Tytuł Wytworzony Odsłony
Uchwała Nr XVII/109/2015 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Zarządu Powiatu w Jaśle w sprawie nie przedłużenia sprawozdania z realizacji „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowym 26-Lis-2015 Odsłon: 607
Uchwała Nr XVII/108/2015 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Jasielskiego Franciszka Miśkowicza. 26-Lis-2015 Odsłon: 2326
Uchwała Nr XVII/107/2015 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie odpowiedzi na skargę Stowarzyszenia Memoriału Młodzieży na Starostę Jasielskiego. 26-Lis-2015 Odsłon: 630
Uchwała Nr XVII/106/2015 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Zarządu Powiatu w Jaśle w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1833R Lipnica Górna-Wróblowa” oraz r 26-Lis-2015 Odsłon: 518
Uchwała Nr XVII/105/2015 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Jaśle. 26-Lis-2015 Odsłon: 586
Uchwała Nr XVII/104/2015 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi oraz opłat za jego parkowanie na parkingu strzeżonym obowiązujących na terenie Powiatu Jasielskiego w roku 2016. 26-Lis-2015 Odsłon: 513
Uchwała Nr XVII/103/2015 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie oceny działalności Szpitala Specjalistycznego w Jaśle. 26-Lis-2015 Odsłon: 2322
Uchwała Nr XVII/102/2015 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie pozbawienia drogi Nr 1906R Droga przez wieś Kotań oraz drogi Nr 1910R Grab – Wyszowatka kategorii drogi powiatowej. 26-Lis-2015 Odsłon: 578
Uchwała Nr XVII/101/2015 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie na rok 2016 zobowiązań na pokrycie kosztów związanych z zimowym utrzymaniem dróg, zakupem paliwa do środków transportowych, konserwacją s 26-Lis-2015 Odsłon: 607
Uchwała Nr XVII/100/2015 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie uchwalenia Rocznego Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi o podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016. 26-Lis-2015 Odsłon: 512