Tytuł Wytworzony Odsłony
Uchwała Nr LII/372/2014 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości stanowiącej własność powiatu Jasielskiego, położonej w Nowym Żmigrodzie 24-Kwi-2014 Odsłon: 502
Uchwała Nr LII/371/2014 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne obciążenie służebnością gruntową nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Jasielskiego 24-Kwi-2014 Odsłon: 559
Uchwała Nr LII/370/2014 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na lata 2015-2016 na pokrycie kosztów usług teleinformatycznych 24-Kwi-2014 Odsłon: 515
Uchwała Nr LII/369/2014 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLV/304/2013 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 26.09.2013 r. w sprawie przekazania Wójtowi Gminy Krempna zadania zarządzania drogą powiatową Nr 1910R Grab - Wysz 24-Kwi-2014 Odsłon: 547
Uchwała Nr LII/368/2014 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie podziału Powiatu Jasielskiego na okręgi wyborcze 24-Kwi-2014 Odsłon: 661
Uchwała Nr LII/367/2014 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2011-2020 24-Kwi-2014 Odsłon: 574
Uchwała Nr LII/366/2014 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2014 rok 24-Kwi-2014 Odsłon: 550