Projekty realizowane z funduszy krajowych
Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń i kursów dla uczniów i nauczycieli w ramach projektu „Poprawa jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych na terenie Powiatu Jasielskiego”
Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego w Jaśle
Mobilny przewodnik po Powiecie Jasielskim
Atrakcje turystyczne Powiatu
Stypendia sportowe
Nagrody i wyróżnienia
Szkolne schroniska młodzieżowe
Park Rekreacji i Edukacji Ekologicznej w Foluszu
Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie Powiatu Jasielskiego w 2020 roku
NABÓR ELEKTRONICZNY DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH POWIATU JASIELSKIEGO
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
Nieodpłatna pomoc prawna
Rejestry, ewidencje i archiwa oraz sposoby i zasady ich udostępniania
Dostęp do informacji publicznej
Uchwała Nr XXXIII/227/2012 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu części nieruchomości gruntowej, znajdującej się w trwałym zarządzie I LO
Uchwała XXIII/150/2012 rady powiatu w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki PFRON w roku 2012
Uchwała nr XXIII/147/2012 Rady Powiatu w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2011- 2020
Raport o stanie Powiatu Jasielskiego
Strategia Rozwoju Powiatu Jasielskiego
Jednostki organizacyjne
Gminy
Statut Powiatu Jasielskiego
Powiat
Rachunki bankowe Starostwa Powiatowego w Jaśle
Budżet Powiatu Jasielskiego na rok 2021
Budżet Powiatu Jasielskiego na rok 2020
Budżet Powiatu Jasielskiego na rok 2019
Budżet Powiatu Jasielskiego na rok 2018
Budżet Powiatu Jasielskiego na rok 2017
Budżet Powiatu Jasielskiego na rok 2016
Budżet Powiatu Jasielskiego na rok 2015
Budżet Powiatu Jasielskiego na rok 2014
Budżet Powiatu Jasielskiego na rok 2013
Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Jasielskiego za 2019 rok
Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Jasielskiego za 2018 rok
Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Jasielskiego za 2017 rok
Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Jasielskiego za 2016 rok
Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Jasielskiego za 2015 rok
Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Jasielskiego za 2014 rok
Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Jasielskiego za 2013 rok
Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Jasielskiego za 2012 rok
Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Jasielskiego za 2011 rok
Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Jasielskiego za 2010 rok
Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Jasielskiego na lata 2011 - 2020.
Uchwała Nr 6/9/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie z dnia 13 stycznia 2021 r. w sprawie: opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Jasielskiego, wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań
Uchwała Nr 6/8/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie z dnia 13 stycznia 2021 r. w sprawie: opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego przez Powiat Jasielski w uchwale budżetowej na 2021 rok
Uchwała Nr 6/91/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie z dnia 2 grudnia 2020 r. w sprawie: opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego przez Powiat Jasielski w projekcie uchwały budżetowej na 2021 rok
Uchwała Nr 6/5/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie z dnia 2 grudnia 2020 r. w sprawie: opinii projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2021-2027
Uchwała Nr 6/16/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Jasielskiego, wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań

Podkategorie

W tym dziale prezentujemy informacje o planach finansowych Powiatu oraz sprawozdaniach z ich realizacji, konstruowaniu planów finansowych oraz o majątku, jakim zarządza Powiat.

Czytaj więcej o: Finanse Powiatu

W tym dziale znajdą Państwo zestawienie rocznych planów finansowych Powiatu oraz planów finansowych przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszy pomocowych i europejskich.

Czytaj więcej o: Budżet

W tym dziale znajdą Państwo sprawozdania finansowe Powiatu, w tym sprawozdania finansowe z realizacji projektów finansowanych ze źródeł publicznych.

Czytaj więcej o: Sprawozdania z wykonania budżetu

Na tej stronie znajdują się skróty do działów o aktach prawnych.

Czytaj więcej o: Prawo lokalne

Na tej stronie znajdą Państwo Projekty uchwał Rady Powiatu.

Czytaj więcej o: Projekty uchwał Rady Powiatu

W tym dziale znajdą Państwo ogólne informacje o Biuletynie Informacji Publicznej, pomocne instrukcje oraz dane kontaktowe administratorów i redaktorów BIP.

Czytaj więcej o: O BIP

W tym dziale znajdą Państwo informacje o administratorach i redaktorach Biuletynu Informacji Publicznej Naszej Instytucji.

Czytaj więcej o: Redakcja BIP

Na tej stronie znajdą Państwo odnośniki do informacji, które mogą pomóc w korzystaniu z Biuletynu Informacji Publicznej Naszej Instytucji.

Czytaj więcej o: Pomoc BIP

rada.JPG

Skład osobowy Rady Powiatu w Jaśle:

Przewodniczący: Robert Snoch
Wiceprzewodniczący: Anna Nigborowicz
Wiceprzewodniczący: Józef Rosół

 

 

 • Baciak Irena
 • Buba Krzysztof
 • Czajka Jan
 • Lechwar Mateusz
 • Lisowski Ryszard
 • Macek – Lubaś Bożena
 • Madejczyk Sławomir
 • Miśkowicz Franciszek
 • Muzyka Jan
 • Pankiewicz Stanisław
 • Papciak Ryszard
 • Pawluś Adam
 • Pers Grzegorz
 • Przetacznik Janusz
 • Stasiowska Magdalena
 • Święch Stanisław
 • Jan Urban
 • Wawro Ewa
 • Woźniak Dorota
 • Zwierzyński Antoni 

 

 

 

Czytaj więcej o: Rada Powiatu