Tytuł Wytworzony Odsłony
Uchwała Rady Powiatu w Jaśle Nr IX/72/2015 z dnia 25 czerwca 2015 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z Województwem Podkarpackim porozumienia o współpracy w zakresie przygotowania i realizacji projektu „ PODKARPACKI SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ” (PS 25-Cze-2015 Odsłon: 735
Uchwała Rady Powiatu w Jaśle Nr IX/71/2015 z dnia 25 czerwca 2015 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Jasielskiego, na rzecz Skarbu Państwa. 25-Cze-2015 Odsłon: 519
Uchwała Rady Powiatu w Jaśle Nr IX/70/2015 z dnia 25 czerwca 2015 w sprawie zmiany uchwały Nr IV/26/2011 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 3 lutego 2011 r. w sprawie zasad obciążania nieruchomości stanowiących własność Powiatu Jasielskiego służebnością przesyłu 25-Cze-2015 Odsłon: 535
Uchwała Rady Powiatu w Jaśle Nr IX/69/2015 z dnia 25 czerwca 2015 w sprawie: zmiany Uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2015 rok. 25-Cze-2015 Odsłon: 553
Uchwała Rady Powiatu w Jaśle Nr IX/68/2015 z dnia 25 czerwca 2015 w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu w Jaśle z wykonania budżetu za 2014 rok. 25-Cze-2015 Odsłon: 552
Uchwała Rady Powiatu w Jaśle Nr IX/67/2015 z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Jasielskiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Jasielskiego za 2014 rok. 25-Cze-2015 Odsłon: 500