Tytuł Wytworzony Odsłony
Uchwała XXX/209/2012 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 19 października 2012 w sprawie powierzenia Gminie Kołaczyce realizacji zadania publicznego w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych 19-Paź-2012 Odsłon: 617
Uchwała Rady Powiatu w Jaśle z dnia 19 października 2012 w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/199/2012 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 27 października 2012 w sprawie powierzenia Gminie Tarnowiec 19-Paź-2012 Odsłon: 597
Uchwała XXX/207/2012 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 19 października 2012 r zatwierdzenia realizacji przez PUP w Jaśle projektu pod tytułem „Czas na własną firmę\" współfinansowanego ze środków Europ. Funduszu Społecznego. 19-Paź-2012 Odsłon: 561
Uchwała XXX/206/2012 Rady Powiatu w Jaśle w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części nieruchomości, znajdującej się w trwałym zarządzie I Liceum Ogólnokształcącego w Jaśle. 19-Paź-2012 Odsłon: 612
Uchwała XXX/205/2012 Rady Powiatu w Jaśle 2012 r. ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi oraz opłat za przechowywanie na parkingu strzeżonym. 19-Paź-2012 Odsłon: 493
Uchwała XXX/204/2012 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 19 października 2012 w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie w latach 2013 - 2016 zobowiązań na pokrycie kosztów związanych z zakupem dokumentów komunikacyjnych 19-Paź-2012 Odsłon: 557
Uchwała XXX/203/2012 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 19 października 2012 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2012 rok. 19-Paź-2012 Odsłon: 555
Uchwała XXX/202/2012 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 19 października 2012 w sprawie zmiany uchwały Nr XV/90/2011 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 27.10.2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na zabezpiecz. środków na realizację 19-Paź-2012 Odsłon: 661
Uchwała XXX/201/2012 Rady Powiatu powierzeniu Gminie Krempna realizacji zadania pn. „Budowa kanalizacji deszczowej i chodnika dla pieszych w ciągu drogi pow. Krempna-Polany strona lewa\". 19-Paź-2012 Odsłon: 674
Uchwała Rady Powiatu z dnia 19 października 2012 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Pow. Jasielskiego na lata 2011 - 2020. 19-Paź-2012 Odsłon: 539