Tytuł Wytworzony Odsłony
Uchwała Nr LIX/418/2014 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LVII/403/2014 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na lata 2015 - 2017 na pokrycie kosztów 06-Lis-2014 Odsłon: 497
Uchwała Nr LIX/417/2014 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015 06-Lis-2014 Odsłon: 597
Uchwała Nr LIX/416/2014 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie powierzenia Gminie Tarnowiec realizacji zadania publicznego w zakresie zimowego utrzymywania dróg powiatowych położonych na Gminie Tarnowiec w sezonie zimowym 2014/2015 06-Lis-2014 Odsłon: 580
Uchwała Nr LIX/415/2014 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie uchwalenia aktualizacji: ,,Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Jasielskiego na lata 2010-2013 z perspektywą na lata 2014-2017\" 06-Lis-2014 Odsłon: 574
Uchwała Nr LIX/414/2014 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za usuwanie pojazdów z drogi oraz opłat za przechowywanie na parkingu strzeżonym 06-Lis-2014 Odsłon: 607
Uchwała Nr LIX/413/2014 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązań na 2015 rok na pokrycie kosztów związanych z zimowym utrzymywanie dróg, zakupem paliwa do środków transportowych, konserwacje sygn 06-Lis-2014 Odsłon: 961
Uchwała Nr LIX/412/2014 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie na rok 2015 zobowiązań na pokrycie kosztów związanych z utrzymywaniem czystości oraz monitorowaniem i ochroną mienia w budynku Starostwa Powi 06-Lis-2014 Odsłon: 615
Uchwała Nr LIX/411/2014 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego łącznie z planem finansowych tych wydatków, które nie wygasają z końcem 2014 roku 06-Lis-2014 Odsłon: 822
Uchwała Nr LIX/410/2014 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2014 rok 06-Lis-2014 Odsłon: 627