Tytuł Wytworzony Odsłony
Uchwała nr XXVIII/189/2012 Rady Powiatu w Jaśle w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązań na lata 2013-2014 dla projektu \"Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiat Jasielski - II etap\" 23-Sie-2012 Odsłon: 549
Uchwała nr XXVIII/188/2012 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 23 sierpnia 2012 r w sprawie wyrażenia zgody na zaciągniecie zobowiązań w latach 2013-2014 dla projektu pn. \"Jasielska strefa usług publicznych\" 23-Sie-2012 Odsłon: 497
Uchwała nr XXVIII/187/2012 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XLIV/295/10 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia 23-Sie-2012 Odsłon: 498
Uchwała nr XXVIII/186/2012 Rada Powiatu w Jaśle z dnia 23 sierpnia r. skład Zespołu Szkół nr w Jaśle 23-Sie-2012 Odsłon: 751
Uchwała nr XXVIII/185/2012 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie ustalenia rozkładu aptek ogólnodostępnych w 2012 roku, działających na terenie Powiatu Jasielskiego. 23-Sie-2012 Odsłon: 539
Uchwała nr XXVIII/184/2012 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie uchwalenia 3 - letniego Powiatowego programu rozwoju pieczy zastępczej w powiecie jasielskim na lata 2012 - 2014 23-Sie-2012 Odsłon: 597
Uchwała nr XXVIII/183/2012 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 23 sierpnia w sprawie odpowiedzi na ponowną skargę Pana Tadeusza Baniaka na podział środków finansowych dla klubów sportowych i stowarzyszeń na 2012 r. 23-Sie-2012 Odsłon: 541
Uchwała nr XXVIII/182/2012 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego 2012 rok. 23-Sie-2012 Odsłon: 510