Tytuł Wytworzony Odsłony
Uchwały Nr XV/96/2011 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 27 października 2011 r. w sprawie odpowiedzi na skargę Pana Adama Kucharskiego, 27-Paź-2011 Odsłon: 627
Uchwały Nr XV/95/2011 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 27 października 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na 2012 r. na zadanie inwestycyjne pn. „Adaptacja pomieszczeń budynku ZS w Nowym Żmigrodzie 27-Paź-2011 Odsłon: 515
Uchwały Nr XV/94/2011 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 27 października 2011 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi 27-Paź-2011 Odsłon: 535
Uchwały Nr XV/93/2011 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 27 października 2011 r. w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego, 27-Paź-2011 Odsłon: 522
Uchwały Nr XV/92/2011 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 27 października 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na 2012 rok na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1828R Święcany - Lisów\" 27-Paź-2011 Odsłon: 584
Uchwały Nr XV/91/2011 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 27 października 2011 r. w sprawie przystąpienia do realizacji i zabezpieczenia środków finansowych na realizację projektu pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1837R 27-Paź-2011 Odsłon: 515
Uchwały Nr XV/90/2011 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 27 października 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na zabezpieczenie środków na realizację projektu pn. „Kompleksowa informatyzacja Szpitala Specjalistycznego w Jaśle jako element PSIM 27-Paź-2011 Odsłon: 542
Uchwały Nr XV/89/2011 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 27 października 2011 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2011 r., 27-Paź-2011 Odsłon: 565
Uchwały Nr XV/88/2011 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 27 października 2011 r. w sprawie powierzenia Gminie Tarnowiec realizacji zadania publicznego w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Tarnowiec 27-Paź-2011 Odsłon: 539