Tytuł Wytworzony Odsłony
Uchwała Nr XXI/140/2016 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 28 stycznia 2016 roku w sprawie przystąpienia do realizacji i zabezpieczenia środków finansowych na realizację projektu pn. „Poprawa infrastruktury drogowej na terenie powiatu jasielskiego – część I”. 28-Sty-2016 Odsłon: 631
Uchwała Nr XXI/139/2016 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 28 stycznia 2016 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/124/2016 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 11 stycznia 2016 roku w sprawie przystąpienia do realizacji i zabezpieczenia środków finansowych na realizacji pr 28-Sty-2016 Odsłon: 450
Uchwała Nr XXI/138/2016 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 28 stycznia 2016 roku w sprawie przyjęcia Strategii Powiatu Jasielskiego na lata 2016 – 22. 28-Sty-2016 Odsłon: 450
Uchwała Nr XXI/137/2016 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 28 stycznia 2016 roku w sprawie powierzenia Gminie Kołaczyce realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej. 28-Sty-2016 Odsłon: 530
Uchwała Nr XXI/136/2016 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 28 stycznia 2016 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr II/7/2014 Rady Powiatu w Jaśle w sprawie ustalenia składu osobowego i przedmiotu działania stałych Komisji Rady Powiatu w Jaśle. 28-Sty-2016 Odsłon: 432
Uchwała Nr XXI/135/2016 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 28 stycznia 2016 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr II/6/2014 Rady Powiatu w Jaśle w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Jaśle. 28-Sty-2016 Odsłon: 505
Uchwała Nr XXI/134/2016 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 28 stycznia 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy 60 m² nieruchomości, znajdującej się w trwałym zarządzie I Liceum Ogólnokształcącego w Jaśle. 28-Sty-2016 Odsłon: 444
Uchwała Nr XXI/133/2016 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 28 stycznia 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy 8 m² nieruchomości, znajdującej się w trwałym zarządzie I Liceum Ogólnokształcącego w Jaśle. 28-Sty-2016 Odsłon: 432
Uchwała Nr XXI/132/2016 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 28 stycznia 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Powiat Jasielski w drodze darowizny od Gminy Skołyszyn nieruchomości położonych w miejscowości Harklowa i Pusta Wola. 28-Sty-2016 Odsłon: 458
Uchwała Nr XXI/131/2016 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 28 stycznia 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Powiat Jasielski w drodze darowizny od Gminy Skołyszyn nieruchomości położonych w miejscowości Bączal Dolny i Bączal Górny. 28-Sty-2016 Odsłon: 447