Tytuł Wytworzony Odsłony
Uchwała Nr XXXII/243/2016 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 30 listopada 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie w latach 2017-2018 zobowiązań na pokrycie kosztów związanych z zakupem dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń dla Starostwa Powiatowego w 30-Lis-2016 Odsłon: 631
Uchwała Nr XXXII/242/2016 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 30 listopada 2016 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi oraz opłat za jego parkowanie na parkingu strzeżonym obowiązujących na terenie Powiatu Jasielskiego w roku 2017. 30-Lis-2016 Odsłon: 726
Uchwała Nr XXXII/241/2016 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 30 listopada 2016 roku zmieniająca uchwałę w sprawie założenia Przedszkola Specjalnego Nr 12 w Jaśle dla dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym, z autyzmem i niepełnosprawno 30-Lis-2016 Odsłon: 612
Uchwała Nr XXXII/240/2016 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 30 listopada 2016 roku zmieniająca w sprawie delegowania radnych Powiatu Jasielskiego do pracy w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku 30-Lis-2016 Odsłon: 506
Uchwała Nr XXXII/239/2016 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 30 listopada 2016 roku zmieniająca Uchwałę Rady Powiatu w Jaśle w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Jaśle 30-Lis-2016 Odsłon: 656
Uchwała Nr XXXII/238/2016 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 30 listopada 2016 roku w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017. 30-Lis-2016 Odsłon: 549
Uchwała Nr XXXII/237/2016 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 30 listopada 2016 roku w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2016 rok 30-Lis-2016 Odsłon: 541