fundusze podkarpackie

1. Program

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013

2. Całkowita wartość projektu (brutto)

3 579 419,50 zł

3. Źródła finansowania projektu

Dofinansowanie z EFRR: 2 337 081,52 zł

4. Okres realizacji projektu

IV kw. 2009 - IV kw. 2010

5. Krótki opis projektu

Zakres projektu obejmował:

  • zmianę konstrukcji stropodachu na dach wielospadowy z zagospodarowaniem poddasza na pomieszczenia dydaktyczne wraz z obserwatorium astronomicznym w I Liceum Ogólnokształcącym w Jaśle;
  • przystosowanie budynku I LO dla osób niepełnosprawnych poprzez wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych, dźwigu osobowego, platform schodowych oraz wydzielenie WC;
  • roboty budowlano-adaptacyjne dawnego budynku pralni Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego (SOSW) na potrzeby utworzenia dodatkowych pomieszczeń przeznaczonych do organizacji zajęć rewalidacyjnych, w tym przystosowanie budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych;
  • wyposażenie sal dydaktycznych w I LO oraz SOSW;
  • zakup specjalistycznego sprzętu do prowadzenia zajęć rehabilitacyjnych w SOSW.

 

Brak załączników.

Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został wytworzony. czwartek, 20, październik 2016 13:48 Paweł Szot