. 28-Sty-2016 Odsłon: 254
Uchwała Nr XX/127/2016 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 11 stycznia 2016 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/104/2015 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie oceny działalności Szpitala Specjalistycznego w Jaśle. 06-Lut-2017 Odsłon: 269
Uchwała Nr XX/129/2016 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 11 stycznia 2016 roku w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2015-2024. 11-Sty-2016 Odsłon: 304
Uchwała budżetowa Powiatu Jasielskiego na 2016 rok Rady Powiatu w Jaśle Nr XX/128/2016 z dnia 11 stycznia 2016 roku. 11-Sty-2016 Odsłon: 296
Uchwała Nr XX/126/2016 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 11 stycznia 2016 roku w sprawie przystąpienia do realizacji i zabezpieczenia środków finansowych na realizację projektu pn. „Dostosowanie infrastruktury placówek edukacyjnych Powiatu Jasielskiego do środo 11-Sty-2016 Odsłon: 285
Uchwała Nr XX/125/2016 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 11 stycznia 2016 roku w sprawie przystąpienia do realizacji i zabezpieczenia środków finansowych na realizację projektu pn. „Dostosowanie infrastruktury placówek edukacyjnych Powiatu Jasielskiego do środo 11-Sty-2016 Odsłon: 314
Uchwała Nr XX/124/2016 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 11 stycznia 2016 roku w sprawie przystąpienia do realizacji i zabezpieczenia środków finansowych na realizację projektu pn. „Poprawa jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych na terenie 11-Sty-2016 Odsłon: 280
Uchwała Nr XIX/123/2015 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Jaśle. 18-Gru-2015 Odsłon: 315
Uchwała Nr XIX/122/2015 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych w 2016 roku, działających na terenie Powiatu Jasielskiego. 18-Gru-2015 Odsłon: 285
Uchwała Nr XIX/121/2015 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr V/42/2015 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie powołania Rady Społecznej Szpitala Specjalistycznego w Jaśle. 18-Gru-2015 Odsłon: 289
Uchwała Nr XIX/120/2015 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/31/2015 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie delegowania radnych Powiatu Jasielskiego do pracy w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku 18-Gru-2015 Odsłon: 277
Uchwała Nr XIX/119/2015 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia planu Rady Powiatu w Jaśle na 2016 r. 18-Gru-2015 Odsłon: 304
Uchwała Nr XIX/118/2015 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie powierzenia Gminie Krempna realizacji zadania publicznego w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 15 kwietnia 2016 r. 18-Gru-2015 Odsłon: 785
Uchwała Nr XIX/117/2015 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/273/06 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 2 czerwca 2006 r. w sprawie nadania statutów jednostkom budżetowym. 18-Gru-2015 Odsłon: 260
Uchwała Nr XIX/116/2015 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie trybu udzielenia i rozliczenia dotacji dla szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inny niż jednostka samorządu terytorialnego organ or 18-Gru-2015 Odsłon: 270
Uchwała Nr XIX/115/2015 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie: ustalenia wykazu wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego łącznie z planem finansowym tych wydatków, które nie wygasają z końcem 2015 roku 18-Gru-2015 Odsłon: 473
Uchwała Nr XIX/114/2015 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie: zmiany Uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2015 rok 18-Gru-2015 Odsłon: 281
Uchwała Nr XVIII/113/2015 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 4 grudnia 2015 roku w sprawie wyboru Członków Zarządu Powiatu. 04-Gru-2015 Odsłon: 364
Uchwała Nr XVIII/112/2015 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 4 grudnia 2015 roku w sprawie wyboru Wicestarosty Jasielskiego. 04-Gru-2015 Odsłon: 311
Uchwała Nr XVIII/111/2015 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 4 grudnia 2015 roku w sprawie wyboru Starosty Jasielskiego. 04-Gru-2015 Odsłon: 282
Uchwała Nr XVIII/110/2015 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 4 grudnia 2015 roku w sprawie odwołania Starosty Jasielskiego. 04-Gru-2015 Odsłon: 307
Uchwała Nr XVII/109/2015 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Zarządu Powiatu w Jaśle w sprawie nie przedłużenia sprawozdania z realizacji „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowym 26-Lis-2015 Odsłon: 291
Uchwała Nr XVII/108/2015 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Jasielskiego Franciszka Miśkowicza. 26-Lis-2015 Odsłon: 790
Uchwała Nr XVII/107/2015 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie odpowiedzi na skargę Stowarzyszenia Memoriału Młodzieży na Starostę Jasielskiego. 26-Lis-2015 Odsłon: 328
Uchwała Nr XVII/106/2015 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Zarządu Powiatu w Jaśle w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1833R Lipnica Górna-Wróblowa” oraz r 26-Lis-2015 Odsłon: 262
Uchwała Nr XVII/105/2015 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Jaśle. 26-Lis-2015 Odsłon: 290
Uchwała Nr XVII/104/2015 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi oraz opłat za jego parkowanie na parkingu strzeżonym obowiązujących na terenie Powiatu Jasielskiego w roku 2016. 26-Lis-2015 Odsłon: 293
Uchwała Nr XVII/103/2015 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie oceny działalności Szpitala Specjalistycznego w Jaśle. 26-Lis-2015 Odsłon: 832
Uchwała Nr XVII/102/2015 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie pozbawienia drogi Nr 1906R Droga przez wieś Kotań oraz drogi Nr 1910R Grab – Wyszowatka kategorii drogi powiatowej. 26-Lis-2015 Odsłon: 308
Uchwała Nr XVII/101/2015 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie na rok 2016 zobowiązań na pokrycie kosztów związanych z zimowym utrzymaniem dróg, zakupem paliwa do środków transportowych, konserwacją s 26-Lis-2015 Odsłon: 321
Uchwała Nr XVII/100/2015 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie uchwalenia Rocznego Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi o podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016. 26-Lis-2015 Odsłon: 301
Uchwała Nr XVII/99/2015 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie powierzenia Gminie Tarnowiec realizacji zadania publicznego w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych położonych na terenie Gminy Tarnowiec w okresie od 1 stycznia 26-Lis-2015 Odsłon: 206
Uchwała Nr XVII/98/2015 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/109/04 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na te 26-Lis-2015 Odsłon: 229
Uchwała Nr XVII/97/2015 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie: zmiany Uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2015 rok. 26-Lis-2015 Odsłon: 252
Uchwała Nr XVI/96/2015 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 6 listopada 2015 roku w sprawie przekazania Gminie Dębowiec zadania zarządzania drogą powiatową Nr 1877R Cieklin - Wola Cieklińska w miejscowości Cieklin w zakresie bieżącego i zimowego utrzymania chodnik 06-Lis-2015 Odsłon: 354
Uchwała Nr XVI/95/2015 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 6 listopada 2015 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu w Jaśle. 06-Lis-2015 Odsłon: 265
Uchwała Nr XIII/84/2015 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 9 września 2015 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/260/2013 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest 09-Wrz-2015 Odsłon: 309
Uchwała Nr XIII/83/2015 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 9 września 2015 roku w sprawie zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe, 09-Wrz-2015 Odsłon: 323
Uchwała Nr XIII/82/2015 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 9 września 2015 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXXVI/236/2001 Rady Powiatu Jasielskiego z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie aktu założycielskiego Powiatowego Ośrodka Edukacji Nauczycieli w Jaśle, 09-Wrz-2015 Odsłon: 266
Uchwała Nr XIII/81/2015 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 9 września 2015 roku w sprawie przystąpienia do realizacji i zabezpieczenia środków finansowych na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1828R Siepietnica - Święcany - Lisów - II etap\". 09-Wrz-2015 Odsłon: 273
Uchwała Nr XIII/80/2015 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 9 września 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2015 - 2014. 09-Wrz-2015 Odsłon: 265
Uchwała Nr XIII/79/2015 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 9 września 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na 2016 rok na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1860R Trzcinica - Jareniówka\". 09-Wrz-2015 Odsłon: 255
Uchwała Nr XIII/78/2015 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 9 września 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2015 rok. 09-Wrz-2015 Odsłon: 278
Uchwała Nr XIII/77/2015 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 9 września 2015 roku w sprawie zamiaru przystąpienia do zadania pn. „Rozbudowa Szpitala Specjalistycznego w Jaśle” 09-Wrz-2015 Odsłon: 271
Uchwała Nr XIII/76/2015 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 9 września 2015 roku w sprawie zatwierdzenia realizacji przez Powiatowy Urząd Pracy w Jaśle projektu pod nazwa „Aktywizacja osób powyżej 29 r. ż. Pozostających bez pracy w powiecie jasielskim (I)” 09-Wrz-2015 Odsłon: 228
Uchwała Nr XII/94/2015 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 30 października 2015 roku wsprawie działań do czasu rozpatrzenia przez Radę Powiatu w Jaśle wniosku o odwołanie Franciszka Miśkowicza z funkcji Starosty Jasielskiego. 30-Paź-2015 Odsłon: 288
Uchwała Nr XII/93/2015 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 30 października 2015 roku w sprawie powierzenia Gminie Brzyska realizacji zadania własnego Powiatu Jasielskiego pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1313R Jasło - Błażkowa - Jodłowa w km 6 + 0 30-Paź-2015 Odsłon: 269
Uchwała Nr XII/92/2015 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 30 pażdziernika 2015 roku w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych w 2015 roku, działających na terenie Powiatu Jasielskiego, 30-Paź-2015 Odsłon: 279
Uchwała Nr XII/91/2015 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 30 pażdziernika 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr III/15/10 z dnia 3-grudnia 2010 r. Rady Powiatu w Jaśle w sprawie ustalenia wysokości diet radnych Rady Powiatu w Jaśle, 30-Paź-2015 Odsłon: 282
Uchwała Nr XII/90/2015 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 30 października 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr II/7/2014 Rady Powiatu w Jaśle w sprawie ustalenia składu osobowego i przedmiotu działania stałych komisji Rady Powiatu w Jaśle, 30-Paź-2015 Odsłon: 279
Uchwała Nr XII/89/2015 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 30 pażdziernika 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr II/6/2014 Rady Powiatu w Jaśle w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Jaśle, 30-Paź-2015 Odsłon: 246
Uchwała Nr XII/88/2015 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 30 pażdziernika 2015 roku w sprawie odwołania Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Jaśle 30-Paź-2015 Odsłon: 239
Uchwała Nr XII/87/2015 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 30 października 2015 roku w sprawie odwołania Przewodniczącego Rady Powiatu w Jaśle, 30-Paź-2015 Odsłon: 294
Uchwała Nr XII/86/2015 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 30 pażdziernika 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Powiat Jasielski w drodze darowizny od Gminy Jasło nieruchomości położonych w miejscowości Chrząstówka, 30-Paź-2015 Odsłon: 268
Uchwała Nr XII/85/2015 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 30 pażdziernika 2015 roku w sprawie przystąpienia do realizacji i zabezpieczenia środków finansowych na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1845R Szebnie - Chrząstówka - Przybówka - II 30-Paź-2015 Odsłon: 262
Uchwała Rady Powiatu w Jaśle Nr XI/75/2015 z dnia 27 lipca 2015 r. w sprawie: zmiany Uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2015 rok. 27-Lip-2015 Odsłon: 300
Uchwała Rady Powiatu w Jaśle Nr X/73/2015 z dnia 9 lipca 2015 r. w sprawie : zamiaru przystąpienia do projektu pn. „Profilaktyka i wczesne wykrywanie chorób w Powiecie Jasielskim poprzez programy profilaktyczne i rozbudowę Szpitala Specjalistycznego w Jaś 09-Lip-2015 Odsłon: 310
Uchwała Rady Powiatu w Jaśle Nr X/74/2015 z dnia 9 lipca 2015 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązań w latach 2016-2017 dla projektu pn. „Profilaktyka i wczesne wykrywanie chorób w Powiecie Jasielskim poprzez programy profilaktyczne i ro 09-Lip-2015 Odsłon: 292
Uchwała Rady Powiatu w Jaśle Nr IX/72/2015 z dnia 25 czerwca 2015 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z Województwem Podkarpackim porozumienia o współpracy w zakresie przygotowania i realizacji projektu „ PODKARPACKI SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ” (PS 25-Cze-2015 Odsłon: 364
Uchwała Rady Powiatu w Jaśle Nr IX/71/2015 z dnia 25 czerwca 2015 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Jasielskiego, na rzecz Skarbu Państwa. 25-Cze-2015 Odsłon: 282
Uchwała Rady Powiatu w Jaśle Nr IX/70/2015 z dnia 25 czerwca 2015 w sprawie zmiany uchwały Nr IV/26/2011 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 3 lutego 2011 r. w sprawie zasad obciążania nieruchomości stanowiących własność Powiatu Jasielskiego służebnością przesyłu 25-Cze-2015 Odsłon: 300
Uchwała Rady Powiatu w Jaśle Nr IX/69/2015 z dnia 25 czerwca 2015 w sprawie: zmiany Uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2015 rok. 25-Cze-2015 Odsłon: 323
Uchwała Rady Powiatu w Jaśle Nr IX/68/2015 z dnia 25 czerwca 2015 w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu w Jaśle z wykonania budżetu za 2014 rok. 25-Cze-2015 Odsłon: 317
Uchwała Rady Powiatu w Jaśle Nr IX/67/2015 z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Jasielskiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Jasielskiego za 2014 rok. 25-Cze-2015 Odsłon: 277
Uchwała Rady Powiatu w Jaśle Nr VIII/66/2015 z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie powierzenia Gminie Tarnowiec realizacji zadania publicznego w zakresie bieżącego i zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Tarnowiec w okresie od 01.06.2015 r. 28-Maj-2015 Odsłon: 280
Uchwała Rady Powiatu w Jaśle Nr VIII/65/2015 z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zastosowanie innej niż ustawowo określonej stopy procentowej dla rozłożonej na raty niespłaconej części ceny nieruchomości zabudowanej, oznaczonej jako działk 28-Maj-2015 Odsłon: 273
Uchwała Rady Powiatu w Jaśle Nr VIII/64/2015 z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zastosowanie innej niż ustawowo określonej stopy procentowej dla rozłożonej na raty niespłaconej części ceny nieruchomości zabudowanej, oznaczonej jako działk 28-Maj-2015 Odsłon: 313
Uchwała Rady Powiatu w Jaśle Nr VIII/63/2015 z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zastosowanie innej niż ustawowo określone stopy procentowej dla rozłożonej na raty niespłaconej części ceny udziału w wysokości ½ w prawie własności nieruchom 28-Maj-2015 Odsłon: 307
Uchwała Rady Powiatu w Jaśle Nr VIII/62/2015 z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jaśle. 28-Maj-2015 Odsłon: 290
Uchwała Rady Powiatu w Jaśle Nr VIII/61/2015 z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Jaśle. 28-Maj-2015 Odsłon: 311
Uchwała Rady Powiatu w Jaśle Nr VIII/60/2015 z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie: zmiany Uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2015 rok. 28-Maj-2015 Odsłon: 303
Uchwały Rady Powiatu w Jaśle Nr VII/59/2015 z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia realizacji przez Powiatowy Urząd Pracy w Jaśle projektu pod nazwą „Aktywizacji osób młodych pozostających bez pracy w powiecie jasielskim (I)”. 30-Kwi-2015 Odsłon: 282
Uchwały Rady Powiatu w Jaśle Nr VII/58/2015 z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie powierzenia Gminie Tarnowiec realizacji zadania własnego Powiatu Jasielskiego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1850R Jasło – Łajsce – Zręcin – w miejscowości Glinik Polski 30-Kwi-2015 Odsłon: 286
Uchwały Rady Powiatu w Jaśle Nr VII/57/2015 z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie powierzenia Gminie Tarnowiec realizacji zadania własnego Powiatu Jasielskiego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1849R Wolica – Gliniczek – Sądkowa – Dobrucowa w miejscowośc 30-Kwi-2015 Odsłon: 273
Uchwały Rady Powiatu w Jaśle Nr VII/56/2015 z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie powierzenia Gminie Tarnowiec realizacji zadania własnego Powiatu Jasielskiego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1849R Wolica – Gliniczek – Sądkowa – Dobrucowa w miejscowośc 30-Kwi-2015 Odsłon: 299
Uchwały Rady Powiatu w Jaśle Nr VII/55/2015 z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie powierzenia Gminie Tarnowiec realizacji zadania własnego Powiatu Jasielskiego pn. „Budowa chodnika i utwardzenie pobocza drogi powiatowej Nr 1892R Tarnowiec – Wrocanka – Piot 30-Kwi-2015 Odsłon: 266
Uchwały Rady Powiatu w Jaśle Nr VII/54/2015 z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie powierzenia Gminie Tarnowiec realizacji zadania własnego Powiatu Jasielskiego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1847R Szebnie – Tarnowiec – Jedlicze”. 30-Kwi-2015 Odsłon: 281
Uchwały Rady Powiatu w Jaśle Nr VII/53/2015 z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie przyjęcia do realizacji „Powiatowego Programu Profilaktycznego Promującego Prawidłowe Metody Wychowawcze w Rodzinach Zagrożonych Przemocą na lata 2015-2017”. 30-Kwi-2015 Odsłon: 330
Uchwały Rady Powiatu w Jaśle Nr VII/52/2015 z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie przyjęcia do realizacji „Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w rodzinie na lata 2015-2017”. 30-Kwi-2015 Odsłon: 280
Uchwały Rady Powiatu w Jaśle Nr VII/51/2015 z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie przyjęcia do realizacji „Powiatowego programu rozwoju pieczy zastępczej w powiecie jasielskim na lata 2015-2017’ 30-Kwi-2015 Odsłon: 332
Uchwały Rady Powiatu w Jaśle Nr VII/50/2015 z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2011-2020. 30-Kwi-2015 Odsłon: 277
Uchwały Rady Powiatu w Jaśle Nr VII/49/2015 z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie: zmiany Uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2015 rok. 30-Kwi-2015 Odsłon: 250
Uchwała Rady Powiatu w Jaśle Nr VI/48/2015 z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie: powierzenia Gminie Krempna realizacji zadania publicznego w zakresie zimowego utrzymania odcinków dróg powiatowych NR 1906R, 1907R i 1910R w sezonie zimowym 2014/2015 26-Mar-2015 Odsłon: 359
Uchwała Rady Powiatu w Jaśle Nr VI/47/2015 z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Szpitala Specjalistycznego w Jaśle. 26-Mar-2015 Odsłon: 295
Uchwała Rady Powiatu w Jaśle Nr VI/46/2015 z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie: przyjęcia do realizacji „Powiatowego programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie na rok 2015”. 26-Mar-2015 Odsłon: 255
Uchwała Rady Powiatu w Jaśle Nr VI/45/2015 z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie: określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczone na realizację zadań w 2015 roku z zakresu rehabilitacji s 26-Mar-2015 Odsłon: 258
Uchwała Rady Powiatu w Jaśle Nr VI/44/2015 z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr III/13/2014 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia przebiegu istniejących dróg powiatowych na obszarze Powiatu Jasielskiego 26-Mar-2015 Odsłon: 237
Uchwała Rady Powiatu w Jaśle Nr VI/43/2015 z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie: zmiany Uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2015 rok 26-Mar-2015 Odsłon: 283
Stanowisko Rady Powiatu w Jaśle z dnia 26 lutego 2015 r. 26-Lut-2015 Odsłon: 367
Uchwała Nr V/42/2015 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie powołania Rady Społecznej Szpitala Specjalistycznego w Jaśle 26-Lut-2015 Odsłon: 421
Uchwała Nr V/41/2015 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie określenia liczby członków Rady Społecznej Szpitala Specjalistycznego w Jaśle będących przedstawicielami organu tworzącego 26-Lut-2015 Odsłon: 292
Uchwała Nr V/40/2015 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie na lata 2016-2017 zobowiązań na pokrycie kosztów związanych z zakupem energii elektrycznej dla jednostek organizacyjnych Powiatu Jasielskiego i St 26-Lut-2015 Odsłon: 332
Uchwała Nr V/39/2015 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych za trwały zarząd 26-Lut-2015 Odsłon: 299
Uchwała Nr V/38/2015 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie uchwalenia „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla powiatu jasielskiego” 26-Lut-2015 Odsłon: 293
Uchwała Nr V/37/2015 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr II/6/2014 Rady Powiatu w Jaśle w sprawie ustalenia powołania Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Jaśle 26-Lut-2015 Odsłon: 300
Uchwała Nr V/36/2015 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr II/7/2014 Rady Powiatu w Jaśle w sprawie ustalenia składu osobowego i przedmiotu działania stałych komisji Rady Powiatu w Jaśle 26-Lut-2015 Odsłon: 298
Uchwała Nr V/35/2015 Rady Powiatu w Jaśle w sprawie zatwierdzenia planu pracy stałych komisji Rady Powiatu w Jaśle na 2015 r. 26-Lut-2015 Odsłon: 336
Uchwała Nr V/34/2015 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2011-2020. 26-Lut-2015 Odsłon: 297
Uchwała Nr V/33/2015 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2015 r. 26-Lut-2015 Odsłon: 258
Uchwała Nr IV/32/2015 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie powołania Przedstawicieli Rady Powiatu w skład Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego 29-Sty-2015 Odsłon: 290
Uchwała Nr IV/31/2015 Rady Powiatu z dnia 29 stycznia 2015 r. w Jaśle w sprawie delegowania radnych Powiatu Jasielskiego do pracy w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku 29-Sty-2015 Odsłon: 280
Uchwała Nr IV/30/2015 Rady Powiatu z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia statutu Związku Powiatów Województwa Podkarpackiego 29-Sty-2015 Odsłon: 329
Uchwała Nr IV/29/2015 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr III/17/2014 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 30.12.2014 r. w sprawie przyjęcia statutu Związku Powiatów Województwa Podkarpackiego 29-Sty-2015 Odsłon: 299
Uchwała Nr IV/28/2015 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości gruntowej znajdującej się na terenie Szpitala Specjalistycznego w Jaśle 29-Sty-2015 Odsłon: 265
Uchwała Nr IV/27/2015 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy części nieruchomości znajdującej się w trwałym zarządzie Liceum Ogólnokształcącego w Nowym Żmigrodzie 29-Sty-2015 Odsłon: 274
Uchwała Nr IV/26/2015 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy części nieruchomości znajdującej się w trwałym zarządzie Liceum Ogólnokształcącego w Nowym Żmigrodzie 29-Sty-2015 Odsłon: 298
Uchwała Nr IV/25/2015 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy części nieruchomości znajdującej się w trwałym zarządzie Liceum Ogólnokształcącego w Nowym Żmigrodzie 29-Sty-2015 Odsłon: 281
Uchwała Nr IV/24/2015 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z tym samym podmiotem, kolejnej umowy dzierżawy części nieruchomości, znajdującej się w trwałym zarządzie Liceum Ogólnokształcącego w Kołaczycach 29-Sty-2015 Odsłon: 260
Uchwała Nr IV/23/2015 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy części nieruchomości, znajdującej się w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Nr 3 w Jaśle 29-Sty-2015 Odsłon: 289
Uchwała Nr IV/22/2015 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie: zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Jaśle na 2015 r. 29-Sty-2015 Odsłon: 227
Uchwała Nr IV/21/2015 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie: uchwalenia planu pracy Rady Powiatu w Jaśle na 2015 rok. 29-Sty-2015 Odsłon: 252
Uchwała Nr IV/20/2015 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie: zmiany Uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2015 rok 29-Sty-2015 Odsłon: 248
Uchwała Nr III/19/2014 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie: ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych w 2015 roku, działających na terenie Powiatu Jasielskiego. 30-Gru-2014 Odsłon: 292
Uchwała Nr III/18/2014 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie: zasad reprezentacji Powiatu Jasielskiego w Związku Powiatów Województwa Podkarpackiego. 30-Gru-2014 Odsłon: 265
Uchwała Nr III/17/2014 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie: przyjęcia statutu Związku Powiatów Województwa Podkarpackiego. 30-Gru-2014 Odsłon: 310
Uchwała Nr III/16/2014 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie: utworzenia Związku Powiatów Województwa Podkarpackiego 30-Gru-2014 Odsłon: 283
Uchwała Nr III/15/2014 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie: udzielenia zgody na bonifikatę od opłat rocznych za nieruchomość oddaną w trwały zarząd. 30-Gru-2014 Odsłon: 264
Uchwała Nr III/14/2014 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie: powierzenia Gminie Tarnowiec realizacji zadania pod nazwą „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1849R Wolica-Gliniczek- Sądkowa- Dobrucowa w miejscowości Gliniczek”. 30-Gru-2014 Odsłon: 269
Uchwała Nr III/13/2014 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie: ustalenia przebiegu istniejących dróg powiatowych na obszarze Powiatu Jasielskiego. 30-Gru-2014 Odsłon: 271
Uchwała Nr III/12/2014 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr LIX/411/2014 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego łącznie z planem finansowym ty 30-Gru-2014 Odsłon: 277
Uchwała Nr III/11/2014 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie: zmiany Uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na rok 2014 rok 30-Gru-2014 Odsłon: 282
Uchwała Nr III/10/2014 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2011-2020 30-Gru-2014 Odsłon: 280
Uchwała budżetowa Powiatu Jasielskiego na 2015 rok Rady Powiatu w Jaśle Nr III/9/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. 30-Gru-2014 Odsłon: 304
Uchwała Nr II/8/2014 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Jasielskiego 08-Gru-2014 Odsłon: 317
Uchwała Nr II/7/2014 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia składu osobowego i przedmiotu działania stałych komisji Rady Powiatu w Jaśle 08-Gru-2014 Odsłon: 297
Uchwała Nr II/6/2014 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Jaśle 08-Gru-2014 Odsłon: 309
Uchwała Nr I/5/2014 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru Członków Zarządu Powiatu. 01-Gru-2014 Odsłon: 319
Uchwała Nr I/4/2014 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru Wicestarosty Jasielskiego. 01-Gru-2014 Odsłon: 351
Uchwała Nr I/3/2014 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru Starosty Jasielskiego. 01-Gru-2014 Odsłon: 364
Uchwała Nr I/2/2014 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Powiatu w Jaśle. 01-Gru-2014 Odsłon: 308
Uchwała Nr I/1/2014 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu w Jaśle. 01-Gru-2014 Odsłon: 328
Uchwała Nr LIX/418/2014 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LVII/403/2014 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na lata 2015 - 2017 na pokrycie kosztów 06-Lis-2014 Odsłon: 274
Uchwała Nr LIX/417/2014 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015 06-Lis-2014 Odsłon: 303
Uchwała Nr LIX/416/2014 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie powierzenia Gminie Tarnowiec realizacji zadania publicznego w zakresie zimowego utrzymywania dróg powiatowych położonych na Gminie Tarnowiec w sezonie zimowym 2014/2015 06-Lis-2014 Odsłon: 311
Uchwała Nr LIX/415/2014 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie uchwalenia aktualizacji: ,,Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Jasielskiego na lata 2010-2013 z perspektywą na lata 2014-2017\" 06-Lis-2014 Odsłon: 275
Uchwała Nr LIX/414/2014 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za usuwanie pojazdów z drogi oraz opłat za przechowywanie na parkingu strzeżonym 06-Lis-2014 Odsłon: 324
Uchwała Nr LIX/413/2014 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązań na 2015 rok na pokrycie kosztów związanych z zimowym utrzymywanie dróg, zakupem paliwa do środków transportowych, konserwacje sygn 06-Lis-2014 Odsłon: 344
Uchwała Nr LIX/412/2014 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie na rok 2015 zobowiązań na pokrycie kosztów związanych z utrzymywaniem czystości oraz monitorowaniem i ochroną mienia w budynku Starostwa Powi 06-Lis-2014 Odsłon: 280
Uchwała Nr LIX/411/2014 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego łącznie z planem finansowych tych wydatków, które nie wygasają z końcem 2014 roku 06-Lis-2014 Odsłon: 338
Uchwała Nr LIX/410/2014 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2014 rok 06-Lis-2014 Odsłon: 345
Uchwała Nr LVIII/409/2014 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 25 września 2014 r. w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn. ,,Przebudowa drogi powiatowej Nr 1828R Święcany - Lisów\" 25-Wrz-2014 Odsłon: 287
Uchwała Nr LVIII/408/2014 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 25 września 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na używanie herbu Powiatu Jasielskiego przez Centrum Kształcenia i Usług Sp. z o.o. w Oświęcimiu 25-Wrz-2014 Odsłon: 444
Uchwała Nr LVIII/407/2014 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 25 września 2014 r. w sprawie powierzenia Gminie Dębowiec realizacji zadania własnego Powiatu pod nazwą ,,Zabudowa rowu z wykonaniem chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1877R Cieklin - Wola Cieklińska 25-Wrz-2014 Odsłon: 284
Uchwała Nr LVIII/406/2014 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 25 września 2014 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Jasła 25-Wrz-2014 Odsłon: 323
Uchwała Nr LVIII/405/2014 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 25 września 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2011 - 2020 25-Wrz-2014 Odsłon: 336
Uchwała Nr LVIII/404/2014 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 25 września 2014 r. w sprawie Uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2014 rok 25-Wrz-2014 Odsłon: 288
Uchwała nr LVII/403/2014 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na lata 2015 - 2017 na pokrycie kosztów usług dostępu do sieci Internet dla Starostwa Powiatowego w Jaśle i jednostek organizac 28-Sie-2014 Odsłon: 285
Uchwała Nr LVII/402/2014 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie oceny działalności Szpitala Specjalistycznego w Jaśle 28-Sie-2014 Odsłon: 303
Uchwała nr LVII/401/2014 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych w 2014 roku, działających na terenie Powiatu Jasielskiego 28-Sie-2014 Odsłon: 313
Uchwała nr LVII/400/2014 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie powierzenia Gminie Skołyszyn realizacji zadania pod nazwą \"Budowa ciągu pieszo-rowerowego wraz z odwodnieniem jezdni w ciągu drogi powiatowej 28-Sie-2014 Odsłon: 275
Uchwała nr LVII/399/2014 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 28 sierpnia 2014 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/271/2013 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia nieruchomości będących własnością Powiat 28-Sie-2014 Odsłon: 241
Uchwała nr LVII/398/21014 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Powiat Jasielski nieruchomości położonej w miejscowości Krempna 28-Sie-2014 Odsłon: 288
Uchwała Nr LVII/397/2014 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Powiat Jasielski w drodze darowizny od Gminy Krempna nieruchomości położonej w miejscowości Krempna 28-Sie-2014 Odsłon: 269
Uchwała Nr LVII/396/2014 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Powiatu Jasielskiego prawa własności nieruchomości położonej w miejscowości Krempna 28-Sie-2014 Odsłon: 271
Uchwała Nr LVII/395/2014 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Powiatu Jasielskiego prawa własności nieruchomości położonej w miejscowości Krempna 28-Sie-2014 Odsłon: 254
Uchwała Nr LVII/394/2014 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Jaśle 28-Sie-2014 Odsłon: 298
Uchwała Nr LVII/393/2014 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie powołania przedstawicieli Rady Powiatu w skład Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego 28-Sie-2014 Odsłon: 230
Uchwała Nr LVII/392/2014 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2011-2020 28-Sie-2014 Odsłon: 301
Uchwała Nr LVII/391/2014 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2014 rok 28-Sie-2014 Odsłon: 239
Uchwała Nr LVI/390/2014 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 24 lipca 2014 r. w sprawie upoważnienia Radcy Prawnego Starostwa Powiatowego w Jaśle do reprezentowania Rady Powiatu w Jaśle przed sądami administracyjnymi 24-Lip-2014 Odsłon: 278
Uchwała Nr LVI/389/2014 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 24 lipca 2014 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XVIII/110/08 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 29 lutego 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie przetargu nieograniczonego działki gruntu 24-Lip-2014 Odsłon: 308
Uchwała Nr LVI/388/2014 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 24 lipca 2014 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXVI/251/09 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 31 sierpnia 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własno 24-Lip-2014 Odsłon: 282
Uchwała Nr LVI/387/2014 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 24 lipca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2014 rok 24-Lip-2014 Odsłon: 309
Uchwała Nr LV/386/2014 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie upoważnienia Radcy Prawnego Starostwa Powiatowego w Jaśle do reprezentowania Rady Powiatu w Jaśle przed sądami administracyjnymi 26-Cze-2014 Odsłon: 317
Uchwał Nr LV/385/2014 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie rozpatrzenia wezwania Pana Stanisława Ciupy do usunięcia naruszenia prawa przez Radę Powiatu w jaśle w Uchwale nr LIII/374/2014 z dnia 29 maja 2014 r. 26-Cze-2014 Odsłon: 276
Uchwała Nr LV/384/2014 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2011 - 2020 26-Cze-2014 Odsłon: 278
Uchwała Nr LV/383/2014 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2014 rok 26-Cze-2014 Odsłon: 323
Uchwła Nr LV/382/2014 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Jasielskiego z wykonania budżetu za 2013 rok 26-Cze-2014 Odsłon: 288
Uchwała Nr LV/381/2014 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Jasielskiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu za 2013 rok 26-Cze-2014 Odsłon: 282
Uchwała Nr LIV/380/2014 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 12 czerwca 2014 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Szpitala Specjalistycznego w Jaśle w zakresie działalności prosektorium 12-Cze-2014 Odsłon: 303
Uchwała Nr LIV/379/2014 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 12 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2014 rok 12-Cze-2014 Odsłon: 268
Uchwała Nr LIII/378/2014 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych za trwały zarząd 29-Maj-2014 Odsłon: 320
Uchwała Nr LIII/377/2014 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu kluczowego pn. \"Odbudowa infrastruktury drogowej na terenie powiatu jasielskiego - ulica Sobniowska (Jasło)\" 29-Maj-2014 Odsłon: 272
Uchwała Nr LIII/376/2014 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu powierzchni użytkowej, znajdującej się w budynku Starostwa Powiatowego w Jaśle 29-Maj-2014 Odsłon: 264
Uchwała Nr LIII/375/2014 Rady Powiatu w jaśle z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie rozpatrzenia skargi Zarządu Okręgu Podkarpackiego Związku Nauczycielstwa Polskiego na działania Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Nowym Żmigrodzie 29-Maj-2014 Odsłon: 284
Uchwała Nr LIII/374/2014 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Foluszu 29-Maj-2014 Odsłon: 310
Uchwała Nr LIII/373/2014 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 29 maja 2014 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2014 rok 29-Maj-2014 Odsłon: 297
Uchwała Nr LII/372/2014 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości stanowiącej własność powiatu Jasielskiego, położonej w Nowym Żmigrodzie 24-Kwi-2014 Odsłon: 275
Uchwała Nr LII/371/2014 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne obciążenie służebnością gruntową nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Jasielskiego 24-Kwi-2014 Odsłon: 327
Uchwała Nr LII/370/2014 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na lata 2015-2016 na pokrycie kosztów usług teleinformatycznych 24-Kwi-2014 Odsłon: 287
Uchwała Nr LII/369/2014 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLV/304/2013 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 26.09.2013 r. w sprawie przekazania Wójtowi Gminy Krempna zadania zarządzania drogą powiatową Nr 1910R Grab - Wysz 24-Kwi-2014 Odsłon: 267
Uchwała Nr LII/368/2014 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie podziału Powiatu Jasielskiego na okręgi wyborcze 24-Kwi-2014 Odsłon: 318
Uchwała Nr LII/367/2014 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2011-2020 24-Kwi-2014 Odsłon: 316
Uchwała Nr LII/366/2014 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2014 rok 24-Kwi-2014 Odsłon: 284
Uchwała Nr LI/365/2014 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie powierzenia Gminie Tarnowiec realizacji zadania pod nazwą \"Budowa chodnika i utwardzenie pobocza drogi powiatowej Nr 1892R Tarnowiec - Wrocanka - Piotrówka we Wrocance\". 27-Mar-2014 Odsłon: 277
Uchwała Nr LI/364/2014 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu pomieszczenia użytkowego, znajdującego się w budynku położonym na nieruchomości stanowiącej współwłasność Powiatu Jasielskiego 27-Mar-2014 Odsłon: 248
Uchwała Nr LI/363/2014 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczone na realizację zadań w 2014 roku z zakresu rehabilitacji s 27-Mar-2014 Odsłon: 255
Uchwała Nr LI/362/2014 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie uchwalenia Powiatowego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych w powiecie jasielskim na lata 2014 - 2015 27-Mar-2014 Odsłon: 251
Uchwała Nr LI/361/2014 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/271/2013 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia nieruchomości będących własnością Powiatu 27-Mar-2014 Odsłon: 247
Uchwała Nr LI/360/2014 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/260/2013 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powi 27-Mar-2014 Odsłon: 254
Uchwała Nr LI/359/2014 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 27 marca 2014 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2014 rok 27-Mar-2014 Odsłon: 296
Uchwała Nr L/358/2014 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie delegowania radnych Powiatu Jasielskiego do pracy w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku 27-Lut-2014 Odsłon: 283
Uchwała Nr L/357/2014 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie powierzenia Gminie Skołyszyn realizacji zadania pod nazwą \"Budowa chodnika wraz z odwodnieniem jezdni w ciągu drogi powiatowej Nr 1830R Lipnica Górna - Lisów - Skołyszyn 27-Lut-2014 Odsłon: 287
Uchwała Nr L/356/2014 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie włączenia Bursy Międzyszkolnej do Zespołu Szkół Usługowych i Spożywczych w Jaśle 27-Lut-2014 Odsłon: 281
Uchwała Nr L/355/2014 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie na 2015 rok zobowiązań finansowych na pokrycie kosztów związanych z opracowaniem dokumentacji na potrzeby rozbudowy Szpitala Specjalistycznego w 27-Lut-2014 Odsłon: 306
Uchwała Nr L/354/2013 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 27 lutego 2014 r. w wprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2014 rok 27-Lut-2014 Odsłon: 331
Uchwała Nr XLIX/353/2014 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 22 stycznia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu pomieszczenia użytkowego, znajdującego się w budynku położonym na nieruchomości stanowiącej współwłasność Powiatu Jasielski 22-Sty-2014 Odsłon: 293
Uchwała Nr XLIX/352/2014 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 22 stycznia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie na lata 2015-2016 zobowiązania na pokrycie kosztów przyłączenia do sieci dystrybucyjnej budynku położonego przy ul. 3 Maja 95 w Jaśle, stano 22-Sty-2014 Odsłon: 279
Uchwała Nr XLIX/351/2014 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 22 stycznia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego, znajdującego się w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Technicznych im. Bohaterów Września w Jaśle 22-Sty-2014 Odsłon: 289
Uchwała Nr XLIX/350/2014 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 22 stycznia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Powiat Jasielski w drodze darowizny nieruchomości położonej w miejscowości Warzyce, gmina Jasło 22-Sty-2014 Odsłon: 274
Uchwała Nr XLIX/349/2014 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 22 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych w 2014 roku, działających na terenie Powiatu Jasielskiego 22-Sty-2014 Odsłon: 306
Uchwała Nr XLIX/348/2014 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 22 stycznia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Jaśle na 2014 r. 22-Sty-2014 Odsłon: 281
Uchwała Nr XLIX/347 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 22 stycznia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy stałych komisji Rady Powiatu w Jaśle na 2014 r. 22-Sty-2014 Odsłon: 283
Uchwała XLIX/346/2014 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 22 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2011-2020 22-Sty-2014 Odsłon: 317
Uchwała Nr XLIX/345/2014 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 22 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2014 rok 22-Sty-2014 Odsłon: 290
Uchwała Nr XLVIII/344/2013 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie oceny działalności Szpitala Specjalistycznego w Jaśle 19-Gru-2013 Odsłon: 294
Uchwała Nr XLVIII/343/2013 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie odpowiedzi na skargę na działania Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Jaśle 19-Gru-2013 Odsłon: 284
Uchwała Nr XLVIII/342/2013 Rady Powiatu w Jasle z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu w Jaśle na 2014 rok 19-Gru-2013 Odsłon: 289
Uchwała Nr XLVIII/341/2013 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVI/319/2013 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 24 października 2013 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego łącznie z planem finan 19-Gru-2013 Odsłon: 292
Uchwała Nr XLVIII/340/2013 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2013 rok 19-Gru-2013 Odsłon: 301
Uchwała Nr XLVIII/339/2013 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2011-2020 19-Gru-2013 Odsłon: 270
Uchwała budżetowa Powiatu Jasielskiego na 2014 rok Rady Powiatu w Jaśle Nr XLVIII/338/2013 z dnia 19 grudnia 2013 r. 19-Gru-2013 Odsłon: 338
Uchwała Nr XLVII/337/2013 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/319/2013 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 24 października 2013 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego łącznie z planem fina 28-Lis-2013 Odsłon: 279
Uchwała Nr XLVII/336/2013 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/314/2013 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 24 października 2013 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2013 rok 28-Lis-2013 Odsłon: 281
Uchwała Nr XLVII/335/2013 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie na lata 2014-2016 zobowiązań na pokrycie kosztów przyłączenia do sieci dystrybucyjnej obiektów szkolnych przy ul. Staszica w Jaśle 28-Lis-2013 Odsłon: 264
Uchwała Nr XLVII/334/2013 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na rok 2014 na pokrycie kosztów usług teleinformatycznych 28-Lis-2013 Odsłon: 295
Uchwała Nr XLVII/333/2013 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale nr XXXVI/251/2013 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 8 marca 2013 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Miasta Jasła z przeznaczeniem 28-Lis-2013 Odsłon: 313
Uchwała nr XLVII/332/2013 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Powiat Jasielski w drodze darowizny na rzecz Województwa Podkarpackiego nieruchomości położonych w Jaśle, obręb nr 15 - Żółków 28-Lis-2013 Odsłon: 312
Uchwała Nr XLVII/331/2013 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie na rok 2014 zobowiązań na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem czystości oraz monitorowaniem i ochroną mienia w budynku Starostwa Pow 28-Lis-2013 Odsłon: 266
Uchwała Nr XLVII/330/2013 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za usuwanie pojazdów z drogi oraz opłat za przechowywanie na parkingu strzeżonym 28-Lis-2013 Odsłon: 265
Uchwała Nr XLVII/329/2013 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014 28-Lis-2013 Odsłon: 286
Uchwała Nr XLVII/328/2013 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie odpowiedzi na skargę dotyczącą zachowania lekarza wykonującego pracę w Szpitalu Specjalistycznym w Jaśle i Dyrekcji Szpitala 28-Lis-2013 Odsłon: 305
Uchwała Nr XLVII/327/2013 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie odpowiedzi na skargę na działania Dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 w Jaśle dotyczącej zasad zatrudnienia na stanowisku nauczyciela 28-Lis-2013 Odsłon: 224
Uchwała Nr XLVII/326/2013 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie przyjęcia do realizacji \"Powiatowego programu oddziaływań korekcyjno - edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie na rok 2014\" 28-Lis-2013 Odsłon: 229
Uchwała Nr XLVII/325/2013 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2013 rok 28-Lis-2013 Odsłon: 212
Uchwała nr XLVI/324/2013 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 24 października 2013 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Dębowiec 24-Paź-2013 Odsłon: 361
Uchwała nr XLVI/323/2013 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 24 października 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązań w latach 2014-2017 na udzielenie pomocy finansowej dla Związku Gmin Dorzecza Wisłoki na realizację projektu 24-Paź-2013 Odsłon: 304
Uchwała nr XLVI/322/2013 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 24 października 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Powiatu Jasielskiego 24-Paź-2013 Odsłon: 315
Uchwała nr XLVI/321/2013 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 24 października 2013 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązań na 2014 r. na udzielenie pomocy finansowej dla Miasta Jasła na zmianę Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz zmian 24-Paź-2013 Odsłon: 291
Uchwała nr XLVI/320/2013 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 24 października 2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXV/237/09 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 28 lipca 2009 r. w sprawie pozbawienia dróg, na terenie Powiatu Jasielskiego kategorii dróg powiatowych 24-Paź-2013 Odsłon: 293
Uchwała nr XLVI/319/2013 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 24 października 2013 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego łącznie z planem finansowym tych wydatków, które nie wygasają z końcem 2013 roku 24-Paź-2013 Odsłon: 305
Uchwała nr XLVI/318/2013 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 24 października 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze darowizny na rzecz Miasta Jasła nieruchomości położonych w Jaśle, obręb nr 07 - Południe 24-Paź-2013 Odsłon: 316
Uchwala nr XLVI/317/2013 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 24 października 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązań na 2014 rok na pokrycie kosztów związanych z zimowym utrzymaniem dróg, zakupem paliwa do środków transportowych, konserwacją 24-Paź-2013 Odsłon: 299
Uchwała nr XLVI/316/2013 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 24 października 2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVII/260/2013 z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Jasielski 24-Paź-2013 Odsłon: 297
Uchwała nr XLVI/315/2013 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 24 października 2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXX/202/2012 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 19 października 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na zabezpieczenie środków na realizację projektu 24-Paź-2013 Odsłon: 323
Uchwała nr XLVI/314/2013 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 24 października 2013 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok 24-Paź-2013 Odsłon: 315
Uchwała Nr XLV/313/2013 Rady Powiatu w Jaśle w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie na lata 2014 - 2015 zobowiązań na pokrycie kosztów związanych z zakupem energii elektrycznej dla jednostek organizacyjnych Powiatu Jasielskiego i Starostwa Powiatowego 26-Wrz-2013 Odsłon: 314
Uchwała Nr XLV/312/2013 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 26 września 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu powierzchni użytkowej, znajdującej się w trwałym zarządzie Zespołu Szkół nr 4 w Jaśle 26-Wrz-2013 Odsłon: 277
Uchwała nr XLV/311/2013 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 26 września 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Jasielskiego, położonej w Jaśle, obręb nr 06 - Zachód 26-Wrz-2013 Odsłon: 262
Uchwała Nr XLV/310/2013 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 26 września 2013 r. w sprawie pozbawienia drogi Nr 1842 Jasło-Warzyce kategorii drogi powiatowej 26-Wrz-2013 Odsłon: 276
Uchwała Nr XLV/309/2013 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 26 września 2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXV/237/09 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 28 lipca 2009 r. w sprawie pozbawienia dróg na terenie Powiatu Jasielskiego kategorii dróg powiatowych 26-Wrz-2013 Odsłon: 280
Uchwała Nr XLV/308/2013 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 26 września 2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXV/250/2013 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu pn.\"Rozwój produktów i marek regionaln 26-Wrz-2013 Odsłon: 291
Uchwała Nr XLV/307/2013 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 26 września 2013 r. w sprawie przystąpienia do realizacji i zabezpieczenia środków finansowych na realizacje projektu pn. \"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1837R Kołaczyce-Sieklówka-Lubla - III etap\" 26-Wrz-2013 Odsłon: 285
Uchwała Nr XLV/306/2013 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 26 września 2013 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2013 rok 26-Wrz-2013 Odsłon: 289
Uchwała Nr XLV/3052013 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 26 września 2013 r. w sprawie powierzenia Gminie Tarnowiec realizacji zadania publicznego w zakresie zimowego utrzymywania dróg powiatowych położonych na terenie Gminy Tarnowiec w sezonie zimowym 2013/201 26-Wrz-2013 Odsłon: 284
Uchwała Nr XLV/304/2013 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 26 września 2013 r. w sprawie przekazania Wójtowi Gminy Krempna zadania zarządzania drogą powiatową Nr 1910R Grab - Wyszowatka 26-Wrz-2013 Odsłon: 279
Uchwała Nr XLIV/303/2013 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu, lokalu użytkowego, znajdującego się w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Budowlanych im. Króla Kazimierza Wielkiego w Jaśle 29-Sie-2013 Odsłon: 295
Uchwała Nr XLIV/302/2013 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/273/06 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 2 czerwca 2006 r. w sprawie nadania statutów jednostkom budżetowym 29-Sie-2013 Odsłon: 286
Uchwała Nr XLIV/301/2013 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych w 2013 roku działających na terenie Powiatu Jasielskiego 29-Sie-2013 Odsłon: 259
Uchwała Nr XLIV/300/2013 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Jasielskiego na lata 2013-2015 29-Sie-2013 Odsłon: 311
Uchwała Nr XLIV/299/2013 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/284/2013 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 10 lipca 2013 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowośc 29-Sie-2013 Odsłon: 294
Uchwała Nr XLIV/298/2013 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych w Powiecie Jasielskim 29-Sie-2013 Odsłon: 268
Uchwała Nr XLIV/297/2013 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 29 sierpnia 2013 w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2013 rok 29-Sie-2013 Odsłon: 284
Uchwała Nr XLIV/296/2013 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia kontroli Zarządu Powiatu odnoście podjęcia decyzji o budowie ronda w Osobnicy 29-Sie-2013 Odsłon: 269
Uchwała Nr XLIII/295/2013 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 26 lipca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązań w 2013 roku dla projektu pn. \"Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Jasielskiego - II etap\". 26-Lip-2013 Odsłon: 315
Uchwała Nr XLIII/294/2013 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 26 lipca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2013 rok 26-Lip-2013 Odsłon: 287
Uchwała Nr XLII/293/2013 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 10 lipca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Powiat Jasielski w drodze darowizny od Gminy Jasło nieruchomości położonej w miejscowości Gorajowice, gmina Jasło 10-Lip-2013 Odsłon: 282
Uchwała nr XLII/292/2013 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 10 lipca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Powiat Jasielski w drodze darowizny od Gminy Kołaczyce nieruchomości położonej w miejscowości Bieździadka 10-Lip-2013 Odsłon: 266
Uchwała Nr XLII/291/2013 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 10 lipca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu powierzchni użytkowej znajdującej się w użytkowaniu Szpitala Specjalistycznego w Jaśle 10-Lip-2013 Odsłon: 275
Uchwała Nr XLII/290/2013 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 10 lipca 2013 r. w prawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości gruntowej znajdującej się w użytkowaniu Szpitala Specjalistycznego w Jaśle 10-Lip-2013 Odsłon: 278
Uchwała Nr XLII/289/2013 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 10 lipca 2013 r. w prawie wyrażenia zgody na użyczenie pomieszczeń będących w użytkowaniu Szpitala Specjalistycznego w Jaśle 10-Lip-2013 Odsłon: 268
Uchwała Nr XLII/288/2013 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 10 lipca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na najem lokali użytkowych znajdujących się w użytkowaniu Szpitala Specjalistycznego w Jaśle 10-Lip-2013 Odsłon: 311
Uchwała Nr XLII/287/2013 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 10 lipca 2013 r. w sprawie wspólnej realizacji projektu pn. \"Jasielska strefa usług publicznych\" 10-Lip-2013 Odsłon: 304
Uchwała Nr XLII/286/2013 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 10 lipca 2013 r. w sprawie przystąpienia do projektu pn. \"Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenia zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w Powiecie Jasielski\" 10-Lip-2013 Odsłon: 300
Uchwała Nr XLII/285/2013 Rady Powiatu w jaśle z dnia 10 lipca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązań w latach 2014-2017 dla projektu 10-Lip-2013 Odsłon: 285
Uchwała Nr XLII/284/2013 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 10 lipca 2013 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół oraz poradni psychologiczno-p 10-Lip-2013 Odsłon: 307
Uchwała Nr XLII/283/2013 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 10 lipca 2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2011-2020 10-Lip-2013 Odsłon: 286
Uchwała Nr XLII/282/2013 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 10 lipca 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2013 rok 10-Lip-2013 Odsłon: 277
Uchwała Nr XLI/281/2013 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Jasielskiego z wykonania budżetu za 2012 rok. 27-Cze-2013 Odsłon: 269
Uchwała Nr XLI/280/2013 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Jasielskiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu za 2012 rok. 27-Cze-2013 Odsłon: 250
Uchwała Nr XL/279/2013 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody i zabezpieczenia środków finansowych na realizację przez Szpital Specjalistyczny w Jaśle projektu 23-Maj-2013 Odsłon: 267
Uchwała Nr XL/278/2013 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie odpowiedzi na skargę na działania Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Jaśle dotyczące finansowania stażu 23-Maj-2013 Odsłon: 260
Uchwała Nr XL/277/2013 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2013 rok 23-Maj-2013 Odsłon: 276
Uchwała Nr XXXIX/276/2013 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie zamiaru przystąpienia do projektu 26-Kwi-2013 Odsłon: 253
Uchwała Nr XXXIX/275/2013 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu pn. \"Dla spójności i dostępności - analiza możliwości rozwojowych obszaru krośnieńskiego-jasielskiego\" 26-Kwi-2013 Odsłon: 267
Uchwała Nr XXXIX/274/2013 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Powiatu Jasielskiego 26-Kwi-2013 Odsłon: 277
Uchwała Nr XXXIX/273/2013 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu pomieszczenia użytkowego znajdującego się w budynku stanowiącym współwłasność Powiatu Jasielskiego 26-Kwi-2013 Odsłon: 258
Uchwała Nr XXXIX/272/2013 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie rozpatrzenia skargi złożonej przez Ośrodek Szkolenia i Usług Zawodowych L. Feleńczak w Rzeszowie na działania Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Jaśle 26-Kwi-2013 Odsłon: 264
Uchwała Nr XXXIX/271/2013 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia nieruchomości będących własnością Powiatu Jasielskiego, położonych w Trzcinicy 26-Kwi-2013 Odsłon: 259
Uchwała Nr XXXIX/270/2013 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie likwidacji Sportowego Liceum Ogólnokształcącego w Trzcinicy 26-Kwi-2013 Odsłon: 280
Uchwała Nr XXXIX/269/2013 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie likwidacji Technikum w Trzcinicy 26-Kwi-2013 Odsłon: 377
Uchwała NR XXXIX/268/2013 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawdodowej w Trzcinicy 26-Kwi-2013 Odsłon: 290
Uchwała Nr XXXIX/267/2013 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie likwidacji Gimnazjum Sportowego w Trzcinicy 26-Kwi-2013 Odsłon: 293
Uchwała NR XXXIX/266/2013 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego nr 5 dla Dorosłych z siedzibą w Jaśle, ul. Szkolna 21a 26-Kwi-2013 Odsłon: 216
Uchwała Nr XXXIX/265/2013 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIV/295/10 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia o powierzeniu Wójtowi Gminy Osiek Jasielsk 26-Kwi-2013 Odsłon: 225
Uchwała Nr XXXIX/264/2013 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2013 rok 26-Kwi-2013 Odsłon: 228
Uchwała Nr XXXVIII/263/2013 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy 09-Kwi-2013 Odsłon: 266
Uchwała Nr XXXVII/262/2013 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu partnerskiego 21-Mar-2013 Odsłon: 260
Uchwała Nr XXXVII/261/2013 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu pomieszczenia użytkowego, znajdującego się w budynku stanowiącym współwłasność Powiatu Jasielskiego 21-Mar-2013 Odsłon: 259
Uchwała Nr XXXVII/260/2013 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Jasielski oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów 21-Mar-2013 Odsłon: 285
Uchwała Nr XXXVII/259/2013 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie przekształcenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowym Żmigrodzie działającego w strukturach Domu Pomocy Społecznej w odrębną jednostkę organizacyjną Powiatu Jasielskiego 21-Mar-2013 Odsłon: 240
Uchwała nr XXXVII/258/2013 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie zmany Uchwały Nr XLII/273/06 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 2 czerwca 2006 roku w sprawie nadania statutów jednostkom budżetowym 21-Mar-2013 Odsłon: 249
Uchwała nr XXXVII/257/2013 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki finansowe Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczone na realizację zadań w 2013 roku 21-Mar-2013 Odsłon: 278
Uchwała Nr XXXVII/256/2013 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2011 - 2020 21-Mar-2013 Odsłon: 273
Uchwała Nr XXXVII/255/2013 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2013 rok 21-Mar-2013 Odsłon: 328
Uchwała Nr XXXVI/254/2013 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 8 marca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązań na lata 2013 - 2014 dla projektu pn. \"Powiat bez barier - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w powiecie jasielskim\" 08-Mar-2013 Odsłon: 280
Uchwała Nr XXXVI/252/2013 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 8 marca 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2013 roku 08-Mar-2013 Odsłon: 300
Uchwała NrXXXVI/251/2013 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 8 marca 2013 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Miasta Jasła 08-Mar-2013 Odsłon: 340
Uchwała Nr XXXVI/253/2013 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 8 marca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie na rok 2014 zobowiązań na pokrycie kosztów związanych z ubezpieczeniem majątku 13-Lut-2013 Odsłon: 280
Uchwała nr XXXV/250/2013 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu pn. \"Rozwój produktów i marek regionalnych na obszarze polsko-słowackiego pogranicza\" oraz zabezpieczenia środków finansowych. 28-Lut-2013 Odsłon: 244
Uchwała Nr XXXV/249/2013 Rady Powiatu w Jaśle w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego, znajdującego się w użytkowaniu Zespołu Szkół w Trzcinicy. 28-Lut-2013 Odsłon: 289
Uchwała Nr XXXV/248/2013 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2013 rok 28-Lut-2013 Odsłon: 293
Uchwała nr XXXIV/247/2013 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 25 stycznia 2013 r. w sprawie uchwały Nr XXXI/214/2012 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 15 listopada 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągniecie zobowiązań na lata 2013-2014 25-Sty-2013 Odsłon: 306
Uchwała Nr XXXIV246/2013 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 25 stycznia 2013 r. w sprawie określenia zasad zbywania, oddawania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych Szpitala Specjalistycznego w Jaśle 25-Sty-2013 Odsłon: 271
Uchwała Nr XXXIV/245/2013 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 25 stycznia 2013 r. w sprawie powierzenia Gminie Kołaczyce realizacji zadania 25-Sty-2013 Odsłon: 294
Uchwała nr XXXIV/244/2013 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 25 stycznia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy części nieruchomości, znajdującej sie w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Nr 3 w Jaśle 25-Sty-2013 Odsłon: 308
Uchwała nr XXXIV/243/2013 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 25 stycznia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego, znajdującego się w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Nr 3 w Jaśle 25-Sty-2013 Odsłon: 309
Uchwała nr XXXIV/242/2013 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 25 stycznia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Jaśle 25-Sty-2013 Odsłon: 304
Uchwała nr XXXIV/241/2013 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 25 stycznia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy stałych komisji Rady Powiatu w Jaśle na 2013 r. 25-Sty-2013 Odsłon: 300
Uchwała nr XXXIV/240/2013 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 25 stycznia 2013 r. w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół im. Mikołaja Kopernika w Nowym Żmigrodzie 25-Sty-2013 Odsłon: 276
Uchwała nr XXXIV/239/2013 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 25 stycznia 2013 r. w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Uzupełniającego nr 5 dla Dorosłych w Jaśle 25-Sty-2013 Odsłon: 278
Uchwała nr XXXIV/238/2013 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 25 stycznia 2013 r. w sprawie wyłączenia szkoły o nazwie Technikum Uzupełniające nr 5 dla Dorosłych w Jaśle z Zespołu Szkół Budowlanych im. Króla Kazimierza Wielkiego w Jaśle 25-Sty-2013 Odsłon: 297
Uchwała Nr XXXIV/237/2013 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 25 stycznia 2013 r. w sprawie zawarcia porozumienia ze Stowarzyszeniem Absolwentów Szkół Rolniczych w Trzcinicy o zapewnieniu możliwości kontynuowania nauki przez uczniów likwidowanych szkół 25-Sty-2013 Odsłon: 207
Uchwała Nr XXXIV/236/2013 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 25 stycznia 2013 r. w sprawie zamiaru likwidacji Internatu w Trzcinicy 25-Sty-2013 Odsłon: 259
Uchwała nr XXXIV/235/2013 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 25 stycznia 2013 r. w sprawie likwidacji Sportowego Liceum Ogólnokształcącego w Trzcinicy 25-Sty-2013 Odsłon: 218
Uchwała nr XXXIV/234/2013 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 25 stycznia 2013 r. w sprawie zamiaru likwidacji Technikum w Trzcinicy 25-Sty-2013 Odsłon: 309
Uchwała nr XXXIV/233/2013 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 25 stycznia 2013 r. w sprawie zamiaru likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Trzcinicy 25-Sty-2013 Odsłon: 224
Uchwała nr XXXIV/232/2013 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 25 stycznia 2013 r. w sprawie zamiaru likwidacji Gimnazjum Sportowego w Trzcinicy 25-Sty-2013 Odsłon: 254
Uchwała Nr XXXIV/231/2013 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 25 stycznia 2013 r. w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół im. prof. T. Marchlewskiego w Trzcinicy 25-Sty-2013 Odsłon: 228
Uchwała nr XXXIV/230/2013 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 25 stycznia 2013 roku w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2013 rok 25-Sty-2013 Odsłon: 217
Uchwała Nr XXXIII/229/2012 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu systemowego pt. \"Program aktywizacji społecznej 20-Gru-2012 Odsłon: 265
Uchwała Nr XXXIII/228/2012 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Powiatu Jasielskiego prawa własności nieruchomości położonej w miejscowości Święcany 20-Gru-2012 Odsłon: 261
Uchwała Nr XXXIII/226/2012 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie przystąpienia do realizacji i zabezpieczenia środków finansowych na realizację projektu 20-Gru-2012 Odsłon: 263
Uchwała Nr XXXIII/225/2012 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXIX/198/2012 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 27 września 2012 roku w sprawie przystąpienia do realizacji i zabezpieczenia 20-Gru-2012 Odsłon: 312
Uchwała Nr XXXIII/224/2012 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych w 2013 roku, działających na terenie Powiatu Jasielskiego 20-Gru-2012 Odsłon: 294
Uchwała Nr XXXIII/223/2012 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/273/06 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 2 czerwca 2006 r. w sprawie nadania statutów jednostkom budżetowym 20-Gru-2012 Odsłon: 275
Uchwała Nr XXXIII/222/2012 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu powierzchni użytkowej, znajdującej się w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Nr 4 w Jaśle 20-Gru-2012 Odsłon: 256
Uchwała Nr XXXIII/221/2012 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/15/10 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 30 grudnia 2010 w sprawie ustalenia wysokości diet radnych Rady Powiatu w Jaśle 20-Gru-2012 Odsłon: 289
Uchwała Nr XXXIII/220/2012 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu w Jaśle na 2013 r. 20-Gru-2012 Odsłon: 295
Uchwała Nr XXXIII/219/2012 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie: ustalenia wykazu wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego łącznie z planem finansowym tych wydatków, które nie wygasają z końcem 2012 roku 20-Gru-2012 Odsłon: 261
Uchwała Nr XXXIII/218/2012 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2012 rok 20-Gru-2012 Odsłon: 211
Uchwała Nr XXXIII/217/2012 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2011 - 2020 20-Gru-2012 Odsłon: 224
Uchwała budżetowa Powiatu Jasielskiego na 2013 rok Rady Powiatu w Jaśle Nr XXXIII/216/2012 z dnia 20 grudnia 2012 r. 20-Gru-2012 Odsłon: 301
Uchwała Nr XXXII/215/2012 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2012 rok 06-Gru-2012 Odsłon: 296
Uchwała Nr XXXI/214/2012 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 15 listopada 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązań na lata 2013-2014 dla projektu 15-Lis-2012 Odsłon: 256
Uchwała Nr XXXI/213/2012 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 15 listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. 15-Lis-2012 Odsłon: 245
Uchwała Nr XXXI/212/2012 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 15 listopada 2012 r. w sprawie skargi na Starostę Jasielskiego dotyczącej zaświadczenia w sprawie posiadania prawa jazdy. 15-Lis-2012 Odsłon: 276
Uchwała Nr XXXI/211/2012 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 15 listopada 2012 r. 15-Lis-2012 Odsłon: 311
Uchwała Nr XXXI/210/2012 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 15 listopada w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2012 rok 15-Lis-2012 Odsłon: 283
Uchwała XXX/209/2012 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 19 października 2012 w sprawie powierzenia Gminie Kołaczyce realizacji zadania publicznego w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych 19-Paź-2012 Odsłon: 283
Uchwała Rady Powiatu w Jaśle z dnia 19 października 2012 w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/199/2012 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 27 października 2012 w sprawie powierzenia Gminie Tarnowiec 19-Paź-2012 Odsłon: 247
Uchwała XXX/207/2012 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 19 października 2012 r zatwierdzenia realizacji przez PUP w Jaśle projektu pod tytułem „Czas na własną firmę\" współfinansowanego ze środków Europ. Funduszu Społecznego. 19-Paź-2012 Odsłon: 305
Uchwała XXX/206/2012 Rady Powiatu w Jaśle w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części nieruchomości, znajdującej się w trwałym zarządzie I Liceum Ogólnokształcącego w Jaśle. 19-Paź-2012 Odsłon: 278
Uchwała XXX/205/2012 Rady Powiatu w Jaśle 2012 r. ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi oraz opłat za przechowywanie na parkingu strzeżonym. 19-Paź-2012 Odsłon: 241
Uchwała XXX/204/2012 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 19 października 2012 w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie w latach 2013 - 2016 zobowiązań na pokrycie kosztów związanych z zakupem dokumentów komunikacyjnych 19-Paź-2012 Odsłon: 240
Uchwała XXX/203/2012 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 19 października 2012 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2012 rok. 19-Paź-2012 Odsłon: 266
Uchwała XXX/202/2012 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 19 października 2012 w sprawie zmiany uchwały Nr XV/90/2011 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 27.10.2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na zabezpiecz. środków na realizację 19-Paź-2012 Odsłon: 251
Uchwała XXX/201/2012 Rady Powiatu powierzeniu Gminie Krempna realizacji zadania pn. „Budowa kanalizacji deszczowej i chodnika dla pieszych w ciągu drogi pow. Krempna-Polany strona lewa\". 19-Paź-2012 Odsłon: 338
Uchwała Rady Powiatu z dnia 19 października 2012 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Pow. Jasielskiego na lata 2011 - 2020. 19-Paź-2012 Odsłon: 291
Uchwała Nr XXIX/199/2012 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 27 września 2012 r. w sprawie powierzenia Gminie Tarnowiec realizacji zadania publicznego w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych 27-Wrz-2012 Odsłon: 270
Uchwała Nr XXIX/198/2012 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 27 września 2012 r. w sprawie przystąpienia do realizacji i zabezpieczenia środków finansowych na realizację projektu pn. \"Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1313R 27-Wrz-2012 Odsłon: 290
Uchwała Nr XXIX/197/2012 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 27 września 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Powiatu Jasielskiego prawa własności nieruchomości położonej w miejscowości Bieździadka 27-Wrz-2012 Odsłon: 267
Uchwała Nr XXIX/196/2012 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 27 września 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na rzecz Powiatu Jasielskiego prawa własności nieruchomości położonej w miejscowości Gorajowice 27-Wrz-2012 Odsłon: 291
Uchwała Nr XXIX/195/2012 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 27 września 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego znajdującego się w użytkowaniu Zespołu Szkół Technicznych 27-Wrz-2012 Odsłon: 328
Uchwała Rady Powiatu w Jaśle z dnia 27 września 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu powierzchni użytkowej znajdującej się w użytkowaniu Zespołu Szkół Technicznych im. Bohaterów Września w Jaśle 27-Wrz-2012 Odsłon: 275
Uchwała Nr XXIX/193/2012 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 27 września 2012 r. w sprawie rozpatrzenia wezwania Tadeusza Baniaka do usunięcia naruszenia prawa przez Radę Powiatu w Jaśle w Uchwale Nr XXVIII/183/2012 z dnia 23 sierpnia 2012 r. 27-Wrz-2012 Odsłon: 287
Uchwała Nr XXIX/192/2012 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 27 września 2012 r. w sprawie odpowiedzi na skargę XXX - nauczyciela w Zespole Szkół w Nowym Żmigrodzie na Dyrektora ZS Panią Barbarę Wierdak-Cyboroń 27-Wrz-2012 Odsłon: 270
Uchwała Nr XXIX/191/2012 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 27 września 2012 r. w sprawie zatwierdzenia realizacji przez Powiatowy Urząd Pracy w jaśle projektu pod tytułem \"Bądź aktywny - zwolnij bezrobocie\" 27-Wrz-2012 Odsłon: 294
Uchwała Nr XXIX/190/2012 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 27 września 2012 r. w sprawie: zmiany Uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2012 rok 27-Wrz-2012 Odsłon: 286
Uchwała nr XXVIII/189/2012 Rady Powiatu w Jaśle w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązań na lata 2013-2014 dla projektu \"Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiat Jasielski - II etap\" 23-Sie-2012 Odsłon: 269
Uchwała nr XXVIII/188/2012 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 23 sierpnia 2012 r w sprawie wyrażenia zgody na zaciągniecie zobowiązań w latach 2013-2014 dla projektu pn. \"Jasielska strefa usług publicznych\" 23-Sie-2012 Odsłon: 270
Uchwała nr XXVIII/187/2012 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XLIV/295/10 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia 23-Sie-2012 Odsłon: 259
Uchwała nr XXVIII/186/2012 Rada Powiatu w Jaśle z dnia 23 sierpnia r. skład Zespołu Szkół nr w Jaśle 23-Sie-2012 Odsłon: 377
Uchwała nr XXVIII/185/2012 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie ustalenia rozkładu aptek ogólnodostępnych w 2012 roku, działających na terenie Powiatu Jasielskiego. 23-Sie-2012 Odsłon: 301
Uchwała nr XXVIII/184/2012 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie uchwalenia 3 - letniego Powiatowego programu rozwoju pieczy zastępczej w powiecie jasielskim na lata 2012 - 2014 23-Sie-2012 Odsłon: 257
Uchwała nr XXVIII/183/2012 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 23 sierpnia w sprawie odpowiedzi na ponowną skargę Pana Tadeusza Baniaka na podział środków finansowych dla klubów sportowych i stowarzyszeń na 2012 r. 23-Sie-2012 Odsłon: 263
Uchwała nr XXVIII/182/2012 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego 2012 rok. 23-Sie-2012 Odsłon: 269
Uchwała nr XXVII/181/2012 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 27 lipca 2012 w sprawie wyrażenia zgody na realizacje projektu \"Wzrost atrakcyjności kulturalnej powiatu jasielskiego poprzez przeprowadzenie Festiwalu 27-Lip-2012 Odsłon: 259
Uchwała nr XXVII/180/2012 Rady Powiatu w Jaśle w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązań na lata 2013-2014 dla projektu \"Poprawa standardu Domu Dziecka w Wolicy 27-Lip-2012 Odsłon: 254
Uchwała nr XXVII/179/2012 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 27 lipca 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązań na lata 2012-2014 dla projektu \"Poprawa jakości usług świadczonych przez DPS w Foluszu 27-Lip-2012 Odsłon: 320
Uchwała XXVI/178/2012 r Rady Powiatu w Jaśle w sprawie: wdrożenia programu restrukturyzacji Szpitala Specjalistycznego w Jaśle na lata 2012 - 2013. 12-Lip-2012 Odsłon: 309
Uchwała XXVI/177/2012 r. Rady Powiatu w Jaśle w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Szpitala Specjalistycznego w Jaśle. 12-Lip-2012 Odsłon: 275
Uchwała XXVI/176/2012 r Rady Powiatu w Jaśle w sprawie: oceny działalności Szpitala Specjalistycznego w Jaśle. 12-Lip-2012 Odsłon: 345
Uchwała nr XXVI/175/2012 r. Rady Powiatu w Jaśle w sprawie zatwierdzenia realizacji przez Powiatowy Urząd Pracy w Jaśle projektu pod tytułem \"Od aktywności do zatrudnienia\" współfinansowanego ze środków Europejskiego 12-Lip-2012 Odsłon: 255
Uchwała XXVI/174/2012 r. Rady Powiatu w Jaśle w sprawie: przekształcenia Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego w Jaśle wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 3 im. Stanisława Pawłowskiego w Jaśle. 12-Lip-2012 Odsłon: 247
Uchwała XXVI/173/2012 r. Rady Powiatu w Jaśle w sprawie: przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Trzcinicy wchodzącej w skład Zespołu Szkół im. Prof. Teodora Marchlewskiego w Trzcinicy. 12-Lip-2012 Odsłon: 246
Uchwały XXVI/172/2012 r. Rady Powiatu w Jaśle w sprawie: przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 5 w Jaśle wchodzącej w skład Zespołu Szkół Budowlanych im. Króla K. Wielkiego w Jaśle. 12-Lip-2012 Odsłon: 292
Uchwały XXVI/171/2012 r. Rady Powiatu w Jaśle w sprawie: przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 4 w Jaśle wchodzącej w skład Zespołu Szkół Nr 4 w Jaśle. 12-Lip-2012 Odsłon: 289
Uchwała XXVI/170/2012 r. Rady Powiatu w Jaśle w sprawie: przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 3 w Jaśle wchodzącej w skład Zespołu Szkół Nr 3 im. Stanisława Pawłowskiego w Jaśle. 12-Lip-2012 Odsłon: 280
Uchwała XXVI/169/2012 r. Rady Powiatu w Jaśle w sprawie: przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej im. Generała Józefa Hallera w Jaśle wchodzącej w skład Zespołu Szkół Usługowych i Spożywczych w Jaśle. 12-Lip-2012 Odsłon: 273
Uchwała XXVI/168/2012 r. Rady Powiatu w Jaśle w sprawie: przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 2 im. Generała Józefa Hallera w Jaśle wchodzącej w skład Zespołu Szkół Usług. i Spożywczych w Jaśle 12-Lip-2012 Odsłon: 200
Uchwała XXVI/167/2012 Rady Powiatu w Jaśle w sprawie: przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 1 w Jaśle wchodzącej w skład Zespołu Szkół Technicznych im. Bohaterów Września w Jaśle. 12-Lip-2012 Odsłon: 204
Uchwała nr XXVI/166/2012 Rady Powiatu w Jaśle w sprawie: zmiany Uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2012 rok. 12-Lip-2012 Odsłon: 229
Uchwała nr XXV/157/2012 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Jasielskiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu za 2011 rok. 21-Cze-2012 Odsłon: 263
Uchwała nr XXV/158/2012 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Jasielskiego z wykonania budżetu za 2011 rok. 21-Cze-2012 Odsłon: 286
Uchwała nr XXV/159/2012 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie zamiany uchwały budżetowej Powiatowej Jasielskiego na 2012 rok. 21-Cze-2012 Odsłon: 276
Uchwała nr XXV/160/2012 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego nr 1 wchodzącego w skład Zespołu Szkół Technicznych im. Bohaterów Września w Jaśle. 21-Cze-2012 Odsłon: 259
Uchwała nr XXV/161/2012 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 21 czerwca 2012 r w sprawie likwidacji wchodzącego w skład Zespołu Szkół Usługowych i Spożywczych w Jaśle. 21-Cze-2012 Odsłon: 282
Uchwała nr XXV/162/2012 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego nr 3 wchodzącego w skład Zespołu Szkół nr 3 im. Stanisława Pawłowskiego w Jaśle. 21-Cze-2012 Odsłon: 254
Uchwała nr XXV/163/2012 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 2012 r w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego nr 4 wchodzącego w skład Zespołu Szkół nr 4 w Jaśle 21-Cze-2012 Odsłon: 271
Uchwała nr XXV/164/2012 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Jaśle, stanowiącej własność Powiatu Jasielskiego 21-Cze-2012 Odsłon: 277
Uchwała NR XXV/165/2012 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 21 czerwca 2012 r w sprawie nadania statusu Szpitalowi Specjalistycznemu w Jaśle. 21-Cze-2012 Odsłon: 299
Uchwała nr XXIV/156/2012 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągniecie zobowiązania na 2013 rok na zadanie inwestycyjne pn: \"Rozbudowa drogi powiatowej nr 1828 R Święcany - Lisów\" 31-Maj-2012 Odsłon: 296
Uchwała nr XXIV/155/2012 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie odpowiedzi na skargę Tadeusza Baniaka z-cy Prezesa Zarządu MKS \"MOSiR\" Jasło na Przewodniczącego Zarządu Adama Kmiecika. 31-Maj-2012 Odsłon: 256
Uchwała nr XXIV/154/2012 Rady Powiatu w Jaśle 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/141/2012 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości 31-Maj-2012 Odsłon: 263
Uchwała NR XXIV/153/2012 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 31 maja 2012 r w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2012 r. 31-Maj-2012 Odsłon: 345
Uchwała nr XXIII/146/2012 Rady Powiatu w Jaśle z dnia w sprawie: zmiany Uchwały budżetowej Powiatu w Jaśle na 2012r. 15-Lut-2016 Odsłon: 281
Uchwała nr XXIII/152/2012 Rady Powiatu w Jaśle w sprawie wyrażania zgody na zobowiązań na realizacje projektu pn. \"Budowa Systemu Informacji Przestrzennej wspomagającej zarządzanie powiatem jasielskim 26-Kwi-2012 Odsłon: 254
Uchwała XXIII/151/2012 Rady Powiatu w Jaśle w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli 26-Kwi-2012 Odsłon: 321
Uchwała nr XXIII/149/2012 Rady Powiatu w sprawie zmiany Uchwały nr II/11/10 rady Powiatu w Jaśle z dnia 16 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia składu osobowego i przedmiotowego działania stałych komisji Rady Powiatu w Jaśle. 26-Kwi-2012 Odsłon: 250
Uchwała nr XXIII/148/2012 Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały nr II/11/10 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 16 grudnia 2010r. w sprawie składu osobowego i przedmiotu działania stałych komisji Rady Powiatu w Jaśle 26-Kwi-2012 Odsłon: 262
Oświadczenie w sprawie przyjęcia stanowiska Rady Powiatu w Jaśle dotyczącego Założeń do aktualizacji Strategii rozwoju województwa podkarpackiego na lata 2007-20250 podjęte podczas XXII sesji Rady Powiatu w Jaśle 12-Kwi-2012 Odsłon: 234
Uchwała nr XXI/145/2012 Rady Powiatu w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie. 29-Mar-2012 Odsłon: 318
Uchwały nr XXI/144/2012 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 29 marca 2012 r . w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na najem w trybie bezprzetargowym pomieszczenia w budynku stanowiącym współwłasności Powiatu Jasielskiego. 29-Mar-2012 Odsłon: 255
Uchwały nr XXI/143/2012 Rady Powiatu z w Jaśle uchwały Rady Powiatu w Jaśle w sprawie odpowiedzi na skargę Pana Daniela Ryznara 29-Mar-2012 Odsłon: 318
Uchwała nr XXI/142/2012 Rady Powiatu w Jaśle w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji ponadgimnazjalnym szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych funkcjonujących na terenie Powiatu Jasielskiego 29-Mar-2012 Odsłon: 252
Uchwała nr XXI/141/2012 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 29 marca 2012 w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub części, łącznie z odsadkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty 29-Mar-2012 Odsłon: 258
Uchwała nr XXI/140/2012 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 2012 r. w sprawie: zmiany Uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2012 r. 29-Mar-2012 Odsłon: 308
Zawiadomienie 01-Mar-2012 Odsłon: 348
Uchwała Rady Powiatu XIX/138/2012 Rady Powiatu w Jaśle w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę części nieruchomości Powiatu Jasielskiego w Nowym Żmigrodzie. 16-Lut-2012 Odsłon: 270
Uchwała XIX/137/2012 Rady Powiatu z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na najem w trybie bezprzetargowym pomieszczeń w budynku stanowiącym współwłasność Powiatu Jasielskiego. 16-Lut-2012 Odsłon: 304
Uchwała XIX/136/2012 Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie pomieszczeń w budynku stanowiącym współwłasność Powiatu Jasielskiego. 16-Lut-2012 Odsłon: 271
Uchwała XIX/135/2012 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 16 lutego w sprawie wyrażenia zgody na najem powierzchni użytkowej znajdującej się w użytkowaniu Szpitala Specjalistycznego w Jaśle. 16-Lut-2012 Odsłon: 260
Uchwała XIX/134/2012 Rady Powiatu w Jaśle w sprawie zamiaru likwidacji Techniku Uzupełniającego Nr 2 im. Generała Józefa Hallera wchodzącego w skład Zespołu Szkół Usługowych i Spożywczych w Jaśle. 16-Lut-2012 Odsłon: 284
Uchwała Rady Powiatu XIX/133/2102 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 16 lutego zamiaru likwidacji Technikum Uzupełniającego Nr 4 wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 4 w Jaśle. 16-Lut-2012 Odsłon: 278
Uchwała XIX/132/2012 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 16 lutego 2012 zamiaru likwidacji Technikum Uzupełniającego Nr 3 wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 3 im. Stanisława Pawłowskiego w Jaśle. 16-Lut-2012 Odsłon: 268
Uchwała XIX/131/2012 Rady Powiatu z dnia 16 lutego w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Uzupełniającego Nr 1 wchodzącego w skład Zespołu Szkół Technicznych im. Bohaterów Września w Jaśle. 16-Lut-2012 Odsłon: 300
Uchwała XIX/130/2012 Rady Powiatu w Jaśle w sprawie zamiaru przekształcenia Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego w Jaśle wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 3 im. Stanisława Pawłowskiego w Jaśle. 16-Lut-2012 Odsłon: 282
Uchwała XIX/129/2012 Rady Powiatu zamiaru przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Trzcinicy wchodzącej w skład Zespołu Szkół im. prof. T. Marchlewskiego w Trzcinicy. 16-Lut-2012 Odsłon: 281
Uchwała XIX/128/2012 w sprawie zamiaru przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 5 w Jaśle wchodzącej w skład Zespołu Szkół Budowlanych im. Króla K. Wielkiego w Jaśle. 16-Lut-2012 Odsłon: 199
Uchwała XIX/127/2012 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 16 lutego zamiaru przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 4 w Jaśle wchodzącej w skład Zespołu Szkół Nr 4 w Jaśle. 16-Lut-2012 Odsłon: 212
Uchwała XIX/126/2012 Rady Powiatu w sprawie zamiaru przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 3 w Jaśle wchodzącej w skład Zespołu Szkół Nr 3 im. Stanisława Pawłowskiego w Jaśle. 16-Lut-2012 Odsłon: 233
Uchwała nr XIX/125/2012 Rady Powiatu w Jaśle w sprawie zamiaru przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej im. Generała Józefa Hallera wchodzącej w skład Zespołu Szkół Usługowych i Spożywczych w Jaśle. 16-Lut-2012 Odsłon: 201
Uchwała nr XIX/124/2012 Rady Powiatu z dnia 16 lutego 2012 w sprawie zamiaru przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 2 im. Generała Józefa Hallera w Jaśle wchodzącej w skład Zespołu Szkół Usługowych i Spożyw 16-Lut-2012 Odsłon: 262
Uchwała nr XIX/123/2012 w zamiaru przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 1 w Jaśle wchodzącej w skład Zespołu Szkół Technicznych im. Bohaterów Września w Jaśle. 16-Lut-2012 Odsłon: 209
Uchwała nr XIX/122/2012 Rady Powiatu w Jaśle w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2012 r. 16-Lut-2012 Odsłon: 262
Uchwała Nr XVIII/121/2012 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości Powiatu Jasielskiego znajdującego się w użytkowaniu Szpitala Specjalistycznego w Jaśle 09-Sty-2012 Odsłon: 271
Uchwała Nr XVIII/120/2012 w sprawie wyrażenia zgody na najem nieruchomości Powiatu Jasielskiego znajdującego się w użytkowaniu Szpitala Specjalistycznego w Jaśle 09-Sty-2012 Odsłon: 262
Uchwała Nr XVIII/119/2012 w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie pomieszczeń w budynku Szpitala Specjalistycznego w Jaśle 09-Sty-2012 Odsłon: 297
Uchwała Nr XVIII/118/2012 w sprawie wystąpienia Powiatu Jasielskiego ze Stowarzyszenia pod nazwą Lokalna Organizacja Turystyczna \"Beskid Niski\" z siedzibą w Krośnie 09-Sty-2012 Odsłon: 317
Uchwała Nr XVIII/117/2012 w sprawie zmian Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jaśle 09-Sty-2012 Odsłon: 326
Uchwała Nr XVIII/116/2012 w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Jaśle na 2012 r. 09-Sty-2012 Odsłon: 318
Uchwała Nr XVIII/115/2012 w sprawie zatwierdzenia planu Stałych Komisji Rady Powiatu w Jaśle na 2012 r. 09-Sty-2012 Odsłon: 328
Uchwała Nr XVIII/114/2012 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Powiatu Jasielskiego na lata 2011-2020 09-Sty-2012 Odsłon: 327
Uchwała Nr XVIII/113/2012 w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2012 rok 09-Sty-2012 Odsłon: 337
Uchwała nr XVII/112/2011 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie realizacji i zabezpieczeń środków finansowych dla projektu pn. \"Odbudowa powiatowej infrastruktury drogowej na terenie powiatu jasielskiego\" 22-Gru-2011 Odsłon: 329
Uchwała nr XVII/111/2011 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązań w 2012 roku na pokrycie kosztów związanych z dystrybucją oraz zakupem energii elektrycznej dla DPS w Foluszu. 22-Gru-2011 Odsłon: 324
Uchwała nr XVII/110/2011 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązań w 2012 roku na pokrycie kosztów dostawy żywności dla mieszkańców DPS w Foluszu 22-Gru-2011 Odsłon: 269
Uchwała nr XVII/109/2011 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązań z ubezpieczeniem mienia Domu Pomocy Społecznej w Foluszu. 22-Gru-2011 Odsłon: 281
Uchwała nr XVII/108/2011 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych w roku 2012, działających na terenie Powiatu Jasielskiego. 22-Gru-2011 Odsłon: 274
Uchwała nr XVII/107/2011 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu w Jaśle na 2012 rok. 22-Gru-2011 Odsłon: 317
Uchwała nr XVII/106/2011 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie: ustalenia wykazu wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego łącznie z planem finansowym tych wydatków, które nie wygasają z końcem 2011 r. 22-Gru-2011 Odsłon: 284
Uchwała nr XVII/105/2011 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 2011r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2011 rok. 22-Gru-2011 Odsłon: 314
Uchwała nr XVII/104/2011 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2011 - 2020. 22-Gru-2011 Odsłon: 298
Uchwała budżetowa Powiatu Jasielskiego na 2012 rok Rady Powiatu w Jaśle nr XVII/103/2011 z dnia 22 grudnia 2011r. 22-Gru-2011 Odsłon: 349
Uchwała nr XVI/102/2011 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 30 listopada 2011 r w sprawie wyrażenia zgody na zbycie tomografu komputerowego. 30-Lis-2011 Odsłon: 302
Uchwała nr XVI/101/2011 z dnia 30 listopada 2011 r w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na 2012 rok na zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Jasielskiego II etap 30-Lis-2011 Odsłon: 263
Uchwała nr XVI/100/2011 z dnia 30 listopada 2011 r w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji ponadgimnazjalnym szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych funkcjonujących na terenie Powiatu 30-Lis-2011 Odsłon: 261
Uchwała nr XVI/99/2011 z dnia 30 listopada 2011 r w sprawie zawarcia porozumienia z Miastem Jasło o zorganizowanie punktu katechetycznego nauczania religii Kościoła Zielonoświątkowego. 30-Lis-2011 Odsłon: 250
Uchwała nr XVI/98/2011 Rady Powiatu z dnia 30 listopada 2011 r w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012. 30-Lis-2011 Odsłon: 285
Uchwała Nr XVI/97/2011 Rady Powiatu z dnia 30 listopada 2011 r w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2011 r. 30-Lis-2011 Odsłon: 303
Uchwały Nr XV/96/2011 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 27 października 2011 r. w sprawie odpowiedzi na skargę Pana Adama Kucharskiego, 27-Paź-2011 Odsłon: 362
Uchwały Nr XV/95/2011 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 27 października 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na 2012 r. na zadanie inwestycyjne pn. „Adaptacja pomieszczeń budynku ZS w Nowym Żmigrodzie 27-Paź-2011 Odsłon: 287
Uchwały Nr XV/94/2011 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 27 października 2011 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi 27-Paź-2011 Odsłon: 283
Uchwały Nr XV/93/2011 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 27 października 2011 r. w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego, 27-Paź-2011 Odsłon: 287
Uchwały Nr XV/92/2011 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 27 października 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na 2012 rok na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1828R Święcany - Lisów\" 27-Paź-2011 Odsłon: 301
Uchwały Nr XV/91/2011 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 27 października 2011 r. w sprawie przystąpienia do realizacji i zabezpieczenia środków finansowych na realizację projektu pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1837R 27-Paź-2011 Odsłon: 279
Uchwały Nr XV/90/2011 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 27 października 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na zabezpieczenie środków na realizację projektu pn. „Kompleksowa informatyzacja Szpitala Specjalistycznego w Jaśle jako element PSIM 27-Paź-2011 Odsłon: 306
Uchwały Nr XV/89/2011 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 27 października 2011 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2011 r., 27-Paź-2011 Odsłon: 317
Uchwały Nr XV/88/2011 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 27 października 2011 r. w sprawie powierzenia Gminie Tarnowiec realizacji zadania publicznego w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Tarnowiec 27-Paź-2011 Odsłon: 293
Uchwała nr XIV/87/2011 Rady Powiatu z dnia 29 września 2011r w sprawie przystąpienia do realizacji i zabezpieczenia środków finansowych dla Powiatu Jasielskiego do projektu partnerskiego pn. \"Wdrażanie wspólnych działań 29-Wrz-2011 Odsłon: 299
Uchwała nr XIV/86/2011 Rady Powiatu w Jaśle z 29 września 2011r w sprawie wspólnej realizacji z Miastem Jasłem, Miastem Truskawcem, Samborską Radą Rejonową i Jasielskim Stowarzyszeniem Przedsiębiorców 29-Wrz-2011 Odsłon: 253
Uchwała nr XIV/85/11 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 29 września 2011r. w sprawie: zmiany Uchwały budżet Powiatu Jasielskiego na 2011r. 29-Wrz-2011 Odsłon: 289
Uchwała nr XIII/84/2011 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 16 września 2011r. w sprawie przystąpienia Powiatu Jasielskiego do projektu partnerskiego pn. \"Wdrażanie wspólnych działań w zakresie rozwoju turystyki\" 16-Wrz-2011 Odsłon: 311
Uchwała nr XIII/83/2011 Rady Powiatu z dnia 16 września 2011 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do wspólnej realizacji, wraz Gminą Nowy Żmigród, zadania inwestycyjnego p.n.\"Budowa hali sportowej w Nowym Żmigrodzie\" 16-Wrz-2011 Odsłon: 306
Uchwała nr XIII/82/2011 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 16 września 2011 w sprawie udzielenia zgody na użycie herbu Powiatu Jasielskiego. 16-Wrz-2011 Odsłon: 348
Uchwała nr XIII/81/2011 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 16 września 2011r. w sprawie: zmian Uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2011 rok. 16-Wrz-2011 Odsłon: 304
Uchwała nr XIII/80/2011 Rady Powiatu w Jaśle w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2011-2020 16-Wrz-2011 Odsłon: 341
Nr XII/79/2011 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 12 sierpnia 2011 r. w sprawie powierzenia Gminie Skołyszyn realizacji zadań pod nazwą „Budowa chodników wraz z odwodnieniem jezdni w ciągu dróg powiatowych na terenie Gminy Skołyszyn” 12-Sie-2011 Odsłon: 310
Nr XII/78/2011 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 12 sierpnia 2011 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Miasta Jasło z przeznaczeniem na realizację zadania „Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z rejonu 12-Sie-2011 Odsłon: 270
Nr XII/77/2011 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 12 sierpnia 2011 r. w sprawie likwidacji Technikum w Nowym Żmigrodzie funkcjonującego w ramach Zespołu Szkół w Nowym Żmigrodzie 12-Sie-2011 Odsłon: 290
Nr XII/76/2011 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 12 sierpnia 2011 r. w sprawie likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Nowym Żmigrodzie funkcjonującej w ramach Zespołu Szkół w Nowym Żmigrodzie 12-Sie-2011 Odsłon: 259
Nr XII/75/2011 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 12 sierpnia 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na najem w trybie bezprzetargowym powierzchni użytkowej w budynku Starostwa Powiatowego w Jaśle na czas oznaczony do 3 lat 12-Sie-2011 Odsłon: 285
Nr XII/74/2011 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 12 sierpnia 2011 r. w sprawie zakresu i formy informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2011 - 2020, 12-Sie-2011 Odsłon: 289
Nr XII/73/2011 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 12 sierpnia 2011 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2011 r 12-Sie-2011 Odsłon: 331
Nr XII/72/2011 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 12 sierpnia 2011 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2011 – 2020 12-Sie-2011 Odsłon: 289
Uchwała nr XI/71/2011 Rady Powiatu w Jaśle w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Powiatu Jasielskiego prawa własności nieruchomości położonej w miejscowości Łazy Dębowieckie 01-Lip-2011 Odsłon: 294
Uchwała Rady Powiatu w Jaśle nr XI/70/2011 w sprawie działalności Szpitala Specjalistycznego w Jaśle oraz pracy Dyrektora 01-Lip-2011 Odsłon: 334
Uchwała Rady Powiatu nr XI/69/2011 w sprawie wyrażenia zgody na ustawienie służebności gruntowej na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Jasielskiego 01-Lip-2011 Odsłon: 320
Uchwała nr XI/68/2011 Rady Powiatu w Jaśle w sprawie nadania Szkołom wchodzącym w skład Zespołu Szkół Usługowych i Spożywczych w Jaśle 01-Lip-2011 Odsłon: 319
Uchwały nr XI/67/2011 w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół nr 2 w Jaśle 01-Lip-2011 Odsłon: 379
Uchwała nr XI/66/2011 Rady Powiatu w Jaśle sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych funkcjonującego w ramach Zespołu Szkół w Nowym Żmigrodzie 01-Lip-2011 Odsłon: 286
Uchwała nr XI/65/2011 Rady Powiatu w Jaśle w sprawie likwidacji III Liceum Ogólnokształcącego w Jaśle w Zespole Szkół nr 3 im. St. Poniatowskiego w Jaśle ul. Szkolna 23 01-Lip-2011 Odsłon: 278
Uchwała nr XI/64/2011 Rady Powiatu w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kołaczycach 01-Lip-2011 Odsłon: 375
Uchwała XI/63/2011 w sprawie zaciągnięcia kredytu z przeznaczeniem na zaciągnięcie zobowiązań na pokrycie deficytu roku 2011 oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów 01-Lip-2011 Odsłon: 328
Uchwała XI/62/2011 Rady Powiatu w Jaśle w sprawie zamiany uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2011r. 01-Lip-2011 Odsłon: 365
Uchwała Rady Powiatu nr 61/X/2011 w sprawie zamiany uchwały nr II/9/2010 Rady Powiatu w Jaśle w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie Powiatu Jasielskiego w roku 2011 17-Cze-2011 Odsłon: 300
Uchwała nr 60/X/2011 Rady Powiatu w Jaśle w sprawie opłat za usunięcie pojazdu z drogi oraz opłat za przechowywanie na parkingu strzeżonym. 17-Cze-2011 Odsłon: 316
Uchwała nr X/59/2011 Rady Powiatu w Jaśle w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Jasielskiego z wykonania budżetu za 2010 rok 17-Cze-2011 Odsłon: 306
Uchwała X/58/2011 Rady Powiatu w Jaśle w sprawie rozpatrzenia i zatwardzenie sprawozdania finansowego Powiatu Jasielskiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Jasielskiego za 2010 rok 17-Cze-2011 Odsłon: 275
Apel Rady Powiatu w Jaśle z dnia 31 maja 2011 r. skierowany do Posłów i Senatorów Województwa Podkarpackiego oraz Pani Katarzyny Hall Minister Edukacji Narodowej 31-Maj-2011 Odsłon: 306
Uchwała nr IX/57/2011 Rady Powiatu w Jaśle w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Szpitala Specjalistycznego w Jaśle 31-Maj-2011 Odsłon: 290
Uchwała nr IX/56/2011 Rady Powiatu w Jaśle w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Jasielskiego, położonej w miejscowości Ożenna. 31-Maj-2011 Odsłon: 263
Uchwała nr IX/55/2011 Rady Powiatu w Jaśle w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2011 rok 31-Maj-2011 Odsłon: 329
Uchwała nr IX/54/2011 Rady Powiatu w Jaśle w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązań na pokrycie kosztów wyżywienia mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Foluszu na okres remontu kuchni 31-Maj-2011 Odsłon: 260
Uchwała nr VIII/52/2011 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 19 kwietnia 2011 r w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2011 19-Kwi-2011 Odsłon: 296
Uchwała nr VIII/53/2011 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 19 kwietnia 2011 r w sprawie Powiatu Jasielskiego do realizacji projektu pn. \"Program podnoszenia jakości kształcenia zawodowego na terenie Powiatu Jasielskiego\" 19-Kwi-2011 Odsłon: 275
Uchwała nr VII/51/2011 Rady Powiatu w sprawie uchylenia uchwały nr LIV/359/10 Rady Powiatu w Jaśle z dn. 10 listopada w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Powiat Jasielski nieruchomości w drodze darowizny. 07-Kwi-2011 Odsłon: 289
Uchwała nr VII/50/2011 Rady Powiatu w Jaśle w sprawie wyrażenia zgody na użycie Herbu Powiatu Jasielskiego. 07-Kwi-2011 Odsłon: 357
Uchwała Nr VII/49/2011 Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały nr XLVII/310/2010 Powiatu w Jaśle z dn. 30 kwietnia 2010 w sprawie wyrażenia zgody na zabezpieczenie środków na realizacje projektu 07-Kwi-2011 Odsłon: 241
uchwała nr VII/48/2011 Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały IV/23/2011 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 03.02.2011 w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Jaśle na 2011r 07-Kwi-2011 Odsłon: 306
Uchwała nr VII/47/2011 Rady Powiatu w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Alicji Stanuli i Pana Jana Stanuli na działalność Poradni ortopedyczno -traumatologicznej Szpitala Specjalistycznego w Jaśle. 07-Kwi-2011 Odsłon: 299
Uchwały nr VII/46/2011 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 7 kwietnia 2011r w sprawie uchwalenia Powiatowego programu profilaktycznego promującego prawidłowe metody wychowawcze w rodzinach zagrożonych przemocą. 07-Kwi-2011 Odsłon: 280
Uchwała nr VII/45/2011 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 7 kwietnia 2011r. w sprawie uchwalenia Powiatowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ofiar w rodzinie na rok 2011. 07-Kwi-2011 Odsłon: 270
Uchwały Nr VII/44/2011 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 7 kwietnia 2011 r. w sprawie: określenia zadań, na które przeznacza się środki PFRON w roku 2011. 07-Kwi-2011 Odsłon: 267
Uchwała nr VII/43/2011 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 7 kwietnia 2011 w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2011 rok 07-Kwi-2011 Odsłon: 299
Uchwała nr VI/42/2011 Rady Powiatu w Jaśle wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej na nieruchomość stanowiącą własność Powiatu Jasielskiego. 03-Mar-2011 Odsłon: 284
Uchwała nr VI/41/2011 Rady Powiatu w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2011 rok. 03-Mar-2011 Odsłon: 348
Uchwała nr VI/40/2011 Rady Powiatu w Jaśle w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2011 - 2020. 03-Mar-2011 Odsłon: 330
Uchwała nr VI/39/2011 Rady Powiatu w Jaśle w sprawie uchwały nr XXXVIII/261/09 z dnia 28 września 2009 r. w sprawie wyrażenia za zaciągnięcia zobowiązania na realizacje projektu 03-Mar-2011 Odsłon: 277
Uchwała nr VI/38/2011 Rady Powiatu z Jaśle w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na realizacje projektu pn. \"Regionalne Centrum Transferu Nowych Technologii Wytwarzania - powiat jasielski\" 03-Mar-2011 Odsłon: 311
Uchwała nr VI/37/2011 Rady Powiatu w Jaśle w sprawie wyrażenia zgody i zabezpieczenia środków finansowych na realizacje projektu pn. \"Odbudowa infrastruktury drogowej na terenie miasta Jasła - ul. Mickiewicza, Szopena, 03-Mar-2011 Odsłon: 296
Uchwała nr V/36/2011 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie zamiaru likwidacji III Liceum Ogólnokształcącego w Jaśle w Zespole Szkół nr 3 im. St. Pawłowskiego w Jaśle, ul. Szkolna 23 23-Lut-2011 Odsłon: 334
Uchwała nr V/35/2011 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie zamiaru likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Nowym Żmigrodzie funkcjonującego w ramach Zespołu Szkół w Nowym Żmigrodzie. 23-Lut-2011 Odsłon: 282
Uchwała nr V/34/2011 Rady Powiatu z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych funkcjonującego w ramach Zespołu Szkół w Nowym Żmigrodzie. 23-Lut-2011 Odsłon: 287
Uchwała nr V/33/2011 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 23 lutego 2011 roku w sprawie zamiaru likwidacji Technikum w Nowym Żmigrodzie funkcjonującego w ramach Zespołu Szkół w Nowym Żmigrodzie. 23-Lut-2011 Odsłon: 278
Uchwała nr V/32/2011 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Jaśle. 23-Lut-2011 Odsłon: 335
Uchwała nr V/31/2011 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie: powołania Rady Społecznej Szpitala Specjalistycznego w Jaśle. 23-Lut-2011 Odsłon: 330
Uchwała Nr V/30/2011 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie: zmiany Uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2011 rok. 23-Lut-2011 Odsłon: 331
Uchwała nr IV/28/2011 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 3 lutego 2011r. w sprawie zamiaru rozwiązania Zespołu Szkól Ponadgimnazjalnych w Kołaczycach. 03-Lut-2011 Odsłon: 280
Uchwała nr IV/27/2011 Rady Powiatu w Jaśle dnia 3 lutego 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Samoklęski 03-Lut-2011 Odsłon: 265
Uchwała nr IV/26/2011 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 3 lutego 2011 r. w sprawie zasad obciążenia nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Jasielskiego służebnością przesyłu. 03-Lut-2011 Odsłon: 244
Uchwała nr IV/25/2011 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 3 lutego 2011 r. w sprawie powołania komisji doraźnej - Komisji Statutowej Rady Powiatu w Jaśle 03-Lut-2011 Odsłon: 316
Uchwała Rady Powiatu IV/24/2011 w Jaśle z dnia 3 lutego 2011 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Stałych Komisji Rady Powiatu w Jaśle na 2011 r. 03-Lut-2011 Odsłon: 253
Uchwała nr IV/23/2011 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 3 lutego 2011 r w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Jaśle na 2011 r. 03-Lut-2011 Odsłon: 253
Uchwała nr IV/22/2011 Rady Powiatu z dnia 3 lutego 2011 r. w sprawie zamiany Uchwały nr III/16/10 z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu w Jaśle na 2011 r. 03-Lut-2011 Odsłon: 240
Uchwała Rady Powiatu nr IV/21/2011 z dnia 3 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia aktualizacji \"Programu Ochrona Środowiska dla Powiatu Jasielskiego na lata 2004 - 2015\" 03-Lut-2011 Odsłon: 231
Uchwała nr IV/20/2011 Rady Powiatu z dnia 3 lutego w sprawie Uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2011 rok. 03-Lut-2011 Odsłon: 313
Uchwała Nr IV/19/2011 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 3 lutego 2011 r. w sprawie zmiany w sprawie zmiany Uchwały NR XXXV/243/09 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 28.07.2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia 03-Lut-2011 Odsłon: 243
Uchwała nr III/18/10 Rady Powiatu z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie: zmiany Uchwały nr LIV/349/10 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie: ustalenia wydatków Powiatu Jasielskiego 30-Gru-2010 Odsłon: 274
Uchwała nr III/17/10 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie delegowanie radnych Powiatu Jasielskiego do pracy w Komisjach Bezpieczeństwa i Porządku. 30-Gru-2010 Odsłon: 291
Uchwała nr III/16/10 Rady Powiatu w Jaśle w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu w Jaśle na 2011 r. 30-Gru-2010 Odsłon: 345
Uchwała nr III/15/10 Rady Powiatu w Jaśle w sprawie ustalenia wysokości diet radnych Rady Powiatu Jasielskiego. 30-Gru-2010 Odsłon: 388
Uchwała nr III/14/10 z dnia 30 grudnia w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2010 rok. 30-Gru-2010 Odsłon: 331
Uchwała nr III/13/10 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2011 - 2020 30-Gru-2010 Odsłon: 264
Uchwała budżetowa Powiatu Jasielskiego na 2011 rok Rady Powiatu w Jaśle nr III/12/10 z dnia 30 grudnia 2010r. 30-Gru-2010 Odsłon: 331
Uchwała nr II/11/10 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 16 grudnia w sprawie ustalenia składu osobowego i przedmiotu działania stałych komisji Rady Powiatu w Jaśle. 16-Gru-2010 Odsłon: 325
Uchwała nr II/10/10 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 16 grudnia w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Jaśle. 16-Gru-2010 Odsłon: 361
Uchwała nr II/9/10 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 16 grudnia sprawie ustalenia rozkładu aptek ogólnodostępnych działających na terenie Powiatu Jasielskiego w roki 2011 16-Gru-2010 Odsłon: 280
Uchwała nr II/8/10 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 16 grudnia w sprawie ustalania wynagrodzenia Starosty Jasielskiego. 16-Gru-2010 Odsłon: 303
Uchwała nr II/7/10 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 16 grudnia w sprawie: zmiany Uchwały nr LIV/349/10 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie: ustalenia wykazu wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego 16-Gru-2010 Odsłon: 268
Uchwała nr nr II/6/10 Rady Powiatu z dnia 16 grudnia w sprawie Uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2010 rok. 16-Gru-2010 Odsłon: 305
Uchwała nr nr I/5/10 Rady Powiatu z dnia 10 grudnia w sprawie wyboru Członków Zarządu Powiatu 10-Gru-2010 Odsłon: 369
Uchwała nr nr I/4/10 Rady Powiatu z dnia 10 grudnia w sprawie wyboru Wicestarosty Jasielskiego 10-Gru-2010 Odsłon: 414
Uchwała nr nr I/3/10 Rady Powiatu z dnia 10 grudnia w sprawie wyboru Starosty Jasielskiego 10-Gru-2010 Odsłon: 342
Uchwała nr nr I/2/10 Rady Powiatu z dnia 10 grudnia w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Powiatu w Jaśle 10-Gru-2010 Odsłon: 295
Uchwała nr nr I/1/10 Rady Powiatu z dnia 10 grudnia w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu w Jaśle 10-Gru-2010 Odsłon: 375
Uchwała Nr LIV/359/10 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Powiat Jasielski nieruchomości w drodze darowizny. 10-Lis-2010 Odsłon: 257
Uchwała Nr LIV/358/10 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Jasielskiego 10-Lis-2010 Odsłon: 277
Uchwała Nr LIV/357/10 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie zmiany uchwały Nr L/334/10 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 3 sierpnia 2010r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy pomiędzy Powiatem Jasielskim 10-Lis-2010 Odsłon: 250
Uchwała Nr LIV/356/10 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Powiat Jasielski w drodze darowizny nieruchomości stanowiących drogi położone w Jaśle. 10-Lis-2010 Odsłon: 296
Uchwała Nr LIV/355/10 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Powiat Jasielski w drodze darowizny nieruchomości stanowiących drogi położone w Jaśle. 10-Lis-2010 Odsłon: 253
Uchwała Nr LIV/354/10 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Jasielskiego, położonej w Jaśle, obręb nr 08 - Centrum. 10-Lis-2010 Odsłon: 255
Uchwała Nr LIV/353/10 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na zabezpieczenie środków na realizację projektu pn. „Program podnoszenia jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Technicz 10-Lis-2010 Odsłon: 264
Uchwała Nr LIV/352/10 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2011 10-Lis-2010 Odsłon: 275
Uchwała Nr LIV/351/10 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie wyrażenia ustanowienia oraz zasad przyznawania okresowych stypendiów sportowych. 10-Lis-2010 Odsłon: 300
Uchwała Nr LIV/350/10 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie nadania imienia Parkowi Rekreacji i Edukacji Ekologicznej w Foluszu. 10-Lis-2010 Odsłon: 250
Uchwała Nr LIV/349/10 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie ustalenia wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego łącznie z planem finansowym tych wydatków, które nie wygasają z końcem 2010 roku. 10-Lis-2010 Odsłon: 203
Uchwała Nr LIV/348/10 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2010 rok. 10-Lis-2010 Odsłon: 223
Uchwała Nr LIV/347/10 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Gminy Jasło na pokrycie kosztów zatrudnienia opiekuna na kolonii letniej w Szubinie k. Bydgoszczy. 10-Lis-2010 Odsłon: 213
Uchwała nr LIII/346/10 Rady Powiatu z dnia 29 września 2010 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązań na realizacje projektu pn. \"Przebudowa drogi powiatowej nt 1867R Harklowa - Osobnica\" 29-Wrz-2010 Odsłon: 287
Uchwała nr LIII/345/10 Rady Powiatu z dnia 29 września 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na zaciągniecie zobowiązań na realizacje projektu pn. \"Przebudowa drogi powiatowej nr 1837R Kołaczyce - Sieklówka - Lubla - III etap\" 29-Wrz-2010 Odsłon: 328
Uchwała nr LIII/344/10 Rady Powiatu z dnia 29 września 2010 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2010 rok. 29-Wrz-2010 Odsłon: 325
Uchwała nr LII/342/10 Rady Powiatu Rady Powiatu w Jaśle w sprawie: zmiany Uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2010 roku. 10-Wrz-2010 Odsłon: 308
Uchwała nr LII/343/10 Rady Powiatu Rady Powiatu w Jaśle z dnia 10 września 2010 r. w sprawie:wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia o powierzeniu Wójtowi Gminy Nowy Żmigród zarządzania drogą powiatową Nr 1904R 10-Wrz-2010 Odsłon: 280
Uchwała nr LI/337/10 Rady Powiatu Jaśle z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2010 rok. 31-Sie-2010 Odsłon: 281
Uchwała nr LI/338/10 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 31 sierpnia 2010 r w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego. 31-Sie-2010 Odsłon: 274
Uchwała nr LI/339/10 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 31 sierpnia 2010 roku w sprawie pozbawienia drogi nr 1899R przez wieś Grabina kategorii drogi powiatowej. 31-Sie-2010 Odsłon: 281
Uchwała nr LI/340/10 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 31 sierpnia 2010 zmieniająca uchwałę nr XLIX/328/10 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 24 czerwca 2010 roku w sprawie przekształcenia IV Liceum Ogólnokształcącego w Jaśle 31-Sie-2010 Odsłon: 278
Uchwała nr LI/341/2010 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie poparcia dla kierunku działań Zarządu Powiatu w Jaśle zmierzającego do kreowania i rozwoju Tarnnowsko - Mielecko - Dębicko - Jasielskiego 31-Sie-2010 Odsłon: 280
Uchwała nr L/336/10 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 3 sierpnia 2010 r. w sprawie wydania opinii do projektu ochrony przeciwpowodziowej p.n. \"Określenie zagrożenia powodziowego w zlewni Wisłoka\" 03-Sie-2010 Odsłon: 290
Uchwała nr L/335/10 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 3 sierpnia 2010 r. w sprawie wydania opinii do projektu ochrony przeciwpowodziowej p.n. \"Określenie zagrożenia powodziowego w zlewni Wisłoki\" 03-Sie-2010 Odsłon: 292
Uchwała nr L/334/10 Rady Powiatu z dnia 3 sierpnia 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy pomiędzy Powiatem Jasielskim, a Województwem Podiebradzkim w sprawie określenia szczegółowych zasad 03-Sie-2010 Odsłon: 277
Uchwała nr L/333/10 Rady Powiatu z dnia 3 sierpnia 2010 roku w sprawie oceny działalności Szpitala Specjalistycznego w Jaśle oraz pracy Dyrektora. 03-Sie-2010 Odsłon: 288
Uchwała nr L/332/10 Rady Powiatu z dnia 3 sierpnia 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na obciążenia służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Jasielskiego, położonej w Jaśle, obręb nr 3 - Błonie. 03-Sie-2010 Odsłon: 298
Uchwała nr L/331/10 Rady Powiatu z dnia 3 sierpnia 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na rzecz Powiatu Jasielskiego prawa własności nieruchomości położonej w miejscowości Opacie, gm, Jasło. 03-Sie-2010 Odsłon: 262
Uchwała nr L/330/10 Rady Powiatu z dnia 3 sierpnia 2010 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązań przekraczających kwotę wydatków zaplanowanych w 2010 r. na sfinansowanie kosztów nadzoru nad systemem zarządzania jakością Starostwa Powiatowego w Jaśle. 03-Sie-2010 Odsłon: 299
Uchwała nr L/329/10 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 3 sierpnia w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2010 roku. 03-Sie-2010 Odsłon: 294
APEL Rady Powiatu w Jaśle skierowany do Ministra Finansów podjęty w dniu 8 sierpnia 2010 r. w sprawie opodatkowania podatkiem VAT ze stawką 0% wszystkich darowizn rzeczowych przekazanych przez przedsiębiorców, jako pomoc 03-Sie-2010 Odsłon: 270
Uchwała nr XLIX/328/10 Rady Powiatu z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie: likwidacji IV Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi w Jaśle. 24-Cze-2010 Odsłon: 266
Uchwała nr XLIX/327/10 Rady Powiatu z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie: likwidacji Liceum Profilowanego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kołaczycach. 24-Cze-2010 Odsłon: 302
Uchwała nr XLIX/326/10 Rady Powiatu z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie: likwidacji Liceum Profilowanego w Zespole Szkół w Trzcinicy. 24-Cze-2010 Odsłon: 318
Uchwała nr XLIX/325/10 Rady Powiatu z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie: likwidacji IV Liceum Profilowanego z Oddziałami Integracyjnymi w Zespole Szkół nr 4 w Jaśle. 24-Cze-2010 Odsłon: 257
Uchwała nr XLIX/324/10 Rady Powiatu z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie stwierdzenia: likwidacji III Likwidacji Profilowanego W Zespole Szkół Nr 3 w Jaśle. 24-Cze-2010 Odsłon: 264
Uchwała nr XLIX/323/10 Rady Powiatu z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2010 rok. 24-Cze-2010 Odsłon: 331
Uchwała nr XLIX/322/10 Rady Powiatu z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu w Jaśle. 24-Cze-2010 Odsłon: 327
Uchwała nr XLIX/321/10 Rady Powiatu z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie sierdzenia wygaśnięcia mandatu Radnego Powiatu w Jaśle 24-Cze-2010 Odsłon: 306
Uchwała nr XLVIII/320/10 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie: zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Szpitala Specjalistycznego w Jaśle za I półrocze roku budżetowego. 27-Maj-2010 Odsłon: 269
Uchwała nr XLVIII/319/10 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie: zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Jasielskiego za I półrocze roku budżetowego. 27-Maj-2010 Odsłon: 261
Uchwała nr XLVIII/318/10 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie: zaciągnięcia kredytu z przeznaczeniem na pokrycie deficytu roku 2010 oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów. 27-Maj-2010 Odsłon: 267
Uchwała nr XLVIII/317/10 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie: zmiany Uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na rok 2010. 27-Maj-2010 Odsłon: 305
Uchwała nr XLVII/315/2010 Rady Powiatu z dnia 30 kwietnia 2010 r.w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie Powiatu Jasielskiego w roku 2010 30-Kwi-2010 Odsłon: 257
Uchwała nr XLVII/314/2010 Rady Powiatu z dnia 30 kwietnia 2010 r.w sprawie wyrażenia zgody na zabezpieczenie środków realizację projektu pn. \"Przebudowę i doposażenie Oddziału Ginekologicznego - Położniczego 30-Kwi-2010 Odsłon: 306
Uchwała nr XLVII/313/2010 Rady Powiatu z dnia 30 kwietnia 2010 r.w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2010 rok. 30-Kwi-2010 Odsłon: 296
Uchwała nr XLVII/312/2010 Rady Powiatu z dnia 30 kwietnia 2010 r.w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Jasielskiego z wykonania budżetu za 200 rok. 30-Kwi-2010 Odsłon: 263
Apel Rady Powiatu w Jaśle 30-Kwi-2010 Odsłon: 336
Uchwała nr XLVI/311/10 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 19 marca 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na zaciągniecie zobowiązań na realizacje projektu pn. \"Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Jasielskiego \" 19-Mar-2010 Odsłon: 278
Uchwała nr XLVI/310/10 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 19 marca 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości Powiatu Jasielskiego. 19-Mar-2010 Odsłon: 281
Uchwała nr XLVI/309/10 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 19 marca 2010 roku w sprawie zaopiniowania wniosku o dofinansowanie kosztów utworzenia w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jaśle Centrum Aktywizacji Zawodowej. 19-Mar-2010 Odsłon: 265
Uchwała nr XLVI/308/10 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 19 marca 2010 roku w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych w roku 2010, na które przeznacza się środki 19-Mar-2010 Odsłon: 273
Uchwała nr XLVI/307/10 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 19 marca 2010 roku w sprawie przyjęcia wieloletniego programu inwestycyjnego na lata 2006 - 2013 pod nazwą \"Modernizacja dróg powiatowych\" 19-Mar-2010 Odsłon: 242
Uchwała nr XLVI/306/10 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 19 marca 2010 roku w sprawie: zmiany Uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2010 rok. 19-Mar-2010 Odsłon: 267
Uchwała nr XLVI/305/10 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 19 marca 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązań na realizacje projektu pn \"Rozwój infrastruktury drogowej pomiędzy powiatami: gorlickim, jasielskim, 19-Mar-2010 Odsłon: 271
Uchwała nr XLVI/304/10 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 19 marca 2010 roku w sprawie zabezpieczenia środków inwestycyjnych na realizacje projektu pn. \"Przebudowa drogi powiatowej nr 1850 R Jasło - Zręcin\" 19-Mar-2010 Odsłon: 276
Uchwała nr XLV/303/10 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 17 lutego 2010 roku w sprawie zmiany u Uchwały nr XXXIX/256/06 z dnia 28 lutego 2006 r Rady Powiatu w Jaśle w sprawie wieloletniego programu inwestycyjnego na lata 17-Lut-2010 Odsłon: 268
Uchwała nr XLV/302/10 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 17 lutego 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Powiat Jasielski w drodze darowizny nieruchomości położonej w Przysiekach. 17-Lut-2010 Odsłon: 260
Uchwała Rady Powiatu nr XLV/301/10 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 17 lutego 2010 roku w sprawie zmiany Uchwały nr II/10/06 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 15 grudnia 2006 roku w sprawie ustalenia osobowego i przedmiotu 17-Lut-2010 Odsłon: 275
Uchwała nr XLV/300/10 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 17 lutego 2010 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Stałych Komisji Rady Powiatu w Jaśle na 2010 roku. 17-Lut-2010 Odsłon: 274
Uchwała nr XLV/299/10 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 17 lutego 2010 roku w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Jaśle na 2010 roku. 17-Lut-2010 Odsłon: 238
Uchwała nr XLV/298/10 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 17 lutego na 2010 r. w sprawie: zmiany Uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2010 rok. 17-Lut-2010 Odsłon: 282
Uchwała nr XLIV/297/10 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 28 stycznia 2010 r w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2010 rok. 28-Sty-2010 Odsłon: 286
Uchwała nr XLIV/296/10 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 28 stycznia 2010 r w sprawie przystąpienia Powiatu Jasielskiego do opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Powiatu Jasielskiego na lata 2010 - 2015 28-Sty-2010 Odsłon: 257
Uchwała nr XLIV/295/10 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 28 stycznia 2010 roku w sprawie wyrażeni zgody na zawarcie porozumienia o powierzeniu Wójtowi Gminy Osiek Jasielski zrządzania drogą powiatową Nr 1894R Świerchowa - 28-Sty-2010 Odsłon: 268
Uchwała nr XLIV/294/10 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 28 stycznia 2010 r w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Powiat Jasielski w drodze darowizny położonej w miejscowości Osiek Jasielski. 28-Sty-2010 Odsłon: 283
Uchwała nr XLIV/293/10 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 28 stycznia 2010 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Gminy Jasło z przeznaczeniem na realizacje zadania \"Budowa drogi dojazdowej do 28-Sty-2010 Odsłon: 239
Stanowisko Rady Powiatu w Jaśle (dot. zawieszenia przewozów pasażerskich na liniach Jasło - Zagórz i Zagórz - Łupków) 11-Sty-2010 Odsłon: 276
XLIII Sesja Rady Powiatu w Jaśle z dnia z 11 stycznia 2010r. 11-Sty-2010 Odsłon: 349
Uchwała Nr XLII/291/09 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/124/08 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 16.06.2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na wspólną realizację z Gminą Brzyska 18-Gru-2009 Odsłon: 309
Uchwała nr XLII/ 290/ 09 Rady Powiatu w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na realizacje projektu pn. \"Regionalne Centrum Transferu Nowoczesnych Technologi Wytwarzania - powiat jasielski\" ujęto w 18-Gru-2009 Odsłon: 309
Uchwała mr XLII/289/09 Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na dokonania darowizny nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Jasielskiego, położonej w Foluszu. 18-Gru-2009 Odsłon: 243
Uchwała nr XLII/288/09 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 18 grudnia w sprawie zmian budżetu Powiatu Jasielskiego na 2009 rok 18-Gru-2009 Odsłon: 281
Uchwała budżetowa Powiatu Jasielskiego na 2010 rok Radu Powiatu w Jaśle nr XLII/287/09 z dnia 18 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Jasielskiego na 2010 rok 18-Gru-2009 Odsłon: 257
Uchwała Rady Powiatu w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2010 03-Gru-2009 Odsłon: 318
Uchwała nr XLI/285/09 Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na 2010 rok na realizacje zadania inwestycyjnego pod nazwą \"Budowa mostu miejscowości Błażkowa\" 03-Gru-2009 Odsłon: 328
Uchwała nr XLI/284/09 Rady Powiatu w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych w Powiecie Jasielskim. 03-Gru-2009 Odsłon: 329
Uchwała nr XLI/283/09 Rady Powiatu w sprawie udzielenia zgody na używanie herbu Powiatu Jasielskiego. 03-Gru-2009 Odsłon: 369
Uchwała nr XLI/282/09 Rady Powiatu w Jaśle zamiaru przekształcenia IV Liceum Ogólnokształcącego w Jaśle w IV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi w Jaśle 03-Gru-2009 Odsłon: 284
Uchwała XLI/281/09 Rady Powiatu w sprawie zamiaru likwidacji III Liceum Profilowanego w Zespołu Szkół nr 3 w Jaśle. 03-Gru-2009 Odsłon: 327
Uchwała nr XLI/280/09 Rady Powiatu w sprawie zamiaru likwidacji IV Liceum Profilowanego z Oddziałami Integracyjnymi w Zespole Szkół Nr 4 w Jaśle. 03-Gru-2009 Odsłon: 277
Uchwała XLI/278/09 Rady Powiatu w sprawie zamiaru likwidacji Liceum Profilowanego w Zespole Szkół w Trzcinicy. 03-Gru-2009 Odsłon: 331
Uchwała nr XLI/277/09 Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Powiatu Jasielskiego prawa własności nieruchomości położonej w miejscowości Kłodawa gm. Brzyska. 03-Gru-2009 Odsłon: 261
Uchwała nr XLI/276/09 Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Powiatu Jasielskiego prawa własności nieruchomości położonej w Jaśle Obręb Nr 11 - Sobniów. 03-Gru-2009 Odsłon: 288
Uchwała nr XLI/275/09 Rady Powiatu w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Jaśle. 03-Gru-2009 Odsłon: 292
Uchwała n r XLI/274/09 Rady Powiatu w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu w Jaśle na 2010 r. 03-Gru-2009 Odsłon: 320
Uchwała nr XLI/273/09 Rady Powiatu w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXXIX/256/06 z dnia 28.02.2006 r. Rady Powiatu w Jaśle w sprawie przyjęcia wieloletniego programu inwestycyjnego na lata 2006 - 2013 03-Gru-2009 Odsłon: 233
Uchwała nr XLI/272/09 Rady Powiatu w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego łącznie z planem finansowym tych wydatków, które nie wygasają z końcem 2009 roku . 03-Gru-2009 Odsłon: 280
Uchwała NR XLI/271/09 Rady Powiatu w sprawie zmiany budżetu Powiatu Jasielskiego na 2009 r. 03-Gru-2009 Odsłon: 287
Uchwała nr XL/270/09 Rady Powiatu w Jaśle w sprawie odpowiedzi na skargę Pani Doroty Gabor na działalność dyrektora Zespołu Szkół w Nowym Żmigrodzie. 09-Lis-2009 Odsłon: 353
Uchwała nr XL/269/09 Rady Powiatu w Jaśle w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na 2010 rok na zadania inwestycyjne w ramach projektu pn. „Poprawa warunków nauczania w obiektach dydaktycznych 09-Lis-2009 Odsłon: 264
Uchwała nr XL/268/09 Rady Powiatu w Jaśle w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na 2010 rok na zadania inwestycyjne w ramach projektu pn. „Budowa obiektów sportowych w szkołach ponadpodstawowych 09-Lis-2009 Odsłon: 296
Uchwała nr XL/265/09 Rady Powiatu w Jaśle w sprawie wyrażenia zgody na wynajmowanie pomieszczeń w Szpitalu Specjalistycznym w Jaśle. 09-Lis-2009 Odsłon: 294
Uchwała nr XL/267/09 Rady Powiatu w Jaśle w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia o powierzeniu Wójtowi Gminy Nowy Żmigród zarządzania drogą powiatową 09-Lis-2009 Odsłon: 266
Uchwała nr XL/266/09 Rady Powiatu w Jaśle w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/230/09 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 30.06.2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązań na realizację projektu pn. 09-Lis-2009 Odsłon: 272
Uchwała nr XL/264/09 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 9 listopada 2009 r w sprawie zmiany budżetu Powiatu Jasielskiego. 09-Lis-2009 Odsłon: 301
Uchwała Nr XXXIX/263/09 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 19 października 2009 r. w sprawie uczczenia 25 rocznicy męczeńskiej śmierci Kapelana \"Solidarności\" Sługi Bożego Księdza Jerzego Popiełuszki. 19-Paź-2009 Odsłon: 296
Uchwała nr XXXVIII/262 Rady Powiatu w Jaśle w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu pn. \"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1855 R Ulica Graniczna\" 28-Wrz-2009 Odsłon: 305
Uchwała nr XXXVIII/261 Rady Powiatu w Jaśle sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązań na realizację projektu pn. \"Poprawa dostepności i jakości pomocy społecznej poprzez rozbudowę DPS w Foluszu wraz 28-Wrz-2009 Odsłon: 275
uchwała nr XXXVIII/260 Rady Powiatu w Jaśle sprawie zmiany budżetu Powiatu Jasielskiego na 2009 rok 28-Wrz-2009 Odsłon: 307
uchwała nr XXXVIII/259 Rady Powiatu w Jaśle sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Miasta Jasła z przeznaczeniem na realizację zadania pod nazwą \"Przebudowa ulicy Krajowickiej w Jaśle\" 28-Wrz-2009 Odsłon: 254
Uchwała Rady Powiatu nr XXXVII/258/09 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Jasielskiego na 2009 rok. 10-Wrz-2009 Odsłon: 301
Uchwała nr XXXVI/257/09 w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale nr XXXIX/256/06 z dnia 26 lutego 2006 r Rady Powiatu w Jaśle w sprawie przyjęcia wieloletniego programu inwestycyjnego na lata 2006 - 2013 31-Sie-2009 Odsłon: 270
Uchwała nr XXXVI/256/09 Rady Powiatu w Jaśle w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązań na realizacje projektu pn. \"Przebudowa drogi powiatowej NR 1837 R Kołaczyce - Sielkówka - Lubla II etap\" 31-Sie-2009 Odsłon: 263
Uchwała nr XXXVI/255/09 Rady Powiatu w Jaśle w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązań na realizacje projektu pn. \"Przebudowa drogi powiatowej NR 1850 R Jasło - Zręcin II etap\" 31-Sie-2009 Odsłon: 296
Uchwała NR XXXVI/254/09 Rady Powiatu w sprawie wystąpienia do Ministra Rozwoju Regionalnego, Ministra Środowiska oraz Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z apelem o podjęcie działań związanych z 31-Sie-2009 Odsłon: 270
Uchwała nr XXXVI/253/09 Rady Powiatu w sprawie uchwalenia Powiatowego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych w powiecie jasielskim na lata 2009 - 2013 31-Sie-2009 Odsłon: 316
Uchwała Rady Powiatu nr XXXVI/252/09 wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Powiatu Jasielskiego prawa własności nieruchomości położonej w miejscowości Błażkowa, gmina Brzyska 31-Sie-2009 Odsłon: 269
Uchwała nr XXXVI/251/09 Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Jasielskiego położonej w Nowym Żmigrodzie. 31-Sie-2009 Odsłon: 268
Uchwała nr XXXVI/250/09 Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Jasielskiego położonej w Jaśle Obręb nr 08 - Centrum 31-Sie-2009 Odsłon: 262
Uchwała nr XXXVI/249/09 Rady Powiatu w sprawie zmiany Uchwały Nr II/11/06 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 15.12.2006 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Jaśle 31-Sie-2009 Odsłon: 289
Uchwała Rady nr XXXVI/248/09 Powiatu w sprawie zmiany Uchwały Nr II/11/06 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 15.12.2006 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Jaśle 31-Sie-2009 Odsłon: 250
Uchwała Rady nr XXXVI/247/09 Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do porozumienia w sprawie współpracy w zakresie realizacji projektu „Podkarpacki System Informacji Medycznej (PSIM)\". 31-Sie-2009 Odsłon: 230
Uchwała nr XXXVI/246/09 Rady Powiatu w sprawie oceny działalności Szpitala Specjalistycznego w Jaśle i pracy jego dyrektora . 31-Sie-2009 Odsłon: 251
Uchwała nr XXXVI/245/09 Rady Powiatu w zmiany budżetu Powiatu Jasielskiego na 2009 rok . 31-Sie-2009 Odsłon: 319
Uchwała nr XXXVI/244/09 Rady Powiatu w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/166/08 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 6.10. 2008 r. w sprawie przystąpienia do realizacji i zabezpieczenia środków finansowych na realizację projektu pn. „Karpackie Niebo ...\" . 31-Sie-2009 Odsłon: 209
APEL Rady Powiatu w Jaśle w sprawie inwestycji polegającej na modernizacji linii kolejowej Rzeszów - Jasło - Zagórz 28-Lip-2009 Odsłon: 357
Uchwała nr XXXV/243/09 Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia o powierzenie Wójtowi Gminy Nowy Żmigród zarządzania drogą powiatową. 28-Lip-2009 Odsłon: 305
Uchwała nr XXXV/242/09 Rady Powiatu w Jaśle w sprawie wyboru Członka Zarządu Powiatu w Jaśle. 28-Lip-2009 Odsłon: 346
Uchwała nr XXXV/241/09 Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Powiatu Jasielskiego prawa własności nieruchomości położonych w Święcanach. 28-Lip-2009 Odsłon: 288
Uchwała nr XXXV/240/09 Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Powiatu Jasielskiego prawa własności nieruchomości położonej w miejscowości Osobnica, gmina Jasło. 28-Lip-2009 Odsłon: 262
Uchwała nr XXXV/239/09 Rady Powiatu w sprawie przystąpienia do wspólnej realizacji projektu pn. \"ISO 9001 w administracji samorządowej Polski Wschodniej\" 28-Lip-2009 Odsłon: 246
Uchwała nr XXXV/238/09 Rady Powiatu w sprawie zaliczenia dróg gminnych na terenie Miasta Jasła do kategorii dróg powiatowych. 28-Lip-2009 Odsłon: 329
Uchwała nr XXXV/237/09 Rady Powiatu w sprawie pozbawienia dróg na terenie Powiatu Jasielskiego kategorii dróg powiatowych. 28-Lip-2009 Odsłon: 288
Uchwała Rady Powiatu nr XXXV/236/09 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Jasielskiego na 2009 rok. 28-Lip-2009 Odsłon: 337
Uchwała nr XXXV/235/09 Rady Powiatu w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Samorządu Województwa Podkarpackiego z przeznaczeniem na realizacje zadania pn. \"Skansen archeologiczny Karpacka Troja 28-Lip-2009 Odsłon: 301
Uchwała nr XXXV/234/09 Rady Powiaty w Jaśle w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Ropczycko - Sędziszowiego z przeznaczeniem na remonty infrastruktury drogowej. 28-Lip-2009 Odsłon: 217
Uchwała nr XXXIV/233/09 Rady Powiatu w sprawie zmiany Uchwały nr XXVII/184/08 z dnia 19 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu w Jaśle na 2009r. 30-Cze-2009 Odsłon: 258
Uchwała nr XXXIV/232/09 Rady Powiatu w Jaśle w sprawie przyjęcia rezygnacji Członka Zarządu Powiatu w Jaśle. 30-Cze-2009 Odsłon: 289
Uchwała nr XXXIV/231/09 w sprawie aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Jasielskiego na lata 2004-2015. (+ \"Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu Jasielskiego na lata 2004-2015\") 30-Cze-2009 Odsłon: 278
Uchwała nr XXXIV/230/09 w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązań na realizacje projektu pn. \"Rozwój infrastruktury drogowej pomiędzy powiatem krośnieńskim, jasielskim i bardejowskim\" 30-Cze-2009 Odsłon: 270
Uchwała nr XXIV/229/09 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Jasielskiego, położonego w Kołaczycach służebnością przesyłu. 30-Cze-2009 Odsłon: 264
Uchwała nr XXXIV/228/09 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Jasielskiego, położonej w Kołaczycach. 30-Cze-2009 Odsłon: 274
Uchwała nr XXXIV/227/09 Rady Powiatu w Jaśle w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego w Zespole Szkół w Nowym Żmigrodzie 30-Cze-2009 Odsłon: 305
Uchwała nr XXXIV/226/09 Rady Powiatu w Jaśle w sprawie likwidacji V Liceum Profilowanego w Zespole Szkół Budowlanych w Jaśle 30-Cze-2009 Odsłon: 281
Uchwała nr XXXIV/225/09 Rady Powiatu w Jaśle w sprawie likwidacji II Liceum Profilowanego w Zespole Szkół Nr 2 w Jaśle. 30-Cze-2009 Odsłon: 290
Uchwała nr XXXIV/224/09 w sprawie likwidacji I Liceum Profilowanego w Zespole Szkół Nr 1 w Jaśle. 30-Cze-2009 Odsłon: 300
Uchwała nr nr XXXIV/223/09 Rady Powiatu w Jaśle w sprawie: zaciągnięcia kredytu z przeznaczeniem na pokrycie deficytu roku 2009 30-Cze-2009 Odsłon: 285
Uchwała nr XXXIV/222/09 Rady Powiatu w Jaśle w sprawie zmiany budżetu Powiatu Jasielskiego na 2009 r. 30-Cze-2009 Odsłon: 276
Apel Rady Powiatu w Jaśle w sprawie aktualnie obowiązujących przepisów określających standardy w domach pomocy społecznej oraz zasady odpłatności za pobyt mieszkańców. 18-Maj-2009 Odsłon: 274
Uchwała nr XXXIII/221/09 Rady Powiatu w Jaśle w sprawie przystąpienia Powiatu Jasielskiego, do wspólnej realizacji projektu pn. \"Rozwój gospodarczy i turystyczny w obszarze pogranicza - platforma współpracy 18-Maj-2009 Odsłon: 290
Uchwała nr XXXIII/220/09 Rady Powiatu w Jaśle w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale XXXIX/256/06 z dnia 28 lutego 2006r Rady Powiatu w Jaśle w sprawie wieloletniego programu inwestycji na lata 2006 - 2013 pod nazwą 18-Maj-2009 Odsłon: 273
Uchwała Nr XXXIII/219/09 Rady Powiatu w Jaśle w sprawie zmiany budżetu Powiatu Jasielskiego na 2009 rok. 18-Maj-2009 Odsłon: 319
Uchwała nr XXXIII-218-09 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 18 maja 2009 r. w sprawie uchwały nr XXXI/207/09 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 20 marca 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z Burmistrzem Miasta Jasła 18-Maj-2009 Odsłon: 328
Uchwała Nr XXXII/217/09 Rady Powiatu w Jaśle w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/213/09 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 20 marca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania nauczycielom, zatrudnionym w szkołach 27-Kwi-2009 Odsłon: 270
Uchwała Nr XXXII/216/09 Rady Powiatu w Jaśle w sprawie zatwierdzenia zmian w Satucie Szpitala Specjalistycznego w Jaśle 27-Kwi-2009 Odsłon: 285
Uchwała Nr XXXII/215/09 Rady Powiatu w Jaśle w sprawie zmiany budżetu Powiatu Jasielskiego na 2009 rok. 27-Kwi-2009 Odsłon: 308
Uchwała Nr XXXII/214/09 Rady Powiatu w Jaśle w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu w Jaśle z wykonania budżetu za 2008 rok. 27-Kwi-2009 Odsłon: 275
Uchwała Nr XXXI/213/09 Rady Powiatu w Jaśle w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania nauczycielom, zatrudnionym w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Jasielski, dodatków do wynagrodzeń 20-Mar-2009 Odsłon: 309
Uchwała Nr XXXI/212/09 Rady Powiatu w Jaśle w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Jaśle 20-Mar-2009 Odsłon: 323
Uchwała Nr XXXI/211/09 Rady Powiatu w Jaśle w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Jaśle 20-Mar-2009 Odsłon: 308
Uchwała Nr XXXI/210/09 Rady Powiatu w Jaśle w sprawie w sprawie zatwierdzenia realizacji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jaśle projektu systemowego pod tytułem \"Program aktywizacji społecznej 20-Mar-2009 Odsłon: 285
Uchwała Nr XXXI/209/09 Rady Powiatu w Jaśle w sprawie w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXXIX/256/06 z dnia 28 lutego 2006r. Rady Powiatu w Jaśle w sprawie wieloletniego programu inwestycyjnego 20-Mar-2009 Odsłon: 261
Uchwała Nr XXXI/208/09 Rady Powiatu w Jaśle w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości stanowiacej własność Powiatu Jasielskiego, położonej w Warzycach 20-Mar-2009 Odsłon: 256
Uchwała Nr XXXI/207/09 Rady Powiatu w Jaśle w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z Burmistrzem Miasta Jasła porozumienia dotyczacego przejęcia zarządzania drogami gminnymi 20-Mar-2009 Odsłon: 304
Uchwała Nr XXXI/206/09 Rady Powiatu w Jaśle w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia o powierzeniu Burmistrzowi Miasta Jasła zarządzania drogami powiatowymi 20-Mar-2009 Odsłon: 272
Uchwała Nr XXXI/205/09 Rady Powiatu w Jaśle w sprawie zmiany budżetu Powiatu Jasielskiego na 2009 rok 20-Mar-2009 Odsłon: 322
Uchwała Nr XXX/204/09 Rady Powiatu w Jaśle w sprawie zawarcia porozumienia z Powiatem Sanockim w przedmiocie wspólnej realizacji projektu „Podkarpacki program stypendialny dla uczniów szkół 24-Lut-2009 Odsłon: 302
Uchwała Nr XXX/203/09 Rady Powiatu w Jaśle w sprawie rozwiązania porozumienia z dnia 17 grudnia 2001 r. 24-Lut-2009 Odsłon: 328
Uchwała Nr XXX/202/09 Rady Powiatu w Jaśle w sprawie zaciągnięcia zobowiązań przekraczających kwotę wydatków zaplanowanych w 2009 roku na sfinansowanie ubezpieczenia majatku Powiatu Jasielskiego 24-Lut-2009 Odsłon: 258
Uchwała Nr XXX/201/09 Rady Powiatu w Jaśle w sprawie zaciągnięcia zobowiązań przekraczających kwotę wydatków zaplanowanych w 2009 roku na sfinansowanie zakupu druków komunikacyjnych dla Starostwa 24-Lut-2009 Odsłon: 260
Uchwała Nr XXX/200/09 Rady Powiatu w Jaśle w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Jaśle 24-Lut-2009 Odsłon: 310
Uchwała Nr XXX/199/09 Rady Powiatu w Jaśle w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych w roku 2009, na które przeznacza się środki 24-Lut-2009 Odsłon: 253
Uchwała Nr XXX/198/09 Rady Powiatu w Jaśle w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Gminy Miasta Dębica na realizację przedsięwzięcia dotyczącego radiowej sieci szerokopasmowej WIMAX z zakresu 3600-3800 MHz 24-Lut-2009 Odsłon: 246
Uchwała Nr XXX/197/09 Rady Powiatu w Jaśle w sprawie przystapienia Powiatu Jasielskiego w porozumieniu z Gminą Miasta Dębica do realizacji przedsięwzięcia dotyczącego radiowej sieci szerokopasmowej WIMAX 24-Lut-2009 Odsłon: 249
Uchwała Nr XXX/196/09 Rady Powiatu w Jaśle w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2009 24-Lut-2009 Odsłon: 287
Uchwała Nr XXX/195/09 Rady Powiatu w Jaśle w sprawie zamiaru likwidacji I Liceum Profilowanego w Zespole Szkół Nr 1 w Jaśle, II LIceum Profilowanego w Zespole Szkół Nr 2 w Jaśle, V Liceum Profilowanego w Zespole Szkół 24-Lut-2009 Odsłon: 260
Uchwała Nr XXX/194/09 Rady Powiatu w Jaśle w sprawie zmiany budżetu Powiatu Jasielskiego na 2009 rok 24-Lut-2009 Odsłon: 317
Uchwała Nr XXIX/193/09 Rady Powiatu w Jaśle w sprawie zatwierdzenia planu pracy Stałych Komisji Rady Powiatu w Jaśle na 2009r. 29-Sty-2009 Odsłon: 304
Uchwała Nr XXIX/192/09 Rady Powiatu w Jaśle w sprawie poparcia budowy nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Jaśle 29-Sty-2009 Odsłon: 334
Uchwała Nr XXIX/191/09 Rady Powiatu w Jaśle w sprawie poparcia stanowiska w przedmiocie przebiegu drogi ekspresowej S-19 przez teren powiatu strzyżowskiego 29-Sty-2009 Odsłon: 295
Uchwała Nr XXIX/190/09 Rady Powiatu w Jaśle w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Jasielskiego 29-Sty-2009 Odsłon: 355
Uchwała Nr XXIX/189/09 Rady Powiatu w Jaśle w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Jaśle na 2009 r. 29-Sty-2009 Odsłon: 296
Uchwała Nr XXIX/188/09 Rady Powiatu w Jaśle w sprawie zmiany budżetu Powiatu Jasielskiego na 2009 rok 29-Sty-2009 Odsłon: 336
Uchwała Nr XXIX/187/09 Rady Powiatu w Jaśle w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Miasta Jasło na realizację zadania pod nazwą \"Przebudowa ulic: Kościuszki, Rynek i Kazimierza Wielkiego w Jaśle\" 29-Sty-2009 Odsłon: 294
Uchwała Nr XXVIII/186/08 Rady Powiatu w Jaśle w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny od Gminy Kołaczyce na rzecz Powiatu Jasielskiego prawa własności nieruchomości przeznaczonych pod drogę 19-Gru-2008 Odsłon: 275
Uchwała Nr XXVIII/185/08 Rady Powiatu w Jaśle w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości położonej w Sławęcinie, stanowiącej własność Powiatu Jasielskiego 19-Gru-2008 Odsłon: 258
Uchwała Nr XXVIII/184/08 Rady Powiatu w Jaśle w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu w Jaśle na 2009r. 19-Gru-2008 Odsłon: 300
Uchwała Nr XXVII/183/08 Rady Powiatu w Jaśle w sprawie zmiany nazwy Zepołu Szkół nr 1 im. Bohaterów Września w Jaśle 19-Gru-2008 Odsłon: 292
Uchwała Nr XXVIII/182/08 Rady Powiatu w Jaśle w sprawie uchwalenia Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2008 - 2015 19-Gru-2008 Odsłon: 271
Uchwała Nr XXVIII/181/08 Rady Powiatu w Jaśle w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXI/126/08 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 16 czerwca 2008 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej 19-Gru-2008 Odsłon: 284
Uchwała Nr XXVIII/180/08 Rady Powiatu w Jaśle w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/152/08 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 21 lipca 2008 roku w sprawie: zaciągnięcia kredytu z przeznaczeniem na pokrycie deficytu roku 2008 19-Gru-2008 Odsłon: 245
Uchwała Nr XXVIII/179/08 Rady Powiatu w Jaśle w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego łącznie z planem finansowym tych wydatków, które nie wygasają z końcem 2008 roku 19-Gru-2008 Odsłon: 254
Uchwała Nr XXVIII/178/08 Rady Powiatu w Jaśle w sprawie zmiany budżetu Powiatu Jasielskiego na 2008 rok 19-Gru-2008 Odsłon: 324
Uchwała Nr XXVIII/177/08 Rady Powiatu w Jaśle w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Jasielskiego na 2009 rok 19-Gru-2008 Odsłon: 300
Uchwała Nr XXVIII/176/08 Rady Powiatu w Jaśle w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale nr XXXIX/256/06 z dnia 28 lutego 2006r. Rady Powiatu w Jaśle w sprawie wieloletniego programu inwestycyjnego na lata 2006 - 2013 19-Gru-2008 Odsłon: 212
Uchwała Nr XXVII/175/08 Rady Powiatu w Jaśle w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie wspólnie z Miastem Jasło do partnerstwa w realizacji zadania pod nazwą \"Przebudowa ulic: Kościuszki, Rynek i 20-Lis-2008