Tytuł Wytworzony Odsłony
Uchwała Nr XXXIX/276/2013 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie zamiaru przystąpienia do projektu 26-Kwi-2013 Odsłon: 216
Uchwała Nr XXXIX/275/2013 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu pn. \"Dla spójności i dostępności - analiza możliwości rozwojowych obszaru krośnieńskiego-jasielskiego\" 26-Kwi-2013 Odsłon: 225
Uchwała Nr XXXIX/274/2013 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Powiatu Jasielskiego 26-Kwi-2013 Odsłon: 241
Uchwała Nr XXXIX/273/2013 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu pomieszczenia użytkowego znajdującego się w budynku stanowiącym współwłasność Powiatu Jasielskiego 26-Kwi-2013 Odsłon: 220
Uchwała Nr XXXIX/272/2013 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie rozpatrzenia skargi złożonej przez Ośrodek Szkolenia i Usług Zawodowych L. Feleńczak w Rzeszowie na działania Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Jaśle 26-Kwi-2013 Odsłon: 223
Uchwała Nr XXXIX/271/2013 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia nieruchomości będących własnością Powiatu Jasielskiego, położonych w Trzcinicy 26-Kwi-2013 Odsłon: 222
Uchwała Nr XXXIX/270/2013 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie likwidacji Sportowego Liceum Ogólnokształcącego w Trzcinicy 26-Kwi-2013 Odsłon: 230
Uchwała Nr XXXIX/269/2013 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie likwidacji Technikum w Trzcinicy 26-Kwi-2013 Odsłon: 326
Uchwała NR XXXIX/268/2013 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawdodowej w Trzcinicy 26-Kwi-2013 Odsłon: 243
Uchwała Nr XXXIX/267/2013 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie likwidacji Gimnazjum Sportowego w Trzcinicy 26-Kwi-2013 Odsłon: 246