logo www podstr

(projekt partnerski: Polscy Partnerzy: Powiat Jasielski, Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Andersa w Lesku, Podkarpacka Izba Gospodarcza w Krośnie, Gmina Wiśniowa; Słowacki Partner Wiodący: Vihorlackie Obserwatorium Astronomiczne -VOA w Humennem i partnerzy: Neinvestičný fond Teleskop, Gymnázium Snina, Východokarpatské združenie cestovného ruchu - VZCR, Podduklianske osvetové stredisko vo Svidníku - POS Svidnik).

1.Program

Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013.

2. Całkowita wartość projektu (brutto)

1 240 768,54 EUR

3.Źródła finansowania projektu

Wysokość udziału Partnera Powiatu Jasielskiego: 83 447,14 EUR.
Dofinansowanie dla Powiatu Jasielskiego z EFRR: 70 930,07 EUR

4.Okres realizacji projektu

II kw. 2009 - VI kw. 2012

5. Krótki opis projektu:

Celem projektu było podniesienie poziomu konkurencyjności regionu poprzez rozwój lokalnej infrastruktury, poprawa jakości oferty turystycznej oraz poprawa dostępności i jakości edukacji dla mieszkańców i turystów odwiedzających region.

Dodatkowo celem projektu było wspieranie przygotowania, budowy i modernizacji infrastruktury turystycznej związanej z astronomią. Wymiana doświadczeń oraz wiedzy w dziedzinach związanych z astronomią, turystyką, edukacją, rekreacją i związanymi z nimi usługami i biznesem. Projekt przyczyni się do wymiany doświadczeń oraz wiedzy w dziedzinach związanych z astronomią, turystyką, edukacją, rekreacją i związanymi z nimi usługami i biznesem. Umożliwił także poznawanie partnerów, przygotowanie podstaw do budowy sieci współpracy transgranicznej, wymianę młodzieży oraz dodatkowo podejmowanie działań skierowanych na ochronę środowiska naturalnego.

 

Brak załączników.

Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został wytworzony. czwartek, 20, październik 2016 13:59 Paweł Szot