Tytuł Wytworzony Odsłony
Uchwała Nr XIX/123/2015 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Jaśle. 18-Gru-2015 Odsłon: 620
Uchwała Nr XIX/122/2015 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych w 2016 roku, działających na terenie Powiatu Jasielskiego. 18-Gru-2015 Odsłon: 564
Uchwała Nr XIX/121/2015 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr V/42/2015 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie powołania Rady Społecznej Szpitala Specjalistycznego w Jaśle. 18-Gru-2015 Odsłon: 567
Uchwała Nr XIX/120/2015 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/31/2015 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie delegowania radnych Powiatu Jasielskiego do pracy w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku 18-Gru-2015 Odsłon: 534
Uchwała Nr XIX/119/2015 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia planu Rady Powiatu w Jaśle na 2016 r. 18-Gru-2015 Odsłon: 627
Uchwała Nr XIX/118/2015 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie powierzenia Gminie Krempna realizacji zadania publicznego w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 15 kwietnia 2016 r. 18-Gru-2015 Odsłon: 2258
Uchwała Nr XIX/117/2015 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/273/06 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 2 czerwca 2006 r. w sprawie nadania statutów jednostkom budżetowym. 18-Gru-2015 Odsłon: 520
Uchwała Nr XIX/116/2015 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie trybu udzielenia i rozliczenia dotacji dla szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inny niż jednostka samorządu terytorialnego organ or 18-Gru-2015 Odsłon: 475
Uchwała Nr XIX/115/2015 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie: ustalenia wykazu wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego łącznie z planem finansowym tych wydatków, które nie wygasają z końcem 2015 roku 18-Gru-2015 Odsłon: 1899
Uchwała Nr XIX/114/2015 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie: zmiany Uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2015 rok 18-Gru-2015 Odsłon: 532