Tytuł Wytworzony Odsłony
Uchwała Nr XXII/159/2016 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 23 lutego 2016 w sprawie: zmiany Uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2016 rok. 23-Lut-2016 Odsłon: 639
Uchwała Nr XXII/158/2016 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 23 lutego 2016 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy pomiędzy Powiatem Jasielskim a Województwem Podkarpackim w sprawie określenia szczegółowych zasad współpracy przy realizacji Projektu „Podkarpa 23-Lut-2016 Odsłon: 547
Uchwała Nr XXII/157/2016 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 23 lutego 2016 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej na nieruchomościach stanowiących własność Powiatu Jasielskiego. 23-Lut-2016 Odsłon: 548
Uchwała Nr XXII/156/2016 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 23 lutego 2016 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Jasielskiego, położonej w Jaśle za cenę niższą od jej wartości rynkowej. 23-Lut-2016 Odsłon: 520
Uchwała Nr XXII/155/2016 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 23 lutego 2016 roku w sprawie zamiaru likwidacji internatu funkcjonującego przy Liceum Ogólnokształcącym im. M. Kopernika w Nowym Żmigrodzie. 23-Lut-2016 Odsłon: 553
Uchwała Nr XXII/154/2016 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 23 lutego 2016 roku w sprawie zamiaru likwidacji Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Nowym Żmigrodzie. 23-Lut-2016 Odsłon: 622
Uchwała Nr XXII/153/2016 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 23 lutego 2016 roku w sprawie zawarcia porozumienia ze Stowarzyszeniem „Kopernik” w Nowym Żmigrodzie o zapewnieniu możliwości kontynuowania nauki przez uczniów likwidowanej szkoły – Liceum Ogólnokształc 23-Lut-2016 Odsłon: 565
Uchwała Nr XXII/152/2016 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 23 lutego 2016 roku zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielenia i rozliczenia dotacji dla szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inny niż jednostka samorządu ter 23-Lut-2016 Odsłon: 557
Uchwała Nr XXII/151/2016 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 23 lutego 2016 roku zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składu osobowego i przedmiotu działania stałych Komisji Rady Powiatu w Jaśle. 23-Lut-2016 Odsłon: 568