Tytuł Wytworzony Odsłony
Nr XII/79/2011 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 12 sierpnia 2011 r. w sprawie powierzenia Gminie Skołyszyn realizacji zadań pod nazwą „Budowa chodników wraz z odwodnieniem jezdni w ciągu dróg powiatowych na terenie Gminy Skołyszyn” 12-Sie-2011 Odsłon: 515
Nr XII/78/2011 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 12 sierpnia 2011 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Miasta Jasło z przeznaczeniem na realizację zadania „Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z rejonu 12-Sie-2011 Odsłon: 491
Nr XII/77/2011 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 12 sierpnia 2011 r. w sprawie likwidacji Technikum w Nowym Żmigrodzie funkcjonującego w ramach Zespołu Szkół w Nowym Żmigrodzie 12-Sie-2011 Odsłon: 504
Nr XII/76/2011 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 12 sierpnia 2011 r. w sprawie likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Nowym Żmigrodzie funkcjonującej w ramach Zespołu Szkół w Nowym Żmigrodzie 12-Sie-2011 Odsłon: 460
Nr XII/75/2011 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 12 sierpnia 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na najem w trybie bezprzetargowym powierzchni użytkowej w budynku Starostwa Powiatowego w Jaśle na czas oznaczony do 3 lat 12-Sie-2011 Odsłon: 476
Nr XII/74/2011 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 12 sierpnia 2011 r. w sprawie zakresu i formy informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2011 - 2020, 12-Sie-2011 Odsłon: 480
Nr XII/73/2011 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 12 sierpnia 2011 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2011 r 12-Sie-2011 Odsłon: 554
Nr XII/72/2011 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 12 sierpnia 2011 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2011 – 2020 12-Sie-2011 Odsłon: 484