Tytuł Wytworzony Odsłony
Uchwała nr XXXIV/247/2013 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 25 stycznia 2013 r. w sprawie uchwały Nr XXXI/214/2012 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 15 listopada 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągniecie zobowiązań na lata 2013-2014 25-Sty-2013 Odsłon: 548
Uchwała Nr XXXIV246/2013 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 25 stycznia 2013 r. w sprawie określenia zasad zbywania, oddawania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych Szpitala Specjalistycznego w Jaśle 25-Sty-2013 Odsłon: 552
Uchwała Nr XXXIV/245/2013 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 25 stycznia 2013 r. w sprawie powierzenia Gminie Kołaczyce realizacji zadania 25-Sty-2013 Odsłon: 542
Uchwała nr XXXIV/244/2013 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 25 stycznia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy części nieruchomości, znajdującej sie w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Nr 3 w Jaśle 25-Sty-2013 Odsłon: 544
Uchwała nr XXXIV/243/2013 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 25 stycznia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego, znajdującego się w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Nr 3 w Jaśle 25-Sty-2013 Odsłon: 546
Uchwała nr XXXIV/242/2013 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 25 stycznia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Jaśle 25-Sty-2013 Odsłon: 545
Uchwała nr XXXIV/241/2013 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 25 stycznia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy stałych komisji Rady Powiatu w Jaśle na 2013 r. 25-Sty-2013 Odsłon: 544
Uchwała nr XXXIV/240/2013 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 25 stycznia 2013 r. w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół im. Mikołaja Kopernika w Nowym Żmigrodzie 25-Sty-2013 Odsłon: 504
Uchwała nr XXXIV/239/2013 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 25 stycznia 2013 r. w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Uzupełniającego nr 5 dla Dorosłych w Jaśle 25-Sty-2013 Odsłon: 509
Uchwała nr XXXIV/238/2013 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 25 stycznia 2013 r. w sprawie wyłączenia szkoły o nazwie Technikum Uzupełniające nr 5 dla Dorosłych w Jaśle z Zespołu Szkół Budowlanych im. Króla Kazimierza Wielkiego w Jaśle 25-Sty-2013 Odsłon: 593