Tytuł Wytworzony Odsłony
Uchwała Nr XLIX/353/2014 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 22 stycznia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu pomieszczenia użytkowego, znajdującego się w budynku położonym na nieruchomości stanowiącej współwłasność Powiatu Jasielski 22-Sty-2014 Odsłon: 623
Uchwała Nr XLIX/352/2014 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 22 stycznia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie na lata 2015-2016 zobowiązania na pokrycie kosztów przyłączenia do sieci dystrybucyjnej budynku położonego przy ul. 3 Maja 95 w Jaśle, stano 22-Sty-2014 Odsłon: 568
Uchwała Nr XLIX/351/2014 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 22 stycznia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego, znajdującego się w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Technicznych im. Bohaterów Września w Jaśle 22-Sty-2014 Odsłon: 575
Uchwała Nr XLIX/350/2014 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 22 stycznia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Powiat Jasielski w drodze darowizny nieruchomości położonej w miejscowości Warzyce, gmina Jasło 22-Sty-2014 Odsłon: 517
Uchwała Nr XLIX/349/2014 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 22 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych w 2014 roku, działających na terenie Powiatu Jasielskiego 22-Sty-2014 Odsłon: 564
Uchwała Nr XLIX/348/2014 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 22 stycznia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Jaśle na 2014 r. 22-Sty-2014 Odsłon: 524
Uchwała Nr XLIX/347 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 22 stycznia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy stałych komisji Rady Powiatu w Jaśle na 2014 r. 22-Sty-2014 Odsłon: 494
Uchwała XLIX/346/2014 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 22 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2011-2020 22-Sty-2014 Odsłon: 562
Uchwała Nr XLIX/345/2014 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 22 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2014 rok 22-Sty-2014 Odsłon: 556