Tytuł Wytworzony Odsłony
Uchwały Rady Powiatu w Jaśle Nr VII/59/2015 z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia realizacji przez Powiatowy Urząd Pracy w Jaśle projektu pod nazwą „Aktywizacji osób młodych pozostających bez pracy w powiecie jasielskim (I)”. 30-Kwi-2015 Odsłon: 600
Uchwały Rady Powiatu w Jaśle Nr VII/58/2015 z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie powierzenia Gminie Tarnowiec realizacji zadania własnego Powiatu Jasielskiego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1850R Jasło – Łajsce – Zręcin – w miejscowości Glinik Polski 30-Kwi-2015 Odsłon: 542
Uchwały Rady Powiatu w Jaśle Nr VII/57/2015 z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie powierzenia Gminie Tarnowiec realizacji zadania własnego Powiatu Jasielskiego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1849R Wolica – Gliniczek – Sądkowa – Dobrucowa w miejscowośc 30-Kwi-2015 Odsłon: 556
Uchwały Rady Powiatu w Jaśle Nr VII/56/2015 z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie powierzenia Gminie Tarnowiec realizacji zadania własnego Powiatu Jasielskiego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1849R Wolica – Gliniczek – Sądkowa – Dobrucowa w miejscowośc 30-Kwi-2015 Odsłon: 644
Uchwały Rady Powiatu w Jaśle Nr VII/55/2015 z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie powierzenia Gminie Tarnowiec realizacji zadania własnego Powiatu Jasielskiego pn. „Budowa chodnika i utwardzenie pobocza drogi powiatowej Nr 1892R Tarnowiec – Wrocanka – Piot 30-Kwi-2015 Odsłon: 604
Uchwały Rady Powiatu w Jaśle Nr VII/54/2015 z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie powierzenia Gminie Tarnowiec realizacji zadania własnego Powiatu Jasielskiego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1847R Szebnie – Tarnowiec – Jedlicze”. 30-Kwi-2015 Odsłon: 510
Uchwały Rady Powiatu w Jaśle Nr VII/53/2015 z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie przyjęcia do realizacji „Powiatowego Programu Profilaktycznego Promującego Prawidłowe Metody Wychowawcze w Rodzinach Zagrożonych Przemocą na lata 2015-2017”. 30-Kwi-2015 Odsłon: 650
Uchwały Rady Powiatu w Jaśle Nr VII/52/2015 z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie przyjęcia do realizacji „Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w rodzinie na lata 2015-2017”. 30-Kwi-2015 Odsłon: 501
Uchwały Rady Powiatu w Jaśle Nr VII/51/2015 z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie przyjęcia do realizacji „Powiatowego programu rozwoju pieczy zastępczej w powiecie jasielskim na lata 2015-2017’ 30-Kwi-2015 Odsłon: 667
Uchwały Rady Powiatu w Jaśle Nr VII/50/2015 z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2011-2020. 30-Kwi-2015 Odsłon: 520