Tytuł Wytworzony Odsłony
Uchwała Nr III/19/2014 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie: ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych w 2015 roku, działających na terenie Powiatu Jasielskiego. 30-Gru-2014 Odsłon: 521
Uchwała Nr III/18/2014 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie: zasad reprezentacji Powiatu Jasielskiego w Związku Powiatów Województwa Podkarpackiego. 30-Gru-2014 Odsłon: 577
Uchwała Nr III/17/2014 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie: przyjęcia statutu Związku Powiatów Województwa Podkarpackiego. 30-Gru-2014 Odsłon: 622
Uchwała Nr III/16/2014 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie: utworzenia Związku Powiatów Województwa Podkarpackiego 30-Gru-2014 Odsłon: 586
Uchwała Nr III/15/2014 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie: udzielenia zgody na bonifikatę od opłat rocznych za nieruchomość oddaną w trwały zarząd. 30-Gru-2014 Odsłon: 531
Uchwała Nr III/14/2014 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie: powierzenia Gminie Tarnowiec realizacji zadania pod nazwą „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1849R Wolica-Gliniczek- Sądkowa- Dobrucowa w miejscowości Gliniczek”. 30-Gru-2014 Odsłon: 653
Uchwała Nr III/13/2014 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie: ustalenia przebiegu istniejących dróg powiatowych na obszarze Powiatu Jasielskiego. 30-Gru-2014 Odsłon: 493
Uchwała Nr III/12/2014 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr LIX/411/2014 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego łącznie z planem finansowym ty 30-Gru-2014 Odsłon: 552
Uchwała Nr III/11/2014 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie: zmiany Uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na rok 2014 rok 30-Gru-2014 Odsłon: 574
Uchwała Nr III/10/2014 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2011-2020 30-Gru-2014 Odsłon: 659