Tytuł Wytworzony Odsłony
Uchwała nr XLVI/324/2013 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 24 października 2013 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Dębowiec 24-Paź-2013 Odsłon: 669
Uchwała nr XLVI/323/2013 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 24 października 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązań w latach 2014-2017 na udzielenie pomocy finansowej dla Związku Gmin Dorzecza Wisłoki na realizację projektu 24-Paź-2013 Odsłon: 605
Uchwała nr XLVI/322/2013 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 24 października 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Powiatu Jasielskiego 24-Paź-2013 Odsłon: 560
Uchwała nr XLVI/321/2013 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 24 października 2013 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązań na 2014 r. na udzielenie pomocy finansowej dla Miasta Jasła na zmianę Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz zmian 24-Paź-2013 Odsłon: 586
Uchwała nr XLVI/320/2013 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 24 października 2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXV/237/09 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 28 lipca 2009 r. w sprawie pozbawienia dróg, na terenie Powiatu Jasielskiego kategorii dróg powiatowych 24-Paź-2013 Odsłon: 531
Uchwała nr XLVI/319/2013 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 24 października 2013 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego łącznie z planem finansowym tych wydatków, które nie wygasają z końcem 2013 roku 24-Paź-2013 Odsłon: 598
Uchwała nr XLVI/318/2013 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 24 października 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze darowizny na rzecz Miasta Jasła nieruchomości położonych w Jaśle, obręb nr 07 - Południe 24-Paź-2013 Odsłon: 552
Uchwala nr XLVI/317/2013 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 24 października 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązań na 2014 rok na pokrycie kosztów związanych z zimowym utrzymaniem dróg, zakupem paliwa do środków transportowych, konserwacją 24-Paź-2013 Odsłon: 565
Uchwała nr XLVI/316/2013 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 24 października 2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVII/260/2013 z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Jasielski 24-Paź-2013 Odsłon: 544
Uchwała nr XLVI/315/2013 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 24 października 2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXX/202/2012 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 19 października 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na zabezpieczenie środków na realizację projektu 24-Paź-2013 Odsłon: 583