Tytuł Wytworzony Odsłony
Uchwała Nr XXXVII/262/2013 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu partnerskiego 21-Mar-2013 Odsłon: 491
Uchwała Nr XXXVII/261/2013 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu pomieszczenia użytkowego, znajdującego się w budynku stanowiącym współwłasność Powiatu Jasielskiego 21-Mar-2013 Odsłon: 505
Uchwała Nr XXXVII/260/2013 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Jasielski oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów 21-Mar-2013 Odsłon: 539
Uchwała Nr XXXVII/259/2013 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie przekształcenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowym Żmigrodzie działającego w strukturach Domu Pomocy Społecznej w odrębną jednostkę organizacyjną Powiatu Jasielskiego 21-Mar-2013 Odsłon: 478
Uchwała Nr XXXVII/255/2013 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2013 rok 21-Mar-2013 Odsłon: 658
Uchwała nr XXXVII/258/2013 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie zmany Uchwały Nr XLII/273/06 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 2 czerwca 2006 roku w sprawie nadania statutów jednostkom budżetowym 21-Mar-2013 Odsłon: 497
Uchwała Nr XXXVII/256/2013 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2011 - 2020 21-Mar-2013 Odsłon: 548
Uchwała nr XXXVII/257/2013 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki finansowe Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczone na realizację zadań w 2013 roku 21-Mar-2013 Odsłon: 563