fundusze podkarpackie

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013  

1. Program

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

2 Całkowita wartość projektu (brutto)

7 292 702,53 zł

4. Źródła finansowania projektu

Dofinansowanie z EFRR: 4 329 094,37 zł

5.Okres realizacji projektu

III kw. 2009 - II kw. 2012 

6. Krótki opis projektu:

Zakres projektu obejmował rozbudowę pawilonów Domu Pomocy Społecznej (DPS) w Foluszu wraz z przebudową pawilonów nr 1,2,7,8 wraz przewiązką dla osób niepełnosprawnych do pawilonu nr 10, rozbudowę pawilonu nr 3 - kuchni i pralni, rozbudowę stacji uzdatniania wody oraz modernizację systemu ogrzewania z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, zakup wyposażenia i  przystosowaniem obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Projekt był odpowiedzią na problemy zidentyfikowane w zakresie konieczności dostosowania DPS w Foluszu do wymogów ustawodawcy oraz w zakresie bezpieczeństwa i komfortu bytowania mieszkańców i innych użytkowników DPS-u. Poprzez poprawę bazy lokalowej oraz wyposażenia w sprzęt w celu dostosowania ich do zmieniających się potrzeb i standardów obowiązujących zgodnych z polskim ustawodawstwem jak również dostosowanym do standardów zagranicznych poprawi się dostępność i jakość pomocy społecznej świadczonej w DPS w Foluszu.

 

Brak załączników.

Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został wytworzony. czwartek, 20, październik 2016 14:01 Paweł Szot