interreg

1. Program

Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka
2007-2013

2. Całkowita wartość projektu: 48 000 EUR

3. Źródła finansowania projektu

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego: 40 800 EUR

Budżet państwa: 4 800 EUR

Wkład własny Powiatu Jasielskiego: 2 400 EUR

4. Okres realizacji projektu

IV kw. 2013  – II kw. 2014 r.

5. Krótki opis projektu

Nadrzędnym celem projektu było kreowanie i wspieranie promocji regionu poprzez stworzenie marek i produktów regionalnych na obszarze polsko-słowackiego pogranicza.

Cele bezpośrednie projektu:

  • nawiązanie nowych kontaktów międzynarodowych pomiędzy przedstawicielami firm i instytucji działających na rzecz rozwoju przedsiębiorczości oraz turystyki;
  • rozwój potencjału lokalnych firm, podniesienie ich kompetencji i znajomości kraju sąsiada, promocja dobrych praktyk w dziedzinie transgranicznej współpracy gospodarczej, promocja i kreowanie marek regionalnych dla najlepszych produktów pogranicza;
  • rozwój wsparcia lokalnych samorządów dla firm z ich obszaru oraz ułatwienie wzajemnej współpracy i komunikacji;
  • aktywizacja COI pod kątem jego wspierania za pomocą marek i produktów regionalnych wypracowanych w ramach projektu;
  •  wypracowanie założeń do aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu w kontekście współpracy polsko – słowackiej.

 

Brak załączników.

Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został wytworzony. czwartek, 20, październik 2016 14:17 Paweł Szot