Tytuł Wytworzony Odsłony
Uchwała Nr XII/94/2015 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 30 października 2015 roku wsprawie działań do czasu rozpatrzenia przez Radę Powiatu w Jaśle wniosku o odwołanie Franciszka Miśkowicza z funkcji Starosty Jasielskiego. 30-Paź-2015 Odsłon: 589
Uchwała Nr XII/93/2015 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 30 października 2015 roku w sprawie powierzenia Gminie Brzyska realizacji zadania własnego Powiatu Jasielskiego pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1313R Jasło - Błażkowa - Jodłowa w km 6 + 0 30-Paź-2015 Odsłon: 540
Uchwała Nr XII/92/2015 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 30 pażdziernika 2015 roku w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych w 2015 roku, działających na terenie Powiatu Jasielskiego, 30-Paź-2015 Odsłon: 536
Uchwała Nr XII/91/2015 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 30 pażdziernika 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr III/15/10 z dnia 3-grudnia 2010 r. Rady Powiatu w Jaśle w sprawie ustalenia wysokości diet radnych Rady Powiatu w Jaśle, 30-Paź-2015 Odsłon: 616
Uchwała Nr XII/90/2015 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 30 października 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr II/7/2014 Rady Powiatu w Jaśle w sprawie ustalenia składu osobowego i przedmiotu działania stałych komisji Rady Powiatu w Jaśle, 30-Paź-2015 Odsłon: 577
Uchwała Nr XII/89/2015 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 30 pażdziernika 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr II/6/2014 Rady Powiatu w Jaśle w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Jaśle, 30-Paź-2015 Odsłon: 505
Uchwała Nr XII/88/2015 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 30 pażdziernika 2015 roku w sprawie odwołania Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Jaśle 30-Paź-2015 Odsłon: 451
Uchwała Nr XII/87/2015 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 30 października 2015 roku w sprawie odwołania Przewodniczącego Rady Powiatu w Jaśle, 30-Paź-2015 Odsłon: 622
Uchwała Nr XII/86/2015 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 30 pażdziernika 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Powiat Jasielski w drodze darowizny od Gminy Jasło nieruchomości położonych w miejscowości Chrząstówka, 30-Paź-2015 Odsłon: 643
Uchwała Nr XII/85/2015 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 30 pażdziernika 2015 roku w sprawie przystąpienia do realizacji i zabezpieczenia środków finansowych na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1845R Szebnie - Chrząstówka - Przybówka - II 30-Paź-2015 Odsłon: 612