Tytuł Wytworzony Odsłony
Uchwała Rady Powiatu XIX/138/2012 Rady Powiatu w Jaśle w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę części nieruchomości Powiatu Jasielskiego w Nowym Żmigrodzie. 16-Lut-2012 Odsłon: 518
Uchwała XIX/137/2012 Rady Powiatu z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na najem w trybie bezprzetargowym pomieszczeń w budynku stanowiącym współwłasność Powiatu Jasielskiego. 16-Lut-2012 Odsłon: 558
Uchwała XIX/136/2012 Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie pomieszczeń w budynku stanowiącym współwłasność Powiatu Jasielskiego. 16-Lut-2012 Odsłon: 580
Uchwała XIX/135/2012 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 16 lutego w sprawie wyrażenia zgody na najem powierzchni użytkowej znajdującej się w użytkowaniu Szpitala Specjalistycznego w Jaśle. 16-Lut-2012 Odsłon: 614
Uchwała XIX/134/2012 Rady Powiatu w Jaśle w sprawie zamiaru likwidacji Techniku Uzupełniającego Nr 2 im. Generała Józefa Hallera wchodzącego w skład Zespołu Szkół Usługowych i Spożywczych w Jaśle. 16-Lut-2012 Odsłon: 530
Uchwała Rady Powiatu XIX/133/2102 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 16 lutego zamiaru likwidacji Technikum Uzupełniającego Nr 4 wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 4 w Jaśle. 16-Lut-2012 Odsłon: 608
Uchwała XIX/132/2012 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 16 lutego 2012 zamiaru likwidacji Technikum Uzupełniającego Nr 3 wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 3 im. Stanisława Pawłowskiego w Jaśle. 16-Lut-2012 Odsłon: 697
Uchwała XIX/131/2012 Rady Powiatu z dnia 16 lutego w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Uzupełniającego Nr 1 wchodzącego w skład Zespołu Szkół Technicznych im. Bohaterów Września w Jaśle. 16-Lut-2012 Odsłon: 532
Uchwała XIX/130/2012 Rady Powiatu w Jaśle w sprawie zamiaru przekształcenia Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego w Jaśle wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 3 im. Stanisława Pawłowskiego w Jaśle. 16-Lut-2012 Odsłon: 487
Uchwała XIX/129/2012 Rady Powiatu zamiaru przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Trzcinicy wchodzącej w skład Zespołu Szkół im. prof. T. Marchlewskiego w Trzcinicy. 16-Lut-2012 Odsłon: 523