Tytuł Wytworzony Odsłony
Uchwała Nr XXXIX/276/2013 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie zamiaru przystąpienia do projektu 26-Kwi-2013 Odsłon: 479
Uchwała Nr XXXIX/275/2013 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu pn. \"Dla spójności i dostępności - analiza możliwości rozwojowych obszaru krośnieńskiego-jasielskiego\" 26-Kwi-2013 Odsłon: 590
Uchwała Nr XXXIX/274/2013 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Powiatu Jasielskiego 26-Kwi-2013 Odsłon: 528
Uchwała Nr XXXIX/273/2013 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu pomieszczenia użytkowego znajdującego się w budynku stanowiącym współwłasność Powiatu Jasielskiego 26-Kwi-2013 Odsłon: 572
Uchwała Nr XXXIX/272/2013 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie rozpatrzenia skargi złożonej przez Ośrodek Szkolenia i Usług Zawodowych L. Feleńczak w Rzeszowie na działania Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Jaśle 26-Kwi-2013 Odsłon: 530
Uchwała Nr XXXIX/271/2013 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia nieruchomości będących własnością Powiatu Jasielskiego, położonych w Trzcinicy 26-Kwi-2013 Odsłon: 502
Uchwała Nr XXXIX/270/2013 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie likwidacji Sportowego Liceum Ogólnokształcącego w Trzcinicy 26-Kwi-2013 Odsłon: 539
Uchwała Nr XXXIX/269/2013 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie likwidacji Technikum w Trzcinicy 26-Kwi-2013 Odsłon: 722
Uchwała NR XXXIX/268/2013 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawdodowej w Trzcinicy 26-Kwi-2013 Odsłon: 537
Uchwała Nr XXXIX/267/2013 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie likwidacji Gimnazjum Sportowego w Trzcinicy 26-Kwi-2013 Odsłon: 663