Tytuł Wytworzony Odsłony
Uchwała nr XVII/112/2011 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie realizacji i zabezpieczeń środków finansowych dla projektu pn. \"Odbudowa powiatowej infrastruktury drogowej na terenie powiatu jasielskiego\" 22-Gru-2011 Odsłon: 584
Uchwała nr XVII/111/2011 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązań w 2012 roku na pokrycie kosztów związanych z dystrybucją oraz zakupem energii elektrycznej dla DPS w Foluszu. 22-Gru-2011 Odsłon: 566
Uchwała nr XVII/110/2011 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązań w 2012 roku na pokrycie kosztów dostawy żywności dla mieszkańców DPS w Foluszu 22-Gru-2011 Odsłon: 528
Uchwała nr XVII/109/2011 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązań z ubezpieczeniem mienia Domu Pomocy Społecznej w Foluszu. 22-Gru-2011 Odsłon: 524
Uchwała nr XVII/108/2011 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych w roku 2012, działających na terenie Powiatu Jasielskiego. 22-Gru-2011 Odsłon: 534
Uchwała nr XVII/107/2011 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu w Jaśle na 2012 rok. 22-Gru-2011 Odsłon: 565
Uchwała nr XVII/106/2011 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie: ustalenia wykazu wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego łącznie z planem finansowym tych wydatków, które nie wygasają z końcem 2011 r. 22-Gru-2011 Odsłon: 518
Uchwała nr XVII/105/2011 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 2011r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2011 rok. 22-Gru-2011 Odsłon: 598
Uchwała nr XVII/104/2011 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2011 - 2020. 22-Gru-2011 Odsłon: 664
Uchwała budżetowa Powiatu Jasielskiego na 2012 rok Rady Powiatu w Jaśle nr XVII/103/2011 z dnia 22 grudnia 2011r. 22-Gru-2011 Odsłon: 628