1. Program

Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność - Rozwój

2. Całkowita wartość projektu (brutto): 2 665 018,16 zł

3. Źródła finansowania projektu

Budżet Państwa: 1 332 509,00 zł
Powiat Jasielski:  832 509,16 zł  
Gmina Kołaczyce: 500 000,00 zł

4. Okres realizacji projektu

I kw. 2014 r. – III kw. 2014 r.

5. Krótki opis projektu

Projekt obejmował przebudowę drogi powiatowej Nr 1837R Kołaczyce – Sieklówka- Lubla – III etap na odcinku w km 1+632 – 3+600.

Brak załączników.

Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został wytworzony. czwartek, 20, październik 2016 14:18 Paweł Szot