fundusze podkarpackie

1. Program

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

2. Całkowita wartość projektu (brutto)

5 727 606,15 zł

3. Źródła finansowania projektu
Dofinansowanie z EFRR: 3 854 017,88 zł

4. Okres realizacji projektu

III kw. 2007 - III kw. 2009

5. Krótki opis projektu

Zakres projektu obejmował przebudowę drogi powiatowej Nr 1829R Jareniówka - Jabłonica w km 0+000,00 do 5+998,48 (czyli 6km). Konieczność wykonania przebudowy drogi podyktowana była głównie brakiem wymaganej nośności, szerokości oraz równości nawierzchni, która w stanie istniejącym była mocno zdeformowana i stanowi zagrożenie dla ruchu pojazdów.

 

Brak załączników.

Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został wytworzony. czwartek, 20, październik 2016 13:47 Paweł Szot