Tytuł Wytworzony Odsłony
Uchwała Nr XXXIII/229/2012 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu systemowego pt. \"Program aktywizacji społecznej 20-Gru-2012 Odsłon: 572
Uchwała Nr XXXIII/228/2012 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Powiatu Jasielskiego prawa własności nieruchomości położonej w miejscowości Święcany 20-Gru-2012 Odsłon: 574
Uchwała Nr XXXIII/226/2012 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie przystąpienia do realizacji i zabezpieczenia środków finansowych na realizację projektu 20-Gru-2012 Odsłon: 540
Uchwała Nr XXXIII/225/2012 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXIX/198/2012 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 27 września 2012 roku w sprawie przystąpienia do realizacji i zabezpieczenia 20-Gru-2012 Odsłon: 714
Uchwała Nr XXXIII/224/2012 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych w 2013 roku, działających na terenie Powiatu Jasielskiego 20-Gru-2012 Odsłon: 748
Uchwała Nr XXXIII/223/2012 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/273/06 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 2 czerwca 2006 r. w sprawie nadania statutów jednostkom budżetowym 20-Gru-2012 Odsłon: 512
Uchwała Nr XXXIII/222/2012 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu powierzchni użytkowej, znajdującej się w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Nr 4 w Jaśle 20-Gru-2012 Odsłon: 504
Uchwała Nr XXXIII/221/2012 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/15/10 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 30 grudnia 2010 w sprawie ustalenia wysokości diet radnych Rady Powiatu w Jaśle 20-Gru-2012 Odsłon: 548
Uchwała Nr XXXIII/220/2012 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu w Jaśle na 2013 r. 20-Gru-2012 Odsłon: 546
Uchwała Nr XXXIII/219/2012 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie: ustalenia wykazu wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego łącznie z planem finansowym tych wydatków, które nie wygasają z końcem 2012 roku 20-Gru-2012 Odsłon: 519