Tytuł Wytworzony Odsłony
Uchwała Nr XXIX/199/2012 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 27 września 2012 r. w sprawie powierzenia Gminie Tarnowiec realizacji zadania publicznego w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych 27-Wrz-2012 Odsłon: 508
Uchwała Nr XXIX/198/2012 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 27 września 2012 r. w sprawie przystąpienia do realizacji i zabezpieczenia środków finansowych na realizację projektu pn. \"Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1313R 27-Wrz-2012 Odsłon: 549
Uchwała Nr XXIX/197/2012 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 27 września 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Powiatu Jasielskiego prawa własności nieruchomości położonej w miejscowości Bieździadka 27-Wrz-2012 Odsłon: 547
Uchwała Nr XXIX/196/2012 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 27 września 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na rzecz Powiatu Jasielskiego prawa własności nieruchomości położonej w miejscowości Gorajowice 27-Wrz-2012 Odsłon: 541
Uchwała Nr XXIX/195/2012 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 27 września 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego znajdującego się w użytkowaniu Zespołu Szkół Technicznych 27-Wrz-2012 Odsłon: 585
Uchwała Rady Powiatu w Jaśle z dnia 27 września 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu powierzchni użytkowej znajdującej się w użytkowaniu Zespołu Szkół Technicznych im. Bohaterów Września w Jaśle 27-Wrz-2012 Odsłon: 491
Uchwała Nr XXIX/193/2012 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 27 września 2012 r. w sprawie rozpatrzenia wezwania Tadeusza Baniaka do usunięcia naruszenia prawa przez Radę Powiatu w Jaśle w Uchwale Nr XXVIII/183/2012 z dnia 23 sierpnia 2012 r. 27-Wrz-2012 Odsłon: 512
Uchwała Nr XXIX/192/2012 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 27 września 2012 r. w sprawie odpowiedzi na skargę XXX - nauczyciela w Zespole Szkół w Nowym Żmigrodzie na Dyrektora ZS Panią Barbarę Wierdak-Cyboroń 27-Wrz-2012 Odsłon: 511
Uchwała Nr XXIX/191/2012 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 27 września 2012 r. w sprawie zatwierdzenia realizacji przez Powiatowy Urząd Pracy w jaśle projektu pod tytułem \"Bądź aktywny - zwolnij bezrobocie\" 27-Wrz-2012 Odsłon: 542
Uchwała Nr XXIX/190/2012 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 27 września 2012 r. w sprawie: zmiany Uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2012 rok 27-Wrz-2012 Odsłon: 555