Tytuł Wytworzony Odsłony
Uchwała nr XI/71/2011 Rady Powiatu w Jaśle w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Powiatu Jasielskiego prawa własności nieruchomości położonej w miejscowości Łazy Dębowieckie 01-Lip-2011 Odsłon: 555
Uchwała Rady Powiatu w Jaśle nr XI/70/2011 w sprawie działalności Szpitala Specjalistycznego w Jaśle oraz pracy Dyrektora 01-Lip-2011 Odsłon: 614
Uchwała Rady Powiatu nr XI/69/2011 w sprawie wyrażenia zgody na ustawienie służebności gruntowej na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Jasielskiego 01-Lip-2011 Odsłon: 634
Uchwała nr XI/68/2011 Rady Powiatu w Jaśle w sprawie nadania Szkołom wchodzącym w skład Zespołu Szkół Usługowych i Spożywczych w Jaśle 01-Lip-2011 Odsłon: 642
Uchwały nr XI/67/2011 w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół nr 2 w Jaśle 01-Lip-2011 Odsłon: 721
Uchwała nr XI/66/2011 Rady Powiatu w Jaśle sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych funkcjonującego w ramach Zespołu Szkół w Nowym Żmigrodzie 01-Lip-2011 Odsłon: 507
Uchwała nr XI/65/2011 Rady Powiatu w Jaśle w sprawie likwidacji III Liceum Ogólnokształcącego w Jaśle w Zespole Szkół nr 3 im. St. Poniatowskiego w Jaśle ul. Szkolna 23 01-Lip-2011 Odsłon: 489
Uchwała nr XI/64/2011 Rady Powiatu w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kołaczycach 01-Lip-2011 Odsłon: 694
Uchwała XI/63/2011 w sprawie zaciągnięcia kredytu z przeznaczeniem na zaciągnięcie zobowiązań na pokrycie deficytu roku 2011 oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów 01-Lip-2011 Odsłon: 628
Uchwała XI/62/2011 Rady Powiatu w Jaśle w sprawie zamiany uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2011r. 01-Lip-2011 Odsłon: 708