Tytuł Wytworzony Odsłony
Uchwała Nr XLVII/337/2013 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/319/2013 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 24 października 2013 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego łącznie z planem fina 28-Lis-2013 Odsłon: 524
Uchwała Nr XLVII/336/2013 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/314/2013 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 24 października 2013 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2013 rok 28-Lis-2013 Odsłon: 545
Uchwała Nr XLVII/335/2013 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie na lata 2014-2016 zobowiązań na pokrycie kosztów przyłączenia do sieci dystrybucyjnej obiektów szkolnych przy ul. Staszica w Jaśle 28-Lis-2013 Odsłon: 496
Uchwała Nr XLVII/334/2013 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na rok 2014 na pokrycie kosztów usług teleinformatycznych 28-Lis-2013 Odsłon: 528
Uchwała Nr XLVII/333/2013 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale nr XXXVI/251/2013 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 8 marca 2013 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Miasta Jasła z przeznaczeniem 28-Lis-2013 Odsłon: 567
Uchwała nr XLVII/332/2013 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Powiat Jasielski w drodze darowizny na rzecz Województwa Podkarpackiego nieruchomości położonych w Jaśle, obręb nr 15 - Żółków 28-Lis-2013 Odsłon: 671
Uchwała Nr XLVII/331/2013 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie na rok 2014 zobowiązań na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem czystości oraz monitorowaniem i ochroną mienia w budynku Starostwa Pow 28-Lis-2013 Odsłon: 488
Uchwała Nr XLVII/330/2013 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za usuwanie pojazdów z drogi oraz opłat za przechowywanie na parkingu strzeżonym 28-Lis-2013 Odsłon: 496
Uchwała Nr XLVII/329/2013 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014 28-Lis-2013 Odsłon: 535
Uchwała Nr XLVII/328/2013 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie odpowiedzi na skargę dotyczącą zachowania lekarza wykonującego pracę w Szpitalu Specjalistycznym w Jaśle i Dyrekcji Szpitala 28-Lis-2013 Odsłon: 592