fundusze podkarpackie

1. Program

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

2. Całkowita wartość projektu (brutto)

5 397 801,25 zł

3. Źródła finansowania projektu

Dofinansowanie z EFRR: 3 665 493,44 zł

4. Okres realizacji projektu

II kw. 2008 - II kw. 2009

5. Krótki opis projektu

Zakres projektu obejmował przebudowę drogi powiatowej Nr 1837R Kołaczyce - Sieklówka- (Lubla) w km 5+638 - 9 +368  (czyli 3,73 km) wraz z przebudową chodników przy drodze, zjazdów, przepustu i mostu. Celem przebudowy było dostosowanie przedmiotowego odcinka drogi do istniejącego i prognozowanego natężenia ruchu oraz poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego poprzez odnowę istniejącej nawierzchni oraz drogowych urządzeń technicznych.

 

Brak załączników.

Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został wytworzony. czwartek, 20, październik 2016 14:02 Paweł Szot
Artykuł został zmieniony. czwartek, 20, październik 2016 14:03 Paweł Szot