Tytuł Wytworzony Odsłony
Uchwała Nr XLV/313/2013 Rady Powiatu w Jaśle w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie na lata 2014 - 2015 zobowiązań na pokrycie kosztów związanych z zakupem energii elektrycznej dla jednostek organizacyjnych Powiatu Jasielskiego i Starostwa Powiatowego 26-Wrz-2013 Odsłon: 615
Uchwała Nr XLV/312/2013 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 26 września 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu powierzchni użytkowej, znajdującej się w trwałym zarządzie Zespołu Szkół nr 4 w Jaśle 26-Wrz-2013 Odsłon: 574
Uchwała nr XLV/311/2013 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 26 września 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Jasielskiego, położonej w Jaśle, obręb nr 06 - Zachód 26-Wrz-2013 Odsłon: 504
Uchwała Nr XLV/310/2013 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 26 września 2013 r. w sprawie pozbawienia drogi Nr 1842 Jasło-Warzyce kategorii drogi powiatowej 26-Wrz-2013 Odsłon: 581
Uchwała Nr XLV/309/2013 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 26 września 2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXV/237/09 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 28 lipca 2009 r. w sprawie pozbawienia dróg na terenie Powiatu Jasielskiego kategorii dróg powiatowych 26-Wrz-2013 Odsłon: 617
Uchwała Nr XLV/308/2013 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 26 września 2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXV/250/2013 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu pn.\"Rozwój produktów i marek regionaln 26-Wrz-2013 Odsłon: 537
Uchwała Nr XLV/307/2013 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 26 września 2013 r. w sprawie przystąpienia do realizacji i zabezpieczenia środków finansowych na realizacje projektu pn. \"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1837R Kołaczyce-Sieklówka-Lubla - III etap\" 26-Wrz-2013 Odsłon: 510
Uchwała Nr XLV/306/2013 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 26 września 2013 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2013 rok 26-Wrz-2013 Odsłon: 581
Uchwała Nr XLV/3052013 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 26 września 2013 r. w sprawie powierzenia Gminie Tarnowiec realizacji zadania publicznego w zakresie zimowego utrzymywania dróg powiatowych położonych na terenie Gminy Tarnowiec w sezonie zimowym 2013/201 26-Wrz-2013 Odsłon: 548
Uchwała Nr XLV/304/2013 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 26 września 2013 r. w sprawie przekazania Wójtowi Gminy Krempna zadania zarządzania drogą powiatową Nr 1910R Grab - Wyszowatka 26-Wrz-2013 Odsłon: 530