Drukuj

 

UE                                                                   prow

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszaru Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja mająca na celu poprawę warunków życia i rozwoju gospodarczego mieszkańców powiatu jasielskiego, poprzez przebudowę dróg powiatowych nr 1829R Jareniówka - Jabłonica - gr. wojew.- Czermna w km 6+000 - 7+930 oraz nr 1850R Jasło - Łajsce - Zręcin w km 5+350 - 6+850 współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Przewidywane wyniki operacji: przebudowa 3,43 km dróg powiatowych.

 

 

 

W dniu 23 czerwca 2016 roku, Powiat Jasielski podpisał umowę o dofinansowanie dla projektu.

1. Program

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

2. Projekt

"Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie powiatu jasielskiego- część II" w ramach projektu realizacja przebudowy drogi powiatowej Nr 1829R Jareniówka - Jabłonica - gr. wojew. - Czermna w km 6+000-7+930 oraz przebudowa drogi powiatowej Nr 1850R Jasło - Łajsce - Zręcin w km 5+350 - 6+850.

3. Całkowita wartość projektu (brutto): 1.596.087,71 zł

4. Źródła finansowania projektu

Dofinansowanie z EFRROW: 1.015.590,00 zł

5. Okres realizacji projektu

2017 – 2018

6. Krótki opis projektu:

W ramach zaplanowanych działań na drodze powiatowej Nr 1829R Jareniówka - Jabłonica - gr. wojew. - Czermna , wykonana zostanie m.in. : likwidacja przełomów typu ciężkiego, mechaniczne ścinanie poboczy, mechaniczne oczyszczenie nawierzchni bitumicznej, miejscowe profilowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej poprzez wykonanie górnej warstwy podbudowy z mieszanki tłuczniowej, wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową, wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, uzupełnienie mieszanką tłuczniową poboczy, oczyszczenie z namułu rowów wraz z wyprofilowaniem skarp, ścieki z elementów betonowych układane na pospółce i podsypce cementowo-piaskowej, ułożenie betonowych płyt ażurowych na podsypce piaskowej, przebudowa zjazdów bocznych.

W ramach zaplanowanych działań na drodze powiatowej Nr 1850R Jasło - Łajsce – Zręcin, wykonana zostanie m.in.: likwidacja przełomów typu ciężkiego, mechaniczne ścinanie poboczy, mechaniczne oczyszczenie nawierzchni bitumicznej, miejscowe profilowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej poprzez wykonanie górnej warstwy podbudowy z mieszanki tłuczniowej, wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową, wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, uzupełnienie poboczy mieszanką tłuczniową, oczyszczenie z namułu rowów oraz przepustów pod drogą i pod zjazdami, umocnienie skarp wylotu przepustu pod drogą płytami ażurowymi układanymi na podbudowie z pospółki, wymiana materiału przepustów pod zjazdami.

 

Wytworzony przez: Janusz Pacher (Naczelnik Wydziału Rozwoju, Promocji i Spraw Społecznych)
Nadrzędna kategoria: Powiat
Kategoria: Projekty
Odsłony: 1121

Brak załączników.

Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został wytworzony. wtorek, 22, maj 2018 14:22 Paweł Szot
Artykuł został zmieniony. wtorek, 22, maj 2018 14:25 Paweł Szot